Pochovali Alojza Tkáča. FOTOGRAFIE z poslednej rozlúčky nájdete v GALÉRII

Pri pohrebnej omši vo fialových rúchach bola rakva umiestnená pred oltárom so zapálenou veľkonočnou sviecou. Pred svätou omšou sa pri nej schádzali stovky ľudí. Mnohí prinášali vence a kytice a zapísali svoju spomienku do kondolenčnej knihy. Tvár zosnulého sprítomňoval na priečilí jedného zo stĺpov jeho veľký portrét s biskupskou mitrou na hlave. Nechýbali osobné veci, ktoré v minulosti používal, informovala v utorok stránka Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).

Prvého slovenského arcibiskupa metropolitu si prišli uctiť rodina, priatelia a známi, cirkevní predstavitelia – dvaja kardináli, 14 biskupov a 5 arcibiskupov západného i východného obradu zo Slovenska, Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Čiech a Moravy, približne 250 kňazov, zasvätení a seminaristi, rehoľné sestry a približne 4,5 tisíc veriacich. Boli medzi nimi aj sestry z Congregatio Jesu, ktoré sa o arcibiskupa Tkáča starali.

Na pohreb prišiel exprezident Schuster

Ako stránka TK KBS ďalej pripomenula, prítomný bol aj pražský arcibiskup, arcibiskup Ján Graubner, predseda Českej biskupskej konferencie, ktorý viedol úvodnú modlitbu. "Na pohrebe privítali aj kardinála Dominika Duku, bývalý osobný tajomník svätého Jána Pavla II., emeritný krakovský arcibiskup a kardinál Stanisław Dziwisz. Na pohrebe sa zúčastnili predstavitelia politického, verejného, akademického a spoločenského života," napísal o pohrebe Tkáča portál.

FOTOGRAFIE z pohrebu Alojza Tkáča nájdete v GALÉRII

Svojou prítomnosťou a modlitbou prišiel povzbudiť aj jágerský arcibiskup metropolita Mons. Csaba Ternyák, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský, ako aj emeritný prešovský arcibiskup Mons. Ján Babjak. Nechýbali členovia Ekumenického spoločenstva. Na pohreb prišiel bývalý prezident Rudolf Schuster, predstavitelia štátnej správy a samosprávy, zástupcovia spoločenského, verejného, kultúrneho i akademického života. „Spojme sa v modlitbe za nášho zosnulého arcibiskupa Alojza a vyprosujme jeho nesmrteľnej duši Boží pokoj a blaženú večnosť,“ povedal v spoločenstve modlitby na pohrebnej svätej omši košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč.

Tkáč bol síce úsečný, no presvedčivý

Hlavným celebrantom pohrebnej svätej omše bol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. Prihovoril sa aj v homílii. „Po toľkých rokoch v jeho blízkosti, môže povedať, že som hrdý na to, že som pri ňom mohol slúžiť a po ňom aj pokračovať v jeho začatej službe. Bol síce úsečný a stručný v reči, no presvedčivý v priamosti a čitateľný vo svojich rozhodnutiach,“ uviedol.
„Naozaj, žil pre túto našu miestnu cirkev. Preto aj vo svojom testamente napísal veľmi peknú vetu s prosbou adresovanou všetkým: Bratia kňazi, biskupi, milí veriaci! Môj život bol spojený s vami, s Košicami, s katedrálou a arcidiecézou. Modlil som sa za vás – vy sa modlite za mňa!“ povedal arcibiskup Bober, predseda Konferencie biskupov Slovenska.

„Posledné štyri roky ho trápilo oslabené srdce. Postupne sa pripodobňoval svojmu Majstrovi na kríži. Sily ho opustili, ale on si nikdy nezúfal a ani sa nahlas nesťažoval. Postupne a ticho odchádzal do ústrania a do samoty svojej izby, kde chcel mať pokoj a iba občas prijal nejakú návštevu či poskytol interview,“ uviedol ďalej arcibiskup Bober.

Bober s Tkáčom hovoril večer pred jeho smrťou

„Večer pred smrťou som ho navštívil. Bol v celkom dobrej kondícii, nezvyčajne dlho sme sa rozprávali. Ani som si len nepomyslel, že jeho prechod do večnosti nastane o pár hodín. Zomrel tak ako si prial a za čo sa neustále modlil: v spánku a bez bolesti. Drahí bratia a sestry, spojme sa dnes v modlitbe za jeho nesmrteľnú dušu! Ďakujme Bohu za život nášho arcipastiera a jeho nádherné svedectvo vernosti! Nech ho Panna Mária, ku ktorej sa denne utiekal v modlitbe ruženca privedie k svojmu Synovi Ježišovi! A nech nájde trvalú radosť a večný pokoj pri milosrdnom Bohu, po boku svojich drahých, milovaného kardinála Tomka, i všetkých, ktorí sú pochovaní v tejto katedrále,“ dodal kazateľ, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober.

V závere svätej omše zazneli kondolenčné a ďakovné príhovory. Zaznel pozdrav pápeža Františka. Svoju kondolenciu zaslala i prezidentka SR Zuzana Čaputová. Prihovoril sa aj primátor mesta Košice Jaroslav Polaček. Za rodákov z rodnej obce zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča predniesla svoj príhovor starostka obce Ohradzany Andrea Kličová. Za kňazov košického presbytéria vyjadril vďačnosť dekan a farár Farnosti pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach Allan Tomáš.

Životný príbeh Alojza Tkáča

Alojz Tkáč pochádzal z obce Ohradzany. Po maturite na gymnáziu v Humennom bol do kňazského seminára prijatý až na štvrtý raz. Po absolvovaní Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty v Bratislave prijal kňazskú vysviacku v roku 1961. Bol kaplánom v Zborove. Vojenčinu absolvoval v PTP. Od roku 1963 pôsobil ako archivár a duchovný v Košiciach. Po verejnej kritike prorežimného hnutia Pacem in terris mu bol na sedem rokov odňatý štátny súhlas, pracoval ako robotník a vodič električky. Od roku 1983 bol administrátorom v Červenici. Po páde komunistickej totality a po 28 rokoch vakancie biskupského stolca bol vymenovaný za košického biskupa (1990 – 2010). V roku 1995 bol povýšený za prvého košického arcibiskupa metropolitu. Biskupská služba bola naplnená obnovou a zveľaďovaním duchovného života a cirkevných ustanovizní v období znovuzískanej náboženskej slobody. Zomrel ako nestor Košickej arcidiecézy v 90. roku života, 62. roku kňazskej a 34. roku biskupskej služby.