Na Slovensku zriedkavý jav - zodpovedné úrady konajú. Konkrétne prokuratúra, ktorej, zdá sa, nie je úplne jedno, čo sa deje za bránami slovenských väzníc. Celkom vážne sa začala zaoberať škandálom, na ktorý týždenník Plus 7 DNÍ upozornil ešte koncom minulého roka.

Zistil vtedy, že odsúdenci umiestnení v sabinovskom zariadení na výkon trestu odňatia slobody prebaľovali pre súkromnú firmu výživové doplnky po záruke. Lehotu spotreby im umelo predlžovali o škandalózne dva roky.

Zatiaľ čo uvedená prax neprekážala vedeniu Zboru väzenskej a justičnej stráže ani ministrovi spravodlivosti Tomášovi Borcovi, ktorý bez najmenšieho zaváhania vyhlásil, že v tomto prípade nebol porušený zákon, prokuratúra má na vec odlišný názor a v súvislosti s prebaľovaním výživových doplnkov začala trestné stíhanie.

Čítajte viac:

Väzni v Sabinove prebaľovali tovar po záruke pre súkromnú firmu

Sami začali

Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Marián Spišák nám povedal, že vo veci začali konať z vlastnej iniciatívy. V polovici apríla tohto roka bolo v prípade začaté trestné stíhanie, pri ktorom sa prihliada i na to, že nekalá činnosť mohla byť páchaná závažnejším spôsobom. Prokurátor totiž zobral do úvahy aj skutočnosť, že pri nej podľa všetkého došlo „k porušeniu dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie“.

Laicky povedané, prokurátor svojím rozhodnutím celkom jednoznačne naznačil, že vedenie väznice nesie priamu zodpovednosť za to, čo sa dialo za múrmi ústavu. V prípade, že sa vina dokáže konkrétnym osobám, hrozí im odňatie slobody na jeden až päť rokov. Stratili pamäť:

Hoci doteraz nebola obvinená konkrétna osoba, tak veľa sa ich do podozrenia dostať nemohlo. Reč je o prísnom režimovom zariadení, kde má každý presne určené úlohy. Dozvedeli sme sa, že niekoľko príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže už vypovedalo.

Stala sa však prazvláštna vec. Aj keď od prešetrovanej udalosti uplynulo približne sedem mesiacov, zamestnanci sabinovskej väznice stratili pamäť. Vo výpovediach údajne tvrdili, že si už nevedia akosi spomenúť na nič, čo sa týka prebaľovania výživových doplnkov.

Možno by im v tejto súvislosti pomohol väzenský archív. Keďže za posledný rok nebola v sabinovskej väznici zaznamenaná krádež spisov ani požiar, ktorý by zničil dôležité dokumenty, kompetentní by nemali mať problém nájsť jeden konkrétny. Ide o úradný záznam z 24. septembra 2013. Spísaný bol podľa našich informácií po vzniku mimoriadnej udalosti, ktorou bolo zistenie, že odsúdení menia etikety na výživových doplnkoch.

V závere úradného záznamu mal zodpovedný funkcionár vydať nariadenie, že pracovisko bude zastavené dovtedy, kým objednávateľ nepredloží certifikát na oprávnenie meniť etikety a dátum exspirácie.

Čítajte viac:

Týždenník Plus 7 DNÍ upozornil na praktiky vo väznici. Teraz čelí trestnému oznámeniu

Pochybnosti

Lenže čosi také malo štátne zariadenie žiadať od súkromnej firmy okamžite, ako začala za múry väznice voziť tovar, ktorý mali odsúdení na základe zmluvy podpísanej riaditeľom ústavu Tiborom Sotákom a konateľom firmy Miroslavom Rusinkom prebaľovať. A nielen to.

Keďže išlo o výživové doplnky spadajúce podľa slovenských právnych noriem pod potraviny, na manipulovanie s nimi bolo potrebné aj povolenie od Úradu verejného zdravotníctva. Rovnako ako lekárska prehliadka odsúdených, ktorí boli na takéto práce zaradení. Ničím takým však ani jedna zmluvná strana nedisponovala.

Napriek tomu väzni minulý rok 23. a 24. septembra v rámci oficiálneho pracovného zaradenia menili etikety na výživových doplnkoch. Práce údajne zastavili až po tom, ako jeden z odsúdených našiel dostatok odvahy a opýtal sa, či je naozaj v poriadku, keď menia dátum spotreby na niečom, čo sa podľa všetkého bude ďalej predávať.

Samozrejme, po tom, ako sme sa začali o tému zaujímať, prezentovalo vedenie väznice prostredníctvom ministerstva spravodlivosti trochu odlišné a pre verejnosť určite prijateľnejšie stanovisko.

„V rámci kontrolnej činnosti na uvedenom pracovisku bolo ústavom zistené, že odsúdení na pokyn objednávateľa prác vykonávali dňa 23. septembra 2013 v čase od 13.00 hodiny do 15.00 hodiny výmenu etikiet lehoty exspirácie na baleniach produktu Prírodný rybí olej OMEGA 3 + vitamín E. Ústav po tomto zistení okamžite nariadil zastavenie prác odsúdených a požiadal objednávateľa, aby predložil oprávnenie na výkon takej činnosti. Keďže objednávateľ ani dodatočne také oprávnenie nepredložil, ústav podal podnet Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave vo veci podozrenia z možného porušovania legislatívy a ukončil s objednávateľom zmluvný vzťah.“

Až potiaľto to pre vedenie väznice vyzeralo celkom pozitívne. Odhalilo podozrivé praktiky súkromnej firmy a okamžite informovalo príslušné orgány. Pri hlbšom skúmaní celej záležitosti však vysvitlo, že riaditeľ väznice zaslal podnet na Úrad verejného zdravotníctva až 7. októbra 2013, teda dva týždne od zistenia závažných skutočností.

A namiesto toho, aby zaistil podozrivé výrobky, kým sa vec nevyrieši, dal ich už 25. septembra 2013 vyviezť z priestorov ústavu. Nie však na najbližšie policajné oddelenie či regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Pofidérne výživové doplnky si zo sabinovskej väznice odviezla súkromná firma MP Partners. Minister Borec neskôr uviedol, že čo sa týka postupu vedenia väznice, bolo všetko v úplnom poriadku.

Doplnky vraj zaistiť nemohli, lebo čo keby si súkromná firma neskôr uplatňovala náhradu škody. Neprekážali mu ani dva týždne času, ktoré mala firma na predloženie povolenia týkajúceho sa prebaľovania výživových doplnkov. Šéfovi rezortu spravodlivosti akoby pritom uniklo, že sa na nič čakať nemalo. Všetko malo byť k dispozícii ešte pred začatím prác za múrmi väznice.

Nič nenašli

Priestory spoločnosti MP Partners navštívili pracovníci regionálneho úradu verejného zdravotníctva vlani 18. októbra a zrejme nikoho neprekvapí, že žiadne podozrivé výrobky tam už nenašli. Zástupcovia firmy predložili kontrolórom doklady z 11. októbra 2013 potvrdené pečiatkou Colného úradu v Prešove, že predmetné výživové doplnky sa vrátili odosielateľovi do Číny.

V tejto súvislosti je zaujímavé zistenie, že rovnaký colný úrad začal minulý rok len jedno konanie o dovoze výživových doplnkov z Číny pre firmu MP Partners. Bolo to 1. októbra, pričom tento tovar vôbec nebol pustený do voľného obehu. Otázka je, čo za doplnky väzni minulý rok v septembri vlastne prebaľovali. Možno aj tým sa budú zaoberať vyšetrovacie orgány.