Tip na článok
Rímskokatolícky kňaz Anton Srholec

Kňaz Anton Srholec o definícii manželstva: Zmena ústavy nič nezmení

Opýtali sme sa našich osobností, aký majú názor na zmenu ústavy iba kvôli formulácii, že manželstvo je jedinečným zväzkom medzi mužom a ženou.

Považujete za potrebné meniť ústavu len preto, aby v nej bolo uvedené, že manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy?

Jozef Golonka, Bývalý hokejista

NIE Je to úplne zbytočné a de facto ide o súčasť predvolebnej agendy pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami.

Emma Tekelyová, moderátorka a spisovateľka

ÁNO

Doba sa mení a urobiť zmeny v ústave, ktoré jasnejšie určujú postoj štátu k inštancii rodiny, nie je nič nelogické. Otázka je, prečo sa tak deje práve v čase predvolebnej prezidentskej kampane.

Katarína Zavacká, historička práva

NIE

Veď aj u niektorých našich ústavných činiteľov ide o zväzok jedného muža a viacerých žien, a nepomáha ani birmovka.

Anton Srholec, rímskokatolícky kňaz

NIE Zmena ústavy nič nezmení.

Miroslav Kusý, politológ

NIE

Lebo svet sa bude čudovať - asi s tým majú Slováci problém, keď im túto samozrejmosť musí pripomínať ústava. Zrejme sa ešte nevyrovnali s mnohoženstvom!

Miroslav Cipár, výtvarník

ÁNO

Treba nahlas a zreteľne povedať a napísať, že manželstvo je jedinečný zväzok jedného muža a jednej ženy.

Nikita Slovák, režisér

ÁNO Mali by menovite uviesť, konkrétne ktorého muža a ktorej ženy. A doplniť do ústavy, že zväzok dvoch mužov politikov s úplne odlišnými hodnotami a svetonázorom, je politická prostitúcia.

Eva Mišíková, exprokurátorka Generálnej prokuratúry

NIE Obsah navrhovanej zmeny ústavy spočíva len v prevzatí definície manželstva zo zákona o rodine. Takáto zmena ústavy však nezlepší podmienky pre manželstvo a tradičnú rodinu.

VIDEO Plus 7 Dní