Nielen role sú na východe lukratívne. Mimoriadne zaujímavým sa stalo aj vyučovanie marginalizovaných tínedžerov. Oba modely majú jedného spoločného menovateľa: peniaze - teda dotácie vyplácané zo štátu. Čím viac hektárov, tým vyššia dotácia, čím viac ťažko edukovateľných žiakov, tým vyšší normatív a príspevok od štátu. Pri dobrých počtoch aj milióny eur.

Super kšeft

Ešte pred štvrťstoročím sa na možné preškolenie či vyučenie detí, ktoré ledva zvládajú aj zá­kladnú školu, pozeralo zhovievavo. Tolerovalo sa, že v osadách už 11-ročné dievčatá rodia a ostávajú na sociálke rovnako ako ich bratia s mnohými diagnózami na papieri. Predstavy o ich ďalšom vzdelávaní sa radili skôr do oblasti fantastickej literatúry. Veď mnohí sa nevedeli ani podpísať. No štát akosi dospel k rozhodnutiu, že to predsa len treba skúsiť a týchto mladých ľudí treba vyškoliť aspoň na šičky alebo murárov. Či sa potom niekde zamestnajú, v podstate nikto neriešil. Dôležité bolo otvoriť im možnosti. Toto úsilie však stojí nemalé milióny eur.

Splniť podmienky na vytváranie elokovaných edukačných pracovísk či súkromných stredných a učňovských škôl zameraných na túto skupinu nebolo ťažké. Stačilo sa dostať do siete škôl a cez vyššie územné celky čerpať na prijatých študentov peniaze. Hovorí sa im normatív na žiaka. Pri tých s ťažkým mentálnym či so zdravotným postihnutím až vo výške okolo päťtisíc eur na hlavu. Čím viac hláv, tým viac peňazí od štátu. A tak začali tieto vzdelávacie inštitúcie pribúdať. Mnohí robili nábor priamo v osadách, dohodli sa s vajdami, niekde sa šuchlo aj nejaké to euríčko.

Prílišná horlivosť

O búrku v tomto tichom a dlhodobo fungujúcom lukratívnom biz­nise sa postarali dve stredné odborné školy v Trebišove. Pôvodne učila Rómov z osady cirkevná stredná škola, no pred pár rokmi sa do tohto biznisu zamontovala ďalšia, súkromná. Tá svoje priestory otvorila rovno na okraji osady a cirkvi začali počty žiakov klesať. Veď do tej novej ich vozili zo širokého okolia autobusmi.

Ako prvý začal robiť rozruch okolo strednej súkromnej školy v Trebišove župan Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka. Sťažoval sa na ich nekalé praktiky a hanebné výsledky, ktoré v tejto ustanovizni zaznamenali štátni inšpektori. Žiadal o ich vyradenie zo siete, tvrdil, že počty rómskych žiakov sú vyfabulované a celé fungovanie zaváňa podvodom.

„Spomínaná škola sa presťahovala do tesnej blízkosti nielen osady v Trebišove, ale najmä dvoch elokovaných pracovísk už existujúcej Cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozafáta, ktorá sa vzdelávaniu Rómov venuje od roku 2004. Máme dôkazy, že im preberajú žiakov, takže z nášho pohľadu je jej umiestnenie absolútne neefektívne,“ uviedol vlani pre PLUS 7 DNÍ Trnka a dodal, že z dostupných analýz je jasné, že cirkevná stredná škola so svojou kapacitou 100 až 150 študentov plne pokrývala potreby miestnej osady.

Paradoxné je, že obhajoval konanie cirkevnej školy a hanil súkromnú, aj keď župa nie je ich zriaďovateľom. „V samotnom Trebišove je Košický samosprávny kraj zriaďovateľom dvoch stredných škôl - Gymnázia na Komenského ulici a Obchodnej akadémie Trebišov,“ upresnila hovorkyňa košickej župy Anna Terezková. A ešte jedna perlička. Referentkou pre rozvoj školstva v KSK, ktorá má v náplni práce veci i financie súvisiace s pridelením detí do škôl, je zhodou okolností manželka riaditeľa cirkevnej ustanovizne, ktorú župan tak vehementne verejne obhajoval. Či v tom kraj nevidí konflikt záujmov, sme sa nedozvedeli.

Sú iné možnosti

„Koncom minulého roka sa zástupcov Úradu KSK dopytovalo ministerstvo školstva na ďalšiu výučbu detí, ktoré študujú na Súkromnej strednej škole na Ulici 29. septembra v prípade, že bude zo siete škôl vyradená. Aby nenastala situácia, že nebudú pokračovať vo vzdelávaní, možnosť pokračovať v štúdiu na blízkych školách bola prezentovaná ich rodičom i verejnosti. Košický samosprávny kraj deklaroval ministerstvu školstva pomoc pri zaradení žiakov zo súk­romnej strednej školy na inú v regióne s podobnými učebnými a študijnými odbormi. Takou školou je cirkevná SOŠ v Trebišove a Spojená škola v Sečovciach,“ vysvetľuje Terezková. Aj preto župan Trnka na zrušení súkromnej školy trvá . „Verím, že ministerstvo školstva zamietne odvolanie a rozhodne o jej vyradení zo siete škôl. Z môjho pohľadu nemala vôbec vzniknúť, keďže kraj na to nedal súhlas,“ hovorí pre PLUS 7 DNÍ a dodáva: „Ani do budúcna nebudeme podporovať existenciu žiadnej školy, ktorá zarába na žiakoch z marginalizovaných komunít. V prípade jej vyradenia budeme nápomocní pri zaradení jej žiakov buď na SOŠ služieb a priemyslu svätého Jozafáta v Trebišove, alebo neďalekú Spojenú školu v Sečovciach."

Preťahovanie študentov

Predvlani cirkevná odborná škola pocítila úbytok žiakov a patrične na to upozornila. Dokonca dala podnet na školskú inšpekciu, aby u ich konkurenta vykonala kontrolu. V liste opísali situáciu zo septembra 2019. „Doporučenou poštou sme 11. septembra dostali 19 zásielok vypísaných jednotným písmom, na jednotných tlačivách, podaných v jeden deň v Trebišove, kde nám 19 zákonných zástupcov nezávisle od seba jednotne ako súkromné osoby oznamujú zanechanie štúdia svojich detí, respektíve plnoletí žiaci nám to oznamujú sami za seba. Všetci z osobných dôvodov,“ píše v liste riaditeľ.

Napriek jeho nevôli počty na súkromnej škole raketovo rástli a v minulom roku tam mali viac než 590 študentov. Perličkou bolo, že až 450 prvákov prepadlo a keďže naďalej o štúdium prejavovali záujem, nanovo ich prijali, aby si ročník zopakovali.

„Vo veci vyradenia zo siete škôl a školských zariadení bolo vydané rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, proti ktorému bol dňa 2. 8. 2021 podaný rozklad. Z dôvodu prebiehajúceho správneho konania vám ďalšie informácie nemôžeme poskytnúť," uvádza vo svojom stanovisku ministerstvo.

Mŕtve duše

A tak súk­romná škola na kraji osady v Trebišove funguje ďalej. Je obohnaná vysokým betónovým múrom, ak chcete vojsť, musíte zvoniť pri bráne. Vnútri je nové vybavenie, po chodbách a učebniach sa pohybujú desiatky Rómov. Tínedžeri aj matky s ratolesťami na rukách. Vraj sa chcú skutočne naučiť remeslu a do školy sa prihlásili dobrovoľne. Okrem čistého prostredia tu získajú stravu a ešte ich ráno privezú autobusom.

Na ukončenie činnosti v tejto inštitúcii ani nepomýšľajú. „Všetko je to účelové konanie proti nám, v snahe zvýhodňovať (cirkevnú) strednú odbornú školu služieb, ktorá na nás podala podnet na štátnu inšpekciu,“ tvrdia predstavitelia Súk­romnej strednej školy v Trebišove na Ulici 29. augusta. Sú presvedčení, že ich konkurencia chce neoprávnene získavať normatívy na žiakov, ktorých ani neučia. Aj keď od začiatku cirkevná škola poukazovala na to, že jej konkurenti majú v triedach „mŕtve duše“, novovzniknutá škola má dokumenty ukazujúce opak.

„Štátna školská inšpekcia sama skonštatovala, že približne 50 duplicitných žiakov, ktorí mali študovať u nás aj na cirkevnej, reálne chodia k nám. Bývalá hlavná školská inšpektorka to mala nahlásiť ministerstvu, no nestalo sa tak. A to, že sa normatív na žiaka vyplatil duplicitne - teda aj škole, kde vôbec nechodili -, dnes nikoho nezaujíma,“ dozvedáme sa z prostredia súkromnej školy z okraja osady.

Ani nemusíte vedieť

Opýtaní duplicitní študenti sa dušujú, že do cirkevnej školy nikdy nechodili. Na našu otázku, ako sa tam teda dostali ich osobné údaje, reagujú opatrne. „To viete, prišli do osady a vraj že ide o súťaž. Že vyhráme, len aby sme im dali občianku,“ vysvetľuje Ján Hirman. Okrem neho chodí k súkromníkom jeho syn. Chcú byť murári. Zozadu z triedy sa ozve mamička s dieťaťom na rukách. „Aj mňa tam evidujú a chodím sem. No mám problém, sociálka mi nevyplatí prídavky, lebo oni tam v cirkevnej nedajú potvrdenie o návšteve školy,“ prezrádza.

V triede medzi šičkami sedí i 26-ročná Antónia Drapáková z Hrčeľa. „Desať rokov som vedená ako žiačka cirkevnej školy, hoci som tam vôbec nechodila. A to od mojich 16 rokov. Bola som medzitým štyri roky v Anglicku, porodila som tam dieťa, aj tak ma vedú ako svoju žiačku,“ vysvetľuje. Dnes je prváčka na súkromnej škole. Aj ona sa chce naučiť šiť.

Ako je to vôbec možné? Vlastne celkom jednoducho. Na štúdium vás môže prihlásiť hoci­kto. Stačí mať osobné údaje a nemusíte ani tušiť, že ste vedený ako žiak, na ktorého škola berie normatívy.

FOTO v GALÉRII

Je to v podstate ako s hektármi pôdy. Nik to poriadne nekontroluje. Cirkus sa strhne, až keď si dvaja ľudia nárokujú dotáciu na jeden kus poľa. V takom prípade nedostane do prešetrenia peniaze nikto. „To isté platí pri takýchto žiakoch,“ prezrádza náš zdroj z prostredia súkromnej školy. „Máme dôkazy, že cirkevná škola v rokoch 2019/2020 zinkasovala neoprávnene za fiktívnych žiakov 300-tisíc eur a za minulý rok pol milióna. Všetko máme podložené. Vieme sa brániť a nemienime sa vzdať. Spolupracujeme s orgánmi činnými v trestnom konaní. Naším cieľom je vytvoriť sociálny podnik a dať našim absolventom prácu. Nie na nich poberať iba normatív.“