Tip na článok
Prvý „prešľap“ sa týka výstavby kanalizácie vo dvoch dedinách - Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom (na snímke). Podľa polície sa vyhotovovali nesprávne faktúry a súpisy prác.

Korupcia pri eurofondoch: Rozdalo sa 68-tisíc eur. Na úplatkoch!

Na miliónových projektoch splufinancovaných úniou, štátom a obcami sa podľa polície rozdali len na úplatky desiatky tisíc eur.

Galéria k článku (7 fotografií )
Čistička odpadových vôd: Je tiež súčasťou projektu financovaného z eurofondov. Kanalizácia podľa domácich ešte nefunguje.
Družstevná pri Hornáde: So susednou obcou Kostoľany nad Hornádom ju spája projekt kanalizácie.
Oprava za státisíce eur: Väčšina peňazí na rekonštrukciu základnej školy v Prešove šla z eurofondov, desať percent dal štát a zvyšných päť mesto.

Hovorí sa, že z cudzieho krv netečie. Eurofondy však vôbec nie sú cudzie peniaze - skladajú sa ne všetci daňoví poplatníci únie, našincov nevynímajúc. A k tomu treba pripočítať financie, ktoré na projekt putujú zo štátnej či z obecnej kasy.

Zdá sa však, že mnohí podnikavci na Slovensku sa riadia príslovím spomínaným v úvode článku a prostredníctvom „verejnoprospešných“ projektov financovaných z eurofondov sa snažia vylepšiť vlastnú finančnú situáciu.

A našinec, ochotný do krvi sa hádať pre chybne nablokovaných päťdesiat centov v obchode, nad rozkrádaním státisícov eur blahosklonne zatvára oči.

Iba špička ľadovca

Dokázať niekomu úmysel, ako aj samotný fakt, že peniaze použil na niečo iné, ako boli určené, je zvyčajne náročné. Štatistiky z roku 2013 hovoria jasne - Národná kriminálna agentúra ( NAKA) začala trestné stíhanie pre šesťdesiatštyri trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zhruba v polovici (tridsaťtri) vzniesla obvinenie.

Obvinených bolo štyridsaťšesť osôb. Celková výška zadokumentovanej škody prekročila hranicu deväť miliónov eur (9 372 268). Zasvätení však hovoria, že ide len o špičku ľadovca. Naposledy rezonoval v médiách prípad s trinástimi obvinenými. Bol medzi nimi aj bývalý hokejový reprezentant René Pucher, ktorý donedávna pôsobil ako viceprimátor Prešova.

Korupcia, majetková a hospodárska trestná činnosť sa týkali štyroch projektov rekonštrukcie a výstavby. Spojivom bola stavebná firma. Vyšetrovatelia z elitného policajného útvaru NAKA zistili, že len na úplatky šlo 68-tisíc eur. Z neoficiálnych informácií vyplýva, že polícia sledovala istú spoločnosť so sídlom v Bratislave najmenej rok.

Podľa Obchodného registra má francúzskeho vlastníka a podľa údajov na internetovej stránke „rozvíja svoje dobré meno aj s využitím know-how a potenciálu jednej z najväčších stavebných spoločností v Európe“.

Konateľmi sú Portugalec a Košičan. Práve našinec z východu je vraj jeden z trinástich obvinených. Uvedená spoločnosť u nás pôsobí takmer dvadsať rokov a na svojej stránke prezentuje desiatky projektov, ktoré realizovala. V minulosti mala na starosti napríklad búracie práce pri rekonštrukcii Zimného štadióna Ondreja Nepelu v Bratislave.

Podieľala sa aj na rekonštrukcii Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach - napríklad na zateplení obvodového plášťa budovy a hydroizolácii strešnej konštrukcie. „Je zvláštne, že práve teraz obvinili ľudí z tejto firmy. Pokiaľ viem, tak už roky pracujú na projektoch hradených z eurofondov,“ upozorňuje náš zdroj z oblasti stavebníctva.

Peniaze za neexistujúce práce

Prvý „prešľap“ sa týka výstavby kanalizácie vo dvoch dedinách - Družstevná pri Hornáde a Kostoľany nad Hornádom - financovanej z eurofondov a zo štátneho rozpočtu za spoluúčasti obcí s celkovým objemom viac ako trinásť miliónov eur. Obvinení podľa polície vyhotovovali a podpisovali nesprávne faktúry a súpisy prác.

„Doklady mali deklarovať v skutočnosti nezrealizované dodávky tovarov, prác a služieb. Ministerstvo životného prostredia vyplatilo spoločnosti časť prostriedkov. Časť, v ktorej pripravované žiadosti o platby nepodali, vyplatená nebola,“ spresnil Michal Slivka z policajného prezídia.

Dodal, že za schválenie dodatku k zmluve o diele na ministerstve životného prostredia vraj žiadal istý pán úplatok, ktorý mu predkladateľ žiadosti aj sľúbil.

Keď sme sa vybrali do spomínaných dedín, aby sme priamo od domácich zistili, čo hovoria na projekt za milióny eur, nad obvineniami iba krútili hlavou. O kanalizácii a čističke odpadových vôd uviedli, že ešte oficiálne nefungujú. „Nie sú skolaudované,“ tvrdil jeden z miestnych.

Veľkorysá oprava školy

Ďalší projekt financovaný z eurofondov a zo štátnej kasy, pri ktorom si obvinení namastili vrecká, sa týkal rekonštrukcie Základnej školy na Májovom námestí v Prešove. Aj v tomto prípade vraj súkromná firma žiadala vyplatenie prác, ktoré neboli urobené.

„Ministerstvo pôdohospodárstva po doručení žiadosti o platbu spolu s prílohami deklarujúcimi v skutočnosti nerealizované položky vyplatilo spoločnosti finančné prostriedky,“ hovorí Slivka.

Náš zdroj blízky škole spresňuje, že napríklad v jednej z učební mali použiť mazaninu z perlitového betónu v hrúbke 12 až 24 centimetrov na výmere viac ako sto kubických metrov za viac ako 20-tisíc eur, no nestalo sa tak.

René Pucher, ktorý za primátorovania Pavla Hagyariho zastával v Prešove post viceprimátora, bol v tomto prípade obvinený z brania úplatku. Podľa nášho zdroja šlo o 10-tisíc eur.

„Zaň mal obchodnej spoločnosti s pomocou ďalšieho človeka zabezpečiť a umožniť zo strany mesta realizáciu stavebných prác, ktoré boli príslušným orgánom pozastavené,“ vysvetlil Slivka.

Základná škola na Májovom námestí v Prešove je ukrytá medzi panelákmi na jednom z mestských sídlisk. Podľa hovorkyne mesta Veroniky Kmetóny- Gazdovej sa na stavebné práce do 31. decembra 2014 preinvestovalo takmer 1,7 milióna eur.

„Škola je stavba pavilónového typu. Z dvanástich pavilónov sa do konca minulého roku zrekonštruovalo desať a na ne bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok vo výške 1,3 milióna eur.“

Väčšinu na rekonštrukciu školy - až 85 percent - poskytla Európska únia, desať percent šlo zo štátneho rozpočtu a zvyšných päť percent dalo mesto.

„ Ostatné dva pavilóny neboli súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok, keďže ich v tom čase škola nevyužívala a prekročil by sa aj takzvaný banchmark - limit maximálnej možnej výšky nenávratného finančného príspevku, ktorý sa odvíjal od počtu žiakov školy,“ spresnila hovorkyňa.

V desiatich pavilónoch sa rekonštruovalo takmer všetko - obvodový a strešný plášť, vymenili sa keramické dlažby a obklady, zdravotechnika, vybavenie hygienických zariadení, okná, rekonštruovala sa vzduchotechnika.

Súťaž zrušili

Tretí prípad sa týka stavebných prác v Smižanoch, kde v rámci druhej etapy revitalizácie obce mali regulovať potok a opraviť chodníky. Aj v tomto prípade si podľa polície stavebná firma zabezpečila víťazstvo v súťaži. Napokon však z biznisu zišlo.

„Spomínaná súťaž bola dávno zrušená a vypísala sa nová,“ dozvedeli sme sa od prednostky Obecného úradu v Smižanoch Márie Dudžákovej.

Práca na univerzite

Ďalší projekt, v rámci ktorého vraj spomínaná firma neoprávnene žiadala vyplatenie peňazí od ministerstva školstva, je dostavba areálu Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity.

„V súvislosti s týmto projektom obvinený podpisom odsúhlasil nesprávny súpis vykonaných prác, na základe ktorého bola neoprávnene predložená žiadosť o vyplatenie prostriedkov. Ministerstvo školstva ich vyplatilo prostredníctvom agentúry obchodnej spoločnosti,“ hovorí Slivka.

Cieľom projektu za 3,4 milióna eur bolo rozšíriť Fakultu manažmentu na štvorpodlažný komplex s podzemnými garážami. „Právna podstata konania páchateľov nesúceho prvky protiprávnosti spočívala najmä v predkladaní nepravdivých dokladov príslušnému orgánu a v použití peňazí z eurofondov na iný účel, ako boli určené,“ konštatuje sa v správe NAKA o činnosti za rok 2013.

Na záver možno vyjadriť jediné - nádej, že štátne orgány sa poučia a odhalení bude pribúdať. V opačnom prípade by totiž bolo treba zvážiť, či v rámci boja s korupciou nie je jednoduchšie zrušiť eurofondy...

VIDEO Plus 7 Dní