"V oblasti ochrany zvierat sa týmto zákonom posunieme do kultúrneho sveta," uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Živé tvory

Od septembra sa zviera na Slovensku nebude považovať za vec. V zákone bude definované ako živý tvor a cítiaca bytosť. "Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach, to neplatí, ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora," znie nová definícia zvieraťa v Občianskom zákonníku. Novela zákona sa venuje aj opatreniam proti množiteľom. Súčasťou je povinnné čipovanie psov, ale aj opatrenia proti týraniu zvierat na sídliskách či v cirkusoch. Veterinárni inšpektori budú mať právo vstupovať do bytov a domov, ak budú prešetrovať podozrenie na ohrozenie života alebo zdravia zvieraťa.

Množitelia a čipovanie

Novela reaguje aj na problém s množiteľmi psov. Majitelia budú povinní dať psa začipovať najneskôr do 12 týždňov od narodenia. V prípade jeho predaja či darovania bude začipovanie povinné ešte pred zmenou vlastníka, bez ohľadu na vek šteňaťa. Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Množiteľov tak bude možné identifikovať a potrestať. "Naším cieľom je povinným čipovaním psov dosiahnuť do niekoľkých rokov stav, keď nebudeme mať preplnené útulky a stratené psy sa budú rýchlo vracať majiteľom," vysvetlila Matečná. Čipovanie budú vykonávať veterinárni lekári, ktorí sa postarajú aj o zápis zvieraťa do registra. Zmena majiteľa zvieraťa sa bude hlásiť veterinárnemu lekárovi do 21 dní, rovnako tak úhyn psa. Psy, ktoré sa narodia do 31. augusta 2018, teda do platnosti novely, budú musieť byť začipované do 31. októbra 2019. Maximálny poplatok az čipovanie bude desať eur. Osobám v hmotnej núdzi, ktoré majú psov narodených do 31. októbra 2019, zaplatí čipovanie štát. Novela má klepnúť po prstoch aj špekulantom. Tých majú odhaliť DNA testy, ktoré odhalia pravdivú informáciu o matke čipovaného psa, čím sa majú obmedziť špekulácie nelegálnych množiteľov.

Cirkusy

Mení sa aj prístup k cirkusovým zvieratám. "Určite nechceme cirkusy diskriminovať, chceme však ochrániť najrizikovejšiu skupinu divo žijúcich zvierat pred ich zneužívaním. Prevádzkovatelia cirkusov sa budú musieť zaregistrovať v Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia o schválení pre cirkusy," spresnila Matečná. Ministerstvo plánuje následne vo vyhláške určiť, ktoré vybrané druhy divo žijúcich zvierat nebudú môcť v cirkusoch vystupovať.