Predstaviteľom bývalého komunistického režimu a niekdajších bezpečnostných zložiek sa znížia dôchodky. Vyplýva to zo zákona o odobratí nezaslúžených benefitov predstaviteľom komunistického režimu, ktorý v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Koaliční poslanci pri legislatíve hovoria o zabezpečení spravodlivosti. Dôchodky týchto predstaviteľov sú podľa nich vysoko nadpriemerné, zatiaľ čo dôchodkové zabezpečenie osôb, ktoré komunistická moc prenasledovala, je veľmi nízke.

Do dôchodku sa týmto osobám nebude zarátavať obdobie rokov, v ktorom pracovali pre totalitný režim a jeho represívny aparát. Autori zákona hovoria, že tieto osoby mali rôzne privilégiá, nadštandardné odmeňovanie, čo sa následne premietlo aj do ich dôchodkov. Odobratie benefitov v rámci dôchodkov sa má týkať aj vdov a vdovcov po týchto osobách. Schválením zmien navrhovaných výbormi sa bližšie upravuje aj minimálna suma starobného a invalidného dôchodku.

O benefity majú prísť funkcionári, zamestnanci a príslušníci vymedzených vrcholových orgánov, organizácií a bezpečnostných zložiek komunistického režimu, "ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľali na udržiavaní totalitného režimu porušujúceho základné ľudské práva a slobody". Schválením pozmeňujúcich návrhov plynúcich zo spoločnej správy z výborov sa tento okruh ešte exaktnejšie špecifikoval.

"Navrhovaný zákon postihne najmä tých, ktorí sa podieľali na riadení a výkone politicky motivovanej represie v období komunizmu, respektíve pracovali v inštitúciách a organizáciách, ktorých hlavným poslaním bolo udržať totalitný komunistický režim pri moci za každú cenu," uviedla predkladateľka návrhu Anna Andrejuvová (OĽANO). Legislatíva má slúžiť aj ako varovanie do budúcnosti, že porušenia základných ľudských práv a slobôd zo strany akéhokoľvek režimu sa nebudú na Slovensku tolerovať.

Evidenciu týchto osôb má viesť Ústav pamäti národa. Legislatíva stanovuje i výnimky, na základe ktorých by osoby neprišli o benefity. Hovoria o osobách aktívne podporujúcich tých, ktorí vystupovali proti komunistickému režimu, ale aj o osobách, ktoré zásadne pomohli tým, ktorým hrozilo nebezpečenstvo zo strany verejnej moci. Ďalšia sa má týkať osôb, ktorých služobný pomer bol len formálny a v skutočnosti vykonávali inú činnosť. Ide napríklad o vrcholových športovcov, ktorí boli zaradení v armádnych a policajných zložkách.

Dôchodky bývalých vrcholových predstaviteľov komunistickej moci a ich aparátu v bezpečnostných zložkách sú podľa poslancov nadpriemerné aj v porovnaní s priemernými dôchodkami.

Zákon má nadobudnúť účinnosť 5. augusta 2021.