Používa sa v kombinácii s docetaxelom. O preplácanie Vargatefu z verejného zdravotného poistenia sa snažil výrobca, farmaceutická firma Boehringer Ingelheim už rok, za cenu 2 369,77 eura za balenie.

Za ministra Čisláka zasadala kategorizačná komisia Ministerstva zdravotníctva SR niekoľkokrát a verdikt bol vždy rovnaký, liek neodporučila zaradiť do kategorizačného zoznamu, pretože cena navrhnutá výrobcom je príliš vysoká. Minister Drucker však v polovici júla odrazu túto sumu odsúhlasil. Napriek tomu, že na základe vyhodnotenia nákladovej efektívnosti lieku, ktorú v januári podľa zákona urobil sám výrobca, by mala byť úhrada len vo výške 780 eur za balenie. Rozhodnutie ministra aj posúdenie výrobcu má redakcia k dispozícii.

Za liek zaplatíme trikrát viac! Drucker pristúpil na podmienky bohatej farmaceutickej firmy

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Foto: Archív

Liek Vargatef má mať teda úhradu z verejného zdravotného poistenia nanajvýš 780 eur, aby sa v súlade so zákonom dostal medzi hradené lieky. Minister podpísal trojnásobok. Trikrát vyššiu cenu, ako umožňuje zákon, za podmienok, ktoré si stanovila farmaceutická firma. Vznikol tak dôležitý precedens. Medzi lieky, ktoré budeme hradiť z poistenia sa medzitým pretlačili ďalšie, hoci ich nákladová efektivita nezodpovedá zákonom stanovenej hranici.

Nie je to cena života

Vidí sa vám nespravodlivé, aby človek nedostal najmodernejšiu liečbu, len preto, že je príliš drahá? „Nie je tu reč len o Vargatefe,“ vysvetľuje Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ Health Policy Institutu a zároveň externý poradca ministra zdravotníctva. „Peňazí v zdravotníctve je vždy obmedzený objem, aj keby sme si predstavili, že sa už nekradne, nekupujú sa predražené CTčka a neriedi sa chemoterapia. Preto nemôžu dostať všetci všetko. Etická otázka znie, ako to bude čo najspravodlivejšie. Tak, ako vo väčšine krajín sveta, aj u nás chceme za svoje peniaze dosiahnuť maximálny úžitok pre spoločnosť. Nie nevyhnutne pre jednotlivca. Ak máme posledných tisíc eur, a máme sa rozhodnúť medzi pacientom, ktorý chce zväčšiť poprsie a pacientom, ktorý má zapálený apendix, väčší úžitok, zachránený život, dostaneme v druhom prípade. Preto estetická chirurgia alebo väčšina stomatológie nie je hradená z verejného poistenia,“ hovorí Szalay.

„Ak majú byť rozhodnutia dobré, je potrebné merať úžitok. Pri liekoch sa začali merať náklady na získaný kvalitný rok života (QALY), čo umožňuje medzi sebou porovnávať rôzne liečivá. Prednosť majú lieky, ktoré prinesú viac QALY za menej peňazí. Liek, ktorý nespĺňa kriteriá QALY je možno kvalitný a účinný, ale za rovnaké peniaze by sme mohli inými liekmi alebo inými postupmi získať viac prospechu pre viac pacientov. Samozrejme, poisťovne majú možnosť udeliť výnimky v individuálnych prípadoch,“ hovorí Szalay.

Kto sa prihovoril

Na Slovensku momentálne platí pravidlo, ktoré je dokonca v zákone. Hovorí, že liek možno zaradiť medzi hradené, ak náklady z verejného zdravotného poistenia za QALY nepresiahne hodnotu 30-tisíc eur. Pri Vargatefe pri úhrade 2 369,77 eura za balenie predstavujú v porovnaní s docetaxelom hodnotu 45-tisíc eur.

V analýze nákladovej efektívnosti lieku, ktorú v januári podľa zákona urobil sám výrobca, je preukázané splnenie legislatívnych požiadaviek pre liek Vargatef pri úhrade z verejného zdravotného poistenia vo výške 780 eur za balenie. „Požiadavka na nákladovú efektivitu lieku je zakotvená priamo v zákone a považujeme ju za regulačný nástroj, prostredníctvom ktorého možno zabezpečiť, aby sa zdroje verejného zdravotného poistenia vynakladali účelne,“ vyjadrila sa aj hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Petra Balážová.

Ako sa teda výrobcovi podarilo presadiť, aby minister zdravotníctva podpísal niečo, čo nevyzerá byť v súlade so zákonom? Viac sa dočítate v najnovšom vydaní Týždenníka PLUS 7 DNÍ