Hoci premiér Igor Matovič povedal, že sa od roku 1998 do svojej diplomovky nepozrel a už ani nepozrie, vedenie Univerzity Komenského si na ňu posvietilo.

Nemala byť obhájená

Dnes sa totiž stretlo vedenie Univerzity Komenského, a to predsedníčka Akademického senátu UK Zlatica Plašienková, dekan Fakulty managementu UK Michal Greguš a prodekan Fakulty managementu UK pre štúdium a vzťahy s verejnosťou Ján Papula, aby sa pozreli na Matovičovu prepieranú záverečnú prácu.

„Prítomní sa zhodli, že práca Igora Matoviča nespĺňa kritériá kladené na diplomovú prácu a nespĺňala ich ani v roku 1998,“ skonštatovala po stretnutí vedenia univerzity jej hovorkyňa Lena Miller. „Zároveň sa prítomní zhodli, že práca nemala byť obhájená,“ pokračovala.

Nové pokyny

Plagiátorstvo je podľa Univerzity Komenského problémom akademickej sféry v celom svete a úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. „Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. V priebehu leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie, a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov,“ uvádza univerzite vo svojom vyhlásení.

 „Odsudzujeme vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne. Vnímame to ako výzvu neustávať v našom dlhodobom úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti.“ 

FOTO z odvolávania Igora Matoviča v GALÉRII