Pekné leto, pekná jeseň za nami a hrad vyzerá ako pár týždňov pred spadnutím. Je to na zaplakanie. Človek by si myslel, že pri takom sledovanom objekte sa tých päťdesiat robotníkov, ktorí mali na hrade do úmoru pracovať, ani nezastaví, no boli dni, ba dokonca týždne, keď sa na kopci neobjavila ani noha, - prekvapili nás pred pár dňami svojimi ponosmi obyvatelia Krásnohorského Podhradia.

Obce, ktorá je od minulého roka jednou z najznámejších na Slovensku. Postaral sa o to nielen požiar, ktorý vlani v marci takmer zničil jeden z našich najkrajších hradov, ale i následné nepokoje vyvolané skutočnosťou, že nešťastie spôsobili dvaja rómski chlapci z miestnej osady.

Pri pohľade na aktuálny stav pamiatky sa, bohužiaľ, nedá povedať iné, ako to, že jej sprístupnenie pre verejnosť je v nedohľadne. Dvadsiateho októbra pritom uplynul rok, čo Slovenské národné múzeum (SNM) odštartovalo jeho rekonštrukciu. Do obnovy hradu podľa dostupných údajov investovalo doteraz vyše milióna eur.

Ničivý požiar: Takmer pripravil Slovensko o jeden z najkrajších hradov. Kedy ho opäť otvoria, je otázne. Foto: TASR

Samé dodatky

Keď vlani na jeseň živnostník Marián Fifík, ktorému bola prvá etapa obnovy zničenej pamiatky zverená, rečnil do kamier o tom, že pre blížiacu sa zimu je potrebný rýchly rozbeh prác, nikomu nenapadlo, že ani po vyše roku nebudú stavbári s robotou hotoví.

Hoci zmluvu na havarijné prestrešenie a lešenie mal Fifík naplniť do 1. marca tohto roka, nestalo sa. Potrestaný však za to nebol. Kompetentným stačila výhovorka na zlé počasie.

Živnostník Fifík však nedokázal splniť ani druhý termín, stanovený na 30. marca, a tretí, ktorým bol 15. jún. Vždy sa našli dôvody, prečo sa to nedalo, a tak s ním SNM podpísalo aj tretí dodatok k zmluve, ktorým ho zaviazalo zavŕšiť prvú etapu rekonštrukcie hradu do konca novembra. Znalci miestnych pomerov sú však presvedčení, že ani tentoraz nejde o konečný termín.

„Azda neveríte, že to stihne! Už teraz sa po dedine hovorí, že múzeum pripravuje pre Fifíka štvrtý dodatok, ktorým dostane čas až do leta budúceho roka. Zdôvodnia to zlými poveternostnými podmienkami, uvidíte,“ prorokujú. Pri poznámke, že ani odborníci dnes nedokážu s istotou povedať, aké bude počasie v nasledujúcich mesiacoch, sa iba uškrnú.

Keďže nám to nedalo, opýtali sme sa SNM, kedy bude prvá etapa rekonštrukčných prác ukončená. Na počudovanie sme sa dozvedeli, že by to síce malo byť v zmysle platnej zmluvy a jej dodatkov, no „celkové ukončenie prvej etapy bude závislé aj od vhodných poveternostných podmienok, vzhľadom na predpísané tradičné technologické postupy Pamiatkovým úradom SR“.

Veľa tiež naznačilo vykrúcanie Fifíka, ktorý pri debate o dodržaní novembrového termínu začal splietať čosi o malte, ktorá schne až deväťdesiat dní, a to vraj nesmie teplota klesnúť pod päť stupňov.

Všetko teda nasvedčuje, že aj nasledujúcu zimu budú obyvatelia Krásnohorského Podhradia v obavách sledovať vývoj počasia a tŕpnuť, aby, nedajbože, neprišla veterná smršť či snehová kalamita, ktorá dielo skazy začaté ohňom dokončí. Napokon, s odfúknutými časťami prestrešenia vyhotoveného Fifíkom a jeho ľuďmi už majú skúsenosti.

Začiatkom mája strhol silný vietor dočasnú strechu z dolného hradu a rozmetal ju po okolí. Len šťastnou zhodou náhod nebol nikto zranený. Prípadom sa dokonca zaoberala aj polícia, ktorá vec riešila ako všeobecné ohrozenie.

Keďže išlo o smršť, akú v týchto končinách azda ešte ani nezažili, žiadny staviteľ predsa nemohol predpokladať, že príde práve počas rekonštrukcie. Preto nebol dôvod urobiť dočasnú strechu bezpečnejšiu a pevnejšiu. S týmito závermi sa vyšetrovanie skončilo.

Nevydržalo: Dočasné prestrešenie dolného hradu nevydržalo jarný nápor vetra. Foto: TASR

Pomohli jednému z uchádzačov?

Obnovu hradu Krásna Hôrka od začiatku sprevádzajú nejasnosti, vulgárnosti, hry s číslami, ale tiež slušný počet trestných oznámení. Už verejné obstarávanie na prvú fázu rekonštrukcie SNM nezvládlo, keď porušilo vlastné podmienky, ktoré na súťaž stanovilo. Nejde len o to, že firmu s najnižšou cenovou ponukou najskôr vulgárne urazilo a potom zo súťaže vylúčilo, čím sa stále zaoberá súd. S odstupom času sa postupne ukazuje, že jeden z uchádzačov, zhodou okolností ten, ktorý stavbu realizuje, mohol mať oproti ostatným predsa len nejaké výhody. Objavilo sa totiž podozrenie, že mu osoba spolupracujúca s verejným obstarávateľom, teda SNM, či dokonca člen výberovej komisie, pomáhala so splnením súťažných podmienok. Ide konkrétne o vypracovanie prílohy nazvanej prehľad rozpočtových nákladov alebo takzvaný výkaz výmer. Má niekoľko desiatok strán, kde museli súťažiaci detailne zrekapitulovať a oceniť jednotlivé stavebné náklady. Výkaz výmer predložený Fifíkom má podľa našich informácií všetky znaky toho, že si ho nevypracoval sám. Prípad riešila aj polícia ako podozrenie zo spáchania trestného činu machinácie pri verejnom obstarávaní. Mal sa ho dopustiť neznámy páchateľ tým, že porušil princíp rovnosti uchádzačov, keď jednému z nich vypracoval ponuku, ktorá mu mala zabezpečiť formálne splnenie všetkých podmienok v zmysle súťažných podkladov. Ani nie po mesiaci vyšetrovateľ usúdil, že nemá dôvod na začatie trestného stíhania. Svoje presvedčenie zdôvodnil vskutku brilantne: „Mám za to, že aj v prípade preukázania, že výkaz výmer za uchádzača Mariána Fifíka spracovala tá istá osoba, ktorá vypracovala podklady pre verejného obstarávateľa, nedošlo k zvýhodneniu tohto uchádzača oproti ostatným, a to z dôvodu, že rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk bola cena zákazky a túto osoba, ktorá vypracovala výkaz výmer za Mariána Fifíka, nemohla dopredu určiť tak, aby bola ponuka Mariána Fifíka vyhodnotená ako úspešná...“ uviedol v uznesení podplukovník inžinier Pavel Kanka. Inými slovami, pán vyšetrovateľ síce nevylúčil, že osoba spolupracujúca s verejným obstarávateľom mohla vypracovať jednu z povinných príloh. Keďže v tom čase nebolo zrejmé, akú cenu ponúknu ostatní uchádzači, všetko je v úplnom poriadku. Skutočnosť, že ak by dotyčný záujemca nesplnil všetky podmienky, komisia by sa jeho ponukou, a teda ani cenou nemohla zaoberať, už vyšetrovateľa zrejme netrápila. Rovnako nebral na zreteľ, že zákazku napokon predsa len realizuje Fifík. So závermi polície sa už stotožnila aj prokurátorka Úradu špeciálnej prokuratúry. Tieto rozhodnutia však môžu mať do budúcnosti nebezpečné následky. Odteraz sa môže ktorýkoľvek uchádzač o verejnú zákazku pokojne obrátiť na člena výberovej komisie či osobu pracujúcu pre obstarávateľa so žiadosťou o vypracovanie ponuky, čím si zabezpečí účasť v súťaži.

Ručne či elektronicky?

Samotný Fifík popiera, že by mu niekto poskytol výhodu. Prehľad rozpočtových nákladov vraj vypracoval jeho ekonóm Martin Galo, ktorý predmetný dokument vypisoval ručne. K tomu, prečo nám SNM na základe infozákona zaslalo elektronicky vyplnený materiál, sa Fifík vyjadriť nevedel.

Jeho ekonóm uviedol, že to vyzerá tak, akoby múzeum ich ručne zhotovenú ponuku prepísalo do elektronickej podoby a v takej forme ju ako prílohu priložilo k zmluve o diele podpísanej vlani v októbri. Otázka, prečo SNM desiatky strán rozpočtových nákladov radšej neprefotilo, veď predsa len ide o množstvo čísiel, pričom prípadná chyba by mohla mať pre Fifíka neblahé následky, priviedla ekonóma do pomykova.

Habkal aj pri odpovedi na to, či si pri uzatváraní zmluvy skontrolovali, čo podpisujú, a či si všimli, že k zmluve je priložený iný výkaz výmer, ako odovzdali v súťaži. Galo napokon priznal, že ani nie, lebo na to nemali veľmi čas. Vraj je to však aj tak jedno, pretože odvtedy sa všetko pomenilo. S otázkou, ako sa mohol meniť zazmluvnený rozpočet, nás odkázal na SNM.

Po takýchto vyjadreniach sa podozrenia, že so súťažnou ponukou Fifíka nemusí byť všetko v poriadku, len umocnili. Napokon, v rámci obstarávania na prvú etapu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka nevedel splniť ani iné mimoriadne náročné odborné a finančné súťažné kritériá.

Na pomoc mu preto priskočila bratislavská firma MATEP. Tá pre týždenník Plus 7 Dní priznala, že s ním uzavrela zmluvu o spolupráci na splnenie podmienok účasti na verejnom obstarávaní pre uvedenú zákazku.

Za akých podmienok do tejto spolupráce vstupovala, už nekonkretizovala. A neurobil to ani Fifík. Priznal iba, že MATEP oslovil, pretože sa s ľuďmi z tejto spoločnosti pozná roky.

Čítajte viac:

Uchádzača o rekonštrukciu Krásnej Hôrky vulgárne urazili

Rekonštrukciu Krásnej Hôrky brzdí aj spor o strešnú krytinu

Čachre s posudkami

Aby toho okolo zhoreného hradu nebolo málo, čoraz viac sa do popredia natíska aj otázka znaleckého posudku, z ktorého má poisťovňa vychádzať pri vyplatení škody. SNM totiž ani vyše roka a pol od nešťastnej udalosti nedokázalo predložiť relevantný posudok. K dispozícii sú pritom minimálne tri.

Výsledky prvého boli známe už vlani na jar, keď znalec vyčíslil škody približne na osem miliónov eur. Túto sumu bola poisťovňa ochotná múzeu vyplatiť, lenže SNM pri projekte obnovy hradu rátalo s dvanástimi miliónmi, a tak ponúknutú čiastku neprijalo.

Namiesto toho si dalo Úradu súdneho znalectva v Bratislave vypracovať nový posudok, počítajúc podľa všetkého s tým, že sa bude blížiť sume naprojektovanej rekonštrukcie.

Keď napokon dostalo do rúk dokument s číslom 5,7 milióna eur, muselo byť poriadne zaskočené. Svedčí o tom i fakt, že múzeum požiadalo Úrad súdneho znalectva o prepracovanie posudku. Svoju žiadosť zdôvodnilo novovzniknutými zisteniami, ako je pokrok v stavebných prácach či dodatočné záväzné požiadavky pamiatkarov, ktoré zvýšili pôvodný rozpočet.

SNM vymenovalo aj ďalšie dôvody, prečo by sa mal znalecký posudok zvýšiť. Zrejme v tom zmätku pozabudlo na upozornenie poisťovne, že „z právneho hľadiska môže reálne kryť len náklady na obnovenie hradu do pôvodného stavu, ktorý bol zdokumentovaný v čase vzniku poistnej udalosti, nie obnovy nad rámec pôvodného stavu pred požiarom“.

Nuž a podľa posudku, ktorý si dala vypracovať poisťovňa, by malo ísť približne o 5,3 milióna eur. Netreba pritom zabúdať, že dva milióny už na účet SNM previedla.