Ani sobotné oslavy výročia 17. novembra si nenašli miesto na sociálnej sieti trojnásobného expremiéra. Robert Fico, ktorý sa tak rád sebaprezentuje práve na facebooku, akoby stále nedokázal prekusnúť fakt, že žijeme v slobodnej spoločnosti.

Spolu s revolúciou prišla zmena – máme slobodné voľby, právo sa zhromažďovať a vyjadrovať slobodne svoje názory. V hlave bývalého komunistu je toto niečo, čo jeho ako človeka totalitnej mentality ohrozuje. A tak nás stále ohromuje jeho otázkami: Kto stojí za protestami? Kto ich financuje? Sám si aj odpovedá, keď tvrdí, že má informácie o organizátoroch protestov. Takto sa správala komunistická eštébé - zbierala informácie o ľuďoch, ktorí mali odlišný  názor. V totalitných režimoch uplatňovaním sankcií a zastrašovania chceli  ľudí demotivovať a niekedy, bohužiaľ, aj eliminovať. Fico sa nepýta, prečo ľudia protestujú, nevedie s nimi dialóg, aby ako líder vládnej strany obhájil jej činy. Vytvára imaginárneho nepriateľa, zastrašuje, konšpiruje. Zrejme tri roky v KSČ ho poznačili viac ako je ochotný si pripustiť.

Pomôžme mu pochopiť, o čom je občianska neposlušnosť, a to stručným exkurzom do politickej histórie.

Áno, Fico má pravdu, impulz na protest vyšiel aj z americkej spoločnosti, no nie od mecenáša G. Sorosa, ale od známeho filozofa. O nutnosti občanov vyjsť do ulíc a brániť si svoje práva písal ešte v 19. storočí Henry D. Thoreau. Bol presvedčený, že ak s krokmi vlády nesúhlasí, dokonca je vyslovene proti nim, nemôže takúto vládu podporovať. Po odmietnutí zaplatiť daň ako protest proti vojne a otrokárstvu sa dostal na jednu noc do väzenia, ktoré ho inšpirovalo napísať esej Občianska neposlušnosť. Thoreau veril v zmenu, veril, že každý človek je povinný aktívne vyjadrovať svoj nesúhlas. Teda nielen poukázať na zlo, analyzovať ho, ale mu aj zabrániť. Sám bolo toho príkladom a tak nie div, že ovplyvnil mnohých morálnych filozofov.

Jedna z nich, Hannah Arendtová, apeluje na to, že morálne odôvodnený protest je prejavom zdravého vzťahu občana vážiaceho si demokratické princípy. A taký občan je vlastne ochrancom demokracie. Liberál J. Rawls vyzdvihuje fakt, že občianska neposlušnosť je aktom spoločenským, inkorporovaným do modernej koncepcie demokratického štátu, ktorý tento akt prijíma za účelom ochrany princípov, na ktorých stojí jeho usporiadanie.  Nie sú to len nejaké akademické dišputy , prázdne slová, odvaha postaviť sa zlu máva aj svoje obete. Český filozof Ján Patočka bol príkladom akademika, ktorý politickú filozofiu nielen prednášal ale aj žil. Apeloval na prekonanie a zbavenie sa strachu, sám podpísal Chartu a následne tento už postarší pán po eštebáckom výsluchu skolaboval a umrel. Traduje sa, že keď sa Patočku jeden z vyšetrovateľov opýtal: Prečo to vlastne robíte, vy, profesor? Patočka odpovedal: Keď nie ja, tak kto? V jeho Kacírskych esejách o filozofii dejín sa usiluje poukázať, že sloboda nie je len otázka názoru, ale že je to aj otázka angažovanosti a chovania v istých situáciách.

Ale je tu aj ďalší nemenej významný moment. Politický protest ako snaha upozorniť na nejaký problém  predpokladá - podľa filozofa V. Bělohradského - rešpekt spoločnosti k vládnucim predstaviteľom. A tiež dôveru, že sú schopní kritické hlasy vypočuť a zjednať nápravu. V totalitách by to možné nebolo.

A toto je memento všetkých protestov – dať politikom možnosť zjednať nápravu. Ak to nepochopili, nemajú záujem o dialóg, ignorujú názory občanov či dokonca napádajú a osočujú protestujúcich, tak v modernej demokracii nemajú miesto. Totalitnej spoločnosti sme sa  v revolučnom novembri už zbavili, ešte nám ostáva vytlačiť z verejného priestoru politikov s totalitným myslením.