Tip na článok
Plavba: Štyridsaťmiestne Pluto vás odvezie k ústiu Žitavy aj k sútoku Váhu a Dunaja.

Krásy Slovenska: Obdivujte našu prírodu z palúb vyhliadkových lodí

Deti si vyskúšajú kormidlovanie plavidiel a môžu dokonca absolvovať kapitánske skúšky.

Okolie Komárna je plné prírodných krás. Nájdete tu pozostatky lužných lesov, veľa chránených oblastí a vtáčích území pozdĺž hlavných vodných tokov, či v okolí mŕtvych ramien riek. Obdivovať ich môžete z palúb dvojice lodí. Štyridsaťmiestne Pluto pravidelne vyráža z komárňanského prístavu na rieke Váh, 75 miestna Wellness I. zase z Patiniec.

Kapitán Pluta, Maroš Šíra, zdoláva rieky už dvadsaťšesť rokov a počas plavby nám ukazuje okolie, ktorému trochu uberá na čare nepriazeň počasia. "Obyčajne prejdeme zhruba sedem kilometrov k ústiu Žitavy a potom naspäť k sútoku Váhu a Dunaja," hovorí v hukote motorov. "Turistov zaujímajú hlavne hausbóty na rieke, územia, kde sú bobry, či vtáčie hniezda."Plavba stojí päť euro pre dospelého, dobré je však objednať sa telefonicky vopred.

O tri eurá viac zaplatíte na vyhliadkovej lodi, ktorá má domovský prístav v Patinciach. Kapitánom na nej je skúsený lodivod Igor Žiak. Brázdil rieky doma i v zahraničí na nákladných lodiach vyše tridsať rokov. "Tu je to samozrejme iné," hovorí s úsmevom. "Veľa ľudí, deti, viac zábavy. Štandardne absolvujeme 14-kilometrovú trasu, ale na požiadanie sa plavíme aj do Komárna, či Štúrova."

Pasažieri na 75 miestnom plavidle majú k dispozícii bar s občerstvením a deti si môžu vyskúšať ovládanie kormidla. "Za to si vyslúžia diplom z absolvovania kapitánskych skúšok" dodáva kapitán.

Viac sa o turistických atrakciách v Komárne a okolí dozviete v aktuálnom vydaní časopisu Plus 7 dní.

VIDEO Plus 7 Dní