Potichu, rýchlo a nekomplikovane. Tak mala prebehnúť verejná obchodná súťaž na odpredaj klasicistického kaštieľa v Dolnej Malante pri Nitre.

Majiteľ kaštieľa, štátny podnik Agrokomplex, vyhlásil budovu aj zhruba desaťhektárový okrasný park okolo nej za prebytočný majetok a týždeň pred Vianocami v tichosti vypísal verejnú obchodnú súťaž.

Ako záhadne bola vypísaná súťaž, taký bol aj jej výsledok. Takmer po dvoch dňoch od uzavretia súťaže Agrokomplex vyprodukoval informáciu, že meno víťaza nezverejní.

Skvelá lokalita

Areál kaštieľa v Malante leží zhruba dva kilometre od štátnej cesty spájajúcej Nitru a Zlaté Moravce v katastri obce Nitrianske Hrnčiarovce.

Ak je niekomu názov obce povedomý, môže tak byť preto, že jedným z najznámejších obyvateľov je súčasný minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek. Je iba náhoda, že aj súčasný majiteľ kaštieľa, podnik Agrokomplex, patrí do Jahnátkovho rezortu pôdohospodárstva.

Klasicistický kaštieľ v Malante, ktorý v prvej polovici devätnásteho storočia postavili ako letné panské sídlo, slúžil aj donedávna ako panské sídlo novodobej šľachty - slovenských politikov. Na reprezentačné účely ho využívali viac či menej všetky doterajšie vlády a jeho interiér bol primerane reprezentatívne vybavený a vyzdobený.

Ostatná rekonštrukcia tejto chránenej kultúrnej pamiatky sa uskutočnila začiatkom osemdesiatych rokov minulého storočia. Napriek tomu však podľa znaleckého posudku ide o „priemernú nehnuteľnosť“ a „príslušenstvo nemá vplyv na cenu nehnuteľnosti“.

Súčasťou kaštieľa - už spomínaným príslušenstvom - sú aj tri dvojdomčeky, kostolík, niekoľko hospodárskych stavieb, plot a kopaná studňa.

Všeobecná hodnota všetkých stavieb na pozemku je podľa znalca 555 619, 36 eura. Cena kostolíka je stanovená na necelých desaťtisíc eur. Cena pozemkov v zastavanom území obce Nitrianske Hrnčiarovce, ktoré ležia okolo kaštieľa a sú ohradené, je podľa posudku 3,32 eura za štvorcový meter.

Treba upresniť, že areál má rozlohu 103 028 štvorcových metrov, je prevažne rovinatý a pozemok je hodnotený ako „s vyšším záujmom o kúpu“. Napriek tomu je celková hodnota jednotlivých parciel, vyrátaná podľa ceny určenej znalcom v posudku, stanovená na 377-tisíc eur. Stačí sa pozrieť na realitné ponuky v danej lokalite.

Stavebné pozemky v okrajových častiach Nitrianskych Hrnčiaroviec sa predávajú od 35 do 78 eur za štvorcový meter. Kúpa kaštieľa aj s jeho vyše desaťhektárovým areálom za 933-tisíc eur stanovených znaleckým posudkom je tak vcelku výhodná investícia.

Pri cene 35 eur za štvorcový meter majú iba samotné pozemky cenu 3,6 milióna. Ak by sme sa držali ceny 78 eur, ich hodnota sa šplhá až k sume 7,7 milióna eur.

Čítajte viac:

Zmajkovičovej mladý asistent vlastní pozemky pod legendárnym kaštieľom

Mačka vo vreci?

To, čo sa javí ako výhodná investícia pre kupca, už zďaleka nemusí byť výhodným obchodom pre štát. Ten sa zbavuje takéhoto šperku v podobe zachovaného kaštieľa aj okrasného parku za smiešnu sumu. Navyše, spôsob predaja vyvoláva ďalšie otázniky. Verejnú obchodnú súťaž vyhlásil riaditeľ Agrokomplexu, š. p., Eduard Krcho 17. decembra minulého roku.

Pri pohľade do kalendára zarazí, že ide o štvrtok predvianočného týždňa. Obhliadku vonkajších priestorov kaštieľa stanovil predávajúci na 28. decembra. Na pondelok pred Silvestrom, keď väčšina ľudí čerpá vianočnú dovolenku.

Zarazí aj fakt, že predávajúci neumožnil obhliadku vnútorných priestorov budovy. Súčasťou znaleckého posudku boli fotografie z interiéru, tie však zobrazovali takmer bez výnimky zábery na zatečené a plesnivé steny v suteréne.

Fotografie reprezentačných priestorov chýbali a prípadný záujemca by takto kupoval mačku vo vreci. Navyše, prvá avizovaná prehliadka sa ani nekonala, nájomca kaštieľa, spoločnosť ANAR, s. r. o., zo Zlatých Moraviec, do objektu nikoho nevpustila.

Ďalšia obhliadka, tentoraz úspešná, sa konala 5. januára. Prípadný záujemca však mohol vidieť len park, budovu zvonku a cenovú ponuku bolo treba doručiť do desiatich kalendárnych dní, do 15. januára tohto roku.

Dá sa predpokladať, že by ho kúpil niekto, kto nevie, čo kupuje? Ibaže by ho nekupoval pre budovu ocenenú na smiešneho pol milióna, ale pre bonitné pozemky. Výsledok súťaže napokon známy nie je.

„Najvyššia cenová ponuka vo verejnej súťaži na predkladanie ponúk na kúpu kaštieľa v Malante bola vo výške 959 900 eur. Za túto cenu ponúkne Agrokomplex Výstavisko Nitra kaštieľ v Malante štátu prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Čakáme na odpoveď, na to, či štát využije svoje predkupné právo podľa § 23 ods. 1 pamiatkového zákona,“ informoval tlačový hovorca Agrokomplexu Martin Lužbeťák s dôvetkom, že na súťaži sa zúčastnili tri subjekty.

Čítajte viac:

História v troskách: Bohatstvo v podobe kaštieľov nechávame chátrať

Nájomca a pozemky v okolí

Na informáciu, ktorý šťastlivec sa stane novým majiteľom kaštieľa za cenu len o 26,9 tisíca eur vyššiu, ako znel znalecký odhad, si ešte budeme musieť počkať. Nájomcom kaštieľa zatiaľ ostáva firma ANAR, s. r. o. Jej konateľom je Mgr. Bc. Pavel Víglaský. Spoločnosť má v predmete činnosti všetko od kúpy a predaja tovaru po služby na skrášľovanie tela.

V roku 2014 pribudli do predmetu činnosti stavebné práce v interiéroch a exteriéroch, poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve, poľnohospodárstve a záhradníctve vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov. Firma ANAR, s. r. o., platila majiteľovi areálu a kaštieľa v Malante nájomné 1 334 eur mesačne a zmluvu uzavreli v roku 2015 na desať rokov.

Nemenej zaujímavé sú však aj pozemky v okolí kaštieľa. Ide o parcely s výmerou vyše 38 hektárov. Ide o ornú pôdu a vodné plochy dvoch rybníkov. Tie za pomerne zvláštnych okolností získala bratislavská firma L.I.B. legal, ktorej konateľkou je právnička Veronika Bolješiková. Firma získala pozemky prevodom od Slovenského pozemkového fondu v Bratislave.

Reštituentom však nebola právnická firma pani doktorky Bolješikovej, ale súrodenci z Košíc a Bratislavy. Tí si uplatnili reštitučný nárok, Slovenský pozemkový fond im pozemky v pôvodnom katastrálnom území Neverice nemohol vydať, a tak rozhodol o náhrade. Náhradou boli pozemky hraničiace s kaštieľom v Malante.

Čítajte viac:

Vzácne okolie Révayovského kaštieľa má narušiť štadión a parkovisko

Súrodenci ešte v roku 2010 postúpili svoj reštitučný nárok zmluvou o postúpení pohľadávky na realitnú firmu a tá ich postúpila firme L.I.B legal. Keď sa pozrieme do výpisu z Obchodného registra, štatutárom Slovenského pozemkového fondu bol v rokoch 2010 až 2012 istý JUDr. Jozef Bolješik. Ani spoločnosť L.I.B. legal nezostala majiteľom pozemkov dlho.

V súčasnosti je zasa majiteľom pozemkov na hranici kaštieľa v Malante istý Róbert Ďurica z Babindola. Ten vlastnil donedávna spoločnosť BULDING-POOL, s. r. o., ktorá sídlila na rovnakej adrese ako nájomca kaštieľa ANAR a jej spoločníkmi boli menovci konateľa firmy ANAR,

Irena a Zdenko Víglaskí. Hovorcovi Agrokomplexu Martinovi Lužbeťákovi sme zaslali otázku, či medzi uchádzačmi o kúpu kaštieľa bola aj firma ANAR. „Informáciu o konkrétnych uchádzačoch som nedostal, len čo budem vedieť viac, dám vám vedieť,“ znela odpoveď.

Žolíka má teraz v rukách ministerstvo kultúry. To rozhodne, či si uplatní predkupné právo. To by však znamenalo, že v rozpočte by muselo nájsť takmer milión eur, aby kaštieľ v Malante získalo do vlastníctva.