Správu o výpovediach lekárov priniesla Televízia Markíza na svojom internetovom portáli. Napätá atmosféra vládne v nemocnici však už dlhší čas, týždenník PLUS 7 DNÍ o nej priniesol prvé informácie ešte koncom minulého roka.
Predbežne sa hovorí o odchode piatich lekárov. „A bude nás viac,” skonštatoval pre Plus 7 Dní jeden z odchádzajúcich odborníkov. Otázku, kam majú lekári po výpovediach namierené, nechal nezodpovedanú. 
„Dôležité je, že idú preč. Preč od ´rodinky´. Kam presne, to naozaj nie je podstatné,” dodal lekár. Táto odpoveď naznačuje, že za dôvodom odchodu sú nezhody s vedením a dusná atmosféra, ktorá na klinike panujú už dlhodobo. Lekári už v minulosti komentovali postupy prednostu Andreja Šteňa. Ten je synom neurochirurga profesora Juraja Šteňa, ktorý je v odbore vyhlásenou kapacitou.

Viacerí lekári už v minulosti kritizovali pomery na klinike. Problémom sú napríklad čakacie listiny, na ktorých pacienti musia čakať na neurochirurgické operácie neraz aj roky. Podľa vyjadrení pacientov, s ktorými sme hovorili, ich Univerzitná nemocnica v niekoľkých prípadoch držala doslova ako rukojemníkov a lekári, ktorí ich poslali na ošetrenie do neštátneho zariadenia, čelili nepríjemným atakom zo strany vedenia.
„Čakacie lehoty sú neprimerane dlhé a medicínsky neprijateľné. Vedenie nemocnice je opakovane informované, vedenie poisťovní tiež. Nereflektujú na naše požiadavky. My pacientom túto informáciu štandardne dávame, riešenie je v nedohľadne a vadí nám to možno ešte viac ako samotným pacientom,“ospravedlňujúco nám vtedy vysvetlil službukonajúci lekár z ambulancie, ktorý mal snahu pomôcť, v danom nastavení systému je to však jednoducho nemožné. Aj tu možno hľadať pôvod súčasných výpovedí zo strany lekárov. 
O vyjadrenie k súčasnej situácii sme požiadali aj Univerzitnú nemocnicu na bratislavských Kramároch. Správu budeme preto aktualizovať.