Tento krok vyplýva zo zákona. Ako pripomenul predseda SAK Viliam Karas, pozastavenie činnosti má priamy následok na všetkých klientov advokáta, ktorí si musia zabezpečiť iných obhajcov.

"SAK si plne uvedomuje význam a dôležitosť očistných procesov na Slovensku. Sám, odkedy som sa stal jej predsedom, zdôrazňujem potrebu a vysokú spoločenskú objednávku na zvýšenie fungovania a úrovne právneho štátu SR. Jedným dychom však zdôrazňujem, že sa to nesmie diať skratkami," vyhlásil Karas.

Preto plánuje SAK veľmi zblízka sledovať aj trestné stíhanie a okolnosti, ako aj rozhodovanie príslušných autorít v prípade Mareka Paru. Ten zastupuje napríklad aj Mariana Kočnera v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov.

"Len veľmi dobre odôvodnená väzba a stíhanie môžu vyvrátiť akékoľvek pochybnosti. Osobitne akúkoľvek pochybnosť o prebiehajúcich súdnych konaniach, ktoré sú spoločnosťou veľmi oprávnene prísne sledované a očakávajú aj spravodlivý výsledok," zdôraznil predseda SAK.

Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností musí byť výsledok súdnych konaní podľa Karasa zákonný a bez vplyvu na rovnosť zbraní prokuratúry a obhajoby, rešpektujúc ústavné práva a právo na obhajobu každého jedného obžalovaného.

Ako doplnil Karas, SAK sleduje všetky trestné stíhania svojich členov vzhľadom na ich citlivosť pre advokátsku obec. Zároveň pripomenul, že advokáti garantujú právo na obhajobu. Preto SAK veľmi citlivo vníma okolnosti a dôvody trestných stíhaní.

FOTO k téme v GALÉRII.

"Rád by som vyzval všetkých advokátov, aby neprestali v neúnavnej snahe o obranu práv a oprávnených záujmov svojich klientov, poukazovali na akúkoľvek nezákonnosť, akékoľvek porušenie, exces, či už strany orgánov činných v trestnom konaní, štátu, aby sa nebáli zastupovať a uprednostniť záujem klienta pred svojím vlastným," dodal predseda SAK.