Karty na stôl s bývalým ministrom školstva Jánom Horeckým.