Dedinčania s nostalgiou spomínajú na časy, keď bol desať árový park udržiavaný a v jeho okolí sa hrávali deti. Detský domov však zrušili, deti odsťahovali a krásny klasicistický kaštieľ odvtedy rapídne chátra.

Zamknutá brána: Veľká škoda, domáci by určite park na prechádzky využili.
Zamknutá brána: Veľká škoda, domáci by určite park na prechádzky využili.
Zdroj: Henrieta Ďurovová

Nečakaná návšteva

Aj preto sa domáci v roku 2009 potešili, keď do obce zavítala početná rodina potomkov bývalého a posledného domáceho grófa Šimona Révaia a jeho manželky Amálie. Tí boli majiteľmi tajnaiovských majetkov, žili v kaštieli v Tajnej, ktorý postavil otec Heleny, Šimonovej matky, Ján Tajnai v roku 1840. Zaujímavé je, že Šimon ako nositeľ grófskeho titulu, ktorý získal v roku 1916 i pre svojich synov pri korunovácii kráľa Karola v Budapešti, bol členom Hornej snemovne. Bol to nielen odborník na poľovníctvo, ale podieľal sa aj na zostavovaní monografie Tekovskej stolice, ktorá vyšla v roku 1903. Zomrel v roku 1928 a pochovaný je spolu s dcérou Máriou na panskom cintoríne v Tajnej. Po vypuknutí Slovenského národného povstania rodina Révai Tajnú opustila, odsťahovala sa do Budapešti. Cennosti zobrali so sebou a v kaštieli sa usídlilo nemecké vojsko, potom Červená armáda. Smutné je, že rodinný archív a knižnica skončili na miestnom smetisku, nikto o ne nemal záujem.

Potomkovia grófa: Neuveriteľné, ale stretli sa, aby všetky generácie poznali miesto, odkiaľ pochádzajú.
Potomkovia grófa: Neuveriteľné, ale stretli sa, aby všetky generácie poznali miesto, odkiaľ pochádzajú.
Zdroj: Henrieta Ďurovová

V roku 2009 sa na rodisko svojich príbuzných prišli pozrieť potomkovia grófskeho rodu, ktorí dnes žijú Belgicku a v Nemecku. Zapísali sa aj do obecnej pamätnej knihy a zaujímavé je, že na rozdiel od u nás vydaných historických publikácií, sa podpísali priezviskom Revay s ypsilonom. Keďže Benešove dekréty zostávajú navždy zatvorené, rodina o kaštieľ nemala záujem a ani sa nepokúšala o jeho prinavrátenie. To však bola posledná návšteva vlastníkov, odvtedy kaštieľ v Tajnej rapídne chátra.

Na predaj

Obec by aj dnes by ho vedela kaštieľ spolu s parkom využiť na rôzne účely, starostka Gabriela Šplehová hovorí o kultivovanom domove sociálnych služieb a podobných predstavách. Žiaľ, kaštieľ obci nepatrí. Vlastní ho Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré ho získalo prevodom do vlastníctva začiatkom tohto roka. Už v máji bol na predaj za 1 296 018 € a mesiac mali záujemcovia na to, aby o zaujímavú nehnuteľnosť s parkom prejavili záujem. Kto sa stane jeho novým majiteľom, zatiaľ nevieme, ale ministerstvo sme požiadali o vyjadrenie. Aká je budúcnosť klasicistického kaštieľa, je veľkou neznámou. Podobných kaštieľov a zariadení je však na Slovensku niekoľko. V prípade, že sa nenájde solventný kupec, s veľkou pravdepodobnosťou stavba skončí v rukách samosprávy. Takéto rozhodnutie by v obci Tajná uvítali.

Stanovisko za MPSVR SR:
Ministerstvo práce  uvedený prebytočný nehnuteľný majetok, kaštieľ s parkom,  ponúkol ostatným ústredným orgánom štátnej správy na bezodplatný prevod,  nikto však neprejavil záujem. MPSVR SR následne tento majetok ponúklo na predaj v súlade s citovaným zákonom, pričom termín vyhodnotenia cenových ponúk doposiaľ nebol stanovený, napísala nám Mgr. Daniela Rodinová z tlačového a komunikačného odboru.