Hoci premiér Igor Matovič povedal, že sa od roku 1998 do svojej diplomovky nepozrel a už ani nepozrie, vedenie Univerzity Komenského si na ňu posvietilo.

Nemala byť obhájená

Dnes sa totiž stretlo vedenie Univerzity Komenského, a to predsedníčka Akademického senátu UK Zlatica Plašienková, dekan Fakulty managementu UK Michal Greguš a prodekan Fakulty managementu UK pre štúdium a vzťahy s verejnosťou Ján Papula, aby sa pozreli na Matovičovu prepieranú záverečnú prácu.

„Prítomní sa zhodli, že práca Igora Matoviča nespĺňa kritériá kladené na diplomovú prácu a nespĺňala ich ani v roku 1998,“skonštatovala po stretnutí vedenia univerzity jej hovorkyňa Lena Miller. „Zároveň sa prítomní zhodli, že práca nemala byť obhájená,“pokračovala.

Nové pokyny

Plagiátorstvo je podľa Univerzity Komenského problémom akademickej sféry v celom svete a úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. „Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. V priebehu leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie, a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov,“uvádza univerzite vo svojom vyhlásení.

 „Odsudzujeme vyhlásenia, ktoré dehonestujú akademickú prácu a úprimnú snahu množstva študentov a akademických pracovníkov študovať čestne. Vnímame to ako výzvu neustávať v našom dlhodobom úsilí podporovať vedeckú gramotnosť a presadzovať princípy akademickej poctivosti.“ 

FOTO z odvolávania Igora Matoviča v GALÉRII