Kaštieľ v Dolnej Malante, ktorý zažil slávu i lesk azda všetkých významných papalášov od čias hlbokého socializmu, sa ocitol v situácii, keď akútne potreboval finančnú injekciu. To, že je národná kultúrna pamiatka je v dezolátnom stave, deklarovalo navonok vtedajšie vedenie podniku. Zdalo sa, že jeho pokus o predaj nebol celkom nelogický, keby…

Keby jeho predaj nezačali sprevádzať minimálne zvláštne okolnosti. Tou prvou bola skutočnosť, že Agrokomplex zvolil vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže obdobie na sklonku roka 2015. Navyše v čase, keď bola v Agrokomplexe tzv. celozávodná dovolenka.

Druhou zaujímavou okolnosťou bolo to, že uchádzači o kaštieľ mali iba dva dni na to, aby si ho obzreli. Zvonka. Oznam o tom, že Agrokomplex predáva dolnomalantský kaštieľ, zverejnil podnik len na vlastnej internetovej stránke a inzerátom v dennej tlači týždeň pred Vianocami. Tento „transparentný predaj“ sa neobjavil ani v Registri ponúkaného majetku štátu, ktorý spravuje Ministerstvo financií SR.

Superkrátka obhliadka

Prípadní záujemcovia mali na obhliadku iba dva dni pred Troma kráľmi, no žiadny z nich sa do jeho priestorov nedostal. Prípadní investori dostali do rúk na nahliadnutie iba znalecký posudok a kaštieľ si mohli pekne poobzerať zvonka.

Kaštieľ leží tri kilometre od Nitry v Dolnej Malante patriacej do katastrálneho územia Nitrianskych Hrnčiaroviec. Na predaj bol s vyše desaťhektárovým oploteným parkom, v ktorom stojí kostolík, tri dvojdomčeky a dve hospodárske budovy. Znalecký posudok stanovil jeho cenu na minimálne 935 500 eur.

Záhadní nájomníci

Keď sa o predaji kaštieľa začalo hovoriť, ukázalo sa, že štátny podnik Agrokomplex ho prenajíma. Štátny podnik, ktorý patrí pod rezort, ktorému šéfoval Ľubomír Jahnátek, ktorý navyše býva v Nitrianskych Hrnčiarovciach, teda v katastri, v ktorom sa kaštieľ nachádza, v zastúpení riaditeľa Eduarda Krcha, rok pred predajom starý kaštieľ prenajal súkromnej spoločnosti zo Zlatých Moraviec ANAR, s. r. o. , s ktorou podpísal nájomnú zmluvu do roku 2025, teda na desať rokov.

Mesačné nájomné firmy za užívanie kaštieľa bolo podľa zmluvy 1 334 eur bez DPH, účel nájmu zmluva definovala ako poskytovanie ubytovania, prevádzkovanie pohostinských činností, rekreačno-športových, spoločenských a školiacich podujatí. Pavel Víglaský, konateľ súkromnej firmy, odmietol čokoľvek týkajúce sa kaštieľa komentovať, dokonca ani to, či jeho firma prejavila o kúpu kaštieľa záujem.

Nepredal sa, chátra

Kaštieľ v Malante sa napokon nepredal. Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná v apríli 2016 zrušila jeho predaj a zdôvodnila to tým, že kaštieľ od roku 1982 slúži na reprezentačné účely Agrokomplexu, a tak by tomu malo byť aj v budúcnosti. Ako sme sa však dozvedeli, k nijakej zmene v tejto historickej pamiatke nedošlo.

„Kaštieľ v Malante je v udržiavacom režime. Momentálne neexistuje plán na jeho budúcu prevádzku. Všetky zbierkové predmety sa inventarizovali a premiestnili do depozitáru v areáli agrokomplexu, informoval PLUS 7 DNÍ hovorca AX Martin Lužbeťák.

A hoci ho pôvodne súkromné firmy chceli zrekonštruovať prostredníctvom eurofondov, štátny podnik túto možnosť, úplne nelogicky, nemá. „To nie je možné, pretože zakladateľom Agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, š.p. je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a to žiadať o eurofondy do vlastného majetku nemôže,“dodal.  Čo sa teda s kaštieľom stane a aká vlastne bude jeho budúcnosť, je viac ako otázne.