Za vás

Zavolali sme za vás náhodne do niektorých vybratých zdravotných centier, kde sme sa informovali, koľko si pacientka počká na mamografické vyšetrenie prsníka. Na Slovensku máme viac ako 110 mamografov, ale niekde si na na počkáte aj 7 mesiacov.

Nádory prsníka: každý rok ich dostane dvetisíc Sloveniek.
Nádory prsníka: každý rok ich dostane dvetisíc Sloveniek.
Matej Kalina

Nádory prsníka: každý rok ich dostane dvetisíc Sloveniek. Foto: Matej Kalina

Bratislavský kraj

Univerzitná nemocnica Bratislava1-3 týždne V Univerzitnej nemocnici Bratislava, sa vyšetrenia mamografom robia na viacerých pracoviskách s priemernou dobou čakania na preventívne vyšetrenie od jedného do troch týždňov, pričom napríklad na pracovisku v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke sa robí denne v priemere 25 mamografických vyšetrení a pacientky na preventívne vyšetrenie čakajú v priemere týždeň. V Nemocnici Ružinov vyšetríia v priemere 50 pacientok za týždeň, pričom čakajú na preventívne vyšetrenie dva až tri týždne.

Na mamografickom prístroji v nemocnici Staré mesto sa vyšetrí približne 150 pacientok za mesiac. Čakacia doba je približne 25 dní, teda niečo cez tri týždne.

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o7 mesiacov V Onkologickom ústave Sv. Alžbety majú tri mamografy. Najbližší termín nám dali na máj 2017. Prioritu majú pochopiteľne onkologické pacientky.

Národný onkologický ústav, Bratislava1-6 mesiacov Keby ste zavolali do Národného onkologického ústavu, dajú vám termín na vyšetrenie od jedného mesiaca do pol roka. Tiež vyšetrujú prioritne onkologické pacientky.