Tip na článok
Dnes už bývalý rektor: Tadeusza Zasepu dvakrát odvolal akademický senát a veľký kancelár ho dvakrát podržal. Napokon odišiel sám.

Komu prekážal Tadeusz Zasepa? Bývalého rektora Katolíckej univerzity zatlačili do kúta

Situáciou na ružomberskej univerzite sa najprv zaoberal poľský parlament, potom slovenská polícia a nakoniec aj akísi „tajní“.

Galéria k článku (5 fotografií )
Sporné tituly: Minimálne v jednom prípade došlo až k zrušeniu rozhodnutia o udelení titulu docent na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Katolícka univerzita v Ružomberku: Polícia zastavila všetkých desať trestných stíhaní týkajúcich sa pomerov na pedagogickej fakulte, prokuratúra teraz skúma, či oprávnene.
Dekan Jablonský: Jeho spor so Zasepom sa vníma aj ako konflikt nominanta na Nobelovu cenu a plagiátora.

Po internete koluje list rektora Katolíckej univerzity Tadeusza Zasepu, ktorý adresoval dekanovi pedagogickej fakulty Tomášovi Jablonskému. List začína úctivým oslovením Vaša Spektabilita, ale ďalej už rektor dáva diplomatické spôsoby bokom.

Dekanovi vytýka dopodrobna opísané pochybenia a nekalé praktiky, používa pri tom slová ako falšovanie, podvod. Pýta sa, kde sa podeli desaťtisíce eur, a spochybňuje aj konkrétne prípady udeľovaných titulov. Pár dní po napísaní tohto listu sa Zasepa, kňaz nominovaný v roku 2002 na Nobelovu cenu mieru, vzdal funkcie rektora.

Policajné vyšetrovanie na akademickej pôde

Na ružomberskej univerzite sa rektora Zasepu snažili zbaviť už dávno. Akademickému senátu sa nepozdávalo, že v roku 2013 na hodinu prepustil zopár čelných predstaviteľov univerzity a na polícii podal trestné oznámenie v súvislosti s podozrením na ekonomické prechmaty na pedagogickej fakulte.

Išlo hlavne o súkromný neinvestičný fond riadený vedúcimi pracovníkmi fakulty so zavádzajúcim názvom Pedagogická fakulta, neskôr premenovaný na Fond Ladislava Pyrkera, ktorý nikdy nepatril do vnútornej štruktúry Katolíckej univerzity. Fond si pritom dal vyplácať dary ako odplatu za služby poskytované univerzitou.

Napríklad doktorand M. A. tvrdí, že mu zamestnanci fakulty ponúkli ubytovanie v podkroví oproti rektorátu a predložili mu darovaciu zmluvu. „Predpokladal som, že Katolícka univerzita je nositeľom čestnosti a transparentnosti... Prečítal som si, že darujem šesťstopäťdesiat eur neinvestičnému fondu pod názvom Pedagogická fakulta. Podpísal som ju, lebo som si myslel, že peniaze darujem Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku.“

Polícia začala na základe rektorovho podania stíhanie až v desiatich skutkoch, všetky však zastavila s odôvodnením, že nedošlo k spáchaniu trestných činov.

Rektor na svojich obvineniach trvá. Operuje výsledkami internej kontroly a nezávislého auditu. Prokuratúra teraz na jeho popud preveruje, či polícia zastavila trestné stíhanie opodstatnene.

O rezignácii na omši

V akademickom senáte vedenom predsedníčkou, ktorá pôsobí na spomínanej pedagogickej fakulte, sa rektorove spôsoby nestretli s pochopením. Naďalej ho titulovali vznešene vaša magnificencia, no väčšina hlasovala za zosadenie rektora. S tým nesúhlasil veľký kancelár univerzity, teda košický arcibiskup Bernard Bober, a Zasepa ostal na svojom mieste.

O pár mesiacov senát opäť odvolal rektora a veľký kancelár Bober zase využil svoje veto. Šušká sa, že nakoniec dostal Zasepa nôž na krk - alebo odíde on, alebo univerzitu opustí časť jej garantov, čo by ohrozilo jej fungovanie. Zasepa sa konečne podvolil. Svoju rezignáciu oznámil na omši.

Dnes už bývalý rektor Zasepa je považovaný za významného pastorálneho teológa a svetovo uznávanú autoritu v oblasti masmediálnej komunikácie. Jeho rozpory na ružomberskej univerzite ktosi nazval konfliktom plagiátora a kandidáta na Nobelovu cenu. Negatívna narážka sa týka dekana tunajšej pedagogickej fakulty Tomáša Jablonského.

Vykradol sám seba

Denník Sme už dávnejšie priniesol informáciu, že Jablonský obhájil doktorát s dizertačnou prácou Kooperatívne učenie v etickej výchove a o dva roky predložil ako svoju habilitačnú prácu recyklovanú dizertačku pod názvom Kooperatívne učenie vo výchove. Získal za ňu docentúru, hoci ide takmer o totožnú publikáciu.

Pri dodatočnom preverovaní komisia zistila až sedemdesiatpäťpercentnú zhodu týchto prác. Jablonský sa bránil, že jeho akademický postup schválila vedecká rada.

Vzhľadom na takto ponímanú hodnotu akademických titulov u jedného z predstaviteľov univerzity asi neprekvapí, že na tejto škole prišiel kdekto poľahky k písmenkám pred menom. V Poľsku bolo okolo slovenských „lacných“ titulov dosť horúco.

Slovenská hanba v Poľsku

Našim severným susedom sa nepáčilo, že stačí vycestovať na Slovensko a inak náročné štúdium sa dá zvládnuť „ľavou zadnou“. Situáciu podľa Zasepu riešili až v poľskom parlamente a slovenské ministerstvo školstva muselo minimálne v jednom prípade rázne zasiahnuť. Išlo o titul docent pre Zdislawa Plesa z Poľska, udelený Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku.

„Z habilitačného spisu nie je jasné, na základe čoho hlasovala vedecká rada, ak základné podmienky zákona nie sú v habilitačnom spise preukazne zdokumentované,“ konštatovalo ministerstvo a žiadalo vedeckú radu o nápravu.

Podľa hovorcu ministerstva Michala Kaliňáka „vedecká rada Teologickej fakulty Katolíckej univerzity rozhodnutie o udelení vedecko-pedagogického titulu docent v odbore katolícka teológia Dr. Zdislawovi Plesovi dňa 15. marca 2013 zrušila“.

Géniovia do Ružomberka

V marci a októbri 2013 dostal rektor Zasepa z poľského ministerstva výskumu a vysokého školstva protesty a upozornenia na ďalšie nekorektné podmienky habilitácie u osemnástich uchádzačov. Zasepa v spomínanom liste dekanovi Jablonskému píše, že kým on tlačil na dodržiavanie zákona, na pedagogickej fakulte si robili habilitačné konania po svojom.

„Uchádzačka obsadila funkčné miesto v odbore pedagogika a habilituje sa v odbore sociálna práca. Ako vytvorila vedecké dielo v odbore sociálna práca, keď sa venovala pedagogike? Naozaj je uznávanou vedeckou osobnosťou v tomto odbore?“ pýtal sa Zasepa Jablonského.

Píše mu aj o kontrole doktorandského štúdia za obdobie rokov 2005 až 2011, podľa ktorej dvadsaťdva absolventov ukončilo päťročné štúdium podozrivo rýchlo. Zrejme boli medzi nimi aj vyslovení géniovia, lebo jeden skončil štúdium za šesť mesiacov, iný dokonca len za štyri mesiace!

Schránková firma

Rektorovi Zasepovi sa na pedagogickej fakulte nepozdávalo ani kadečo iné. Napríklad, že na škole zriadenej rímskokatolíckou cirkvou prijal dekan do zamestnania osoby „nepraktizujúce usporiadaný manželský život“, že tu falšujú študijnú dokumentáciu, používajú falošné pečiatky univerzity a v prípade kontrol rýchlo skartovali vrecia dokumentov.

Rozoberá aj edičné stredisko fakulty, ktoré nazýva schránkovou firmou: „Vo Fribourgu nebolo možné nájsť sídlo vydavateľstva. Akú prácu vykonáva? Aké knihy vydáva? Mnohí zamestnanci pedagogickej fakulty sa prezentujú zahraničnou publikačnou činnosťou len z tohto ‚zahraničného‘ vydavateľstva a na jej základe sa usilujú habilitovať."

"Akú hodnotu majú akademické tituly týchto učiteľov?“ pýta sa Zasepa a zároveň pritvrdzuje osobným útokom: „Tento podvod sa uskutočňuje na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity pod vaším vedením, pán dekan.“

Vysvetľovať nechcú

Predsedníčka akademického senátu univerzity Ľudmila Krajčíriková tvrdí, že obvinenia dnes už bývalého rektora nie sú pravdivé. Vyvrátiť ich konkrétnymi argumentmi však nechcela: „Podstatné je, že bývalý rektor nevyrokoval rozpočet a skutky, pre ktoré podával trestné oznámenia, sa podľa polície nestali. Uvedomujeme si, že nás predchádzajúce udalosti poškodili."

"Vyšetrovaných bolo stošesťdesiatosem ľudí! Rektor si na túto prácu pozýval tajných, mal veľmi silné zázemie. Pre nás je nepochopiteľné, že toto všetko urobili kňazi. S tým sa zmierujeme ťažko. Ale už je to za nami. Nechceme to riešiť verejne.“

Možnosť očistiť meno fakulty a vyvrátiť tvrdenia bývalého rektora Zasepu nevyužil ani dekan pedagogickej fakulty Tomáš Jablonský. Pokúšali sme sa s ním skontaktovať cez sekretariát fakulty, cez hovorcu univerzity aj cez jeho mailovú adresu. Jablonský vôbec nereagoval. Zrejme čaká, kým problém vyhnije. So Zasepom zastrčeným do úzadia by to nemalo trvať veľmi dlho.

VIDEO Plus 7 Dní