Tip na článok
Obídení: Ministerstvo si najprv od malých geodetov vypýtalo ceny a potom vypísalo tender nanovo.

Megatender na druhú: Kto a prečo potrebuje geodetické práce a letecké snímky trojmo?

Obstarávacia agentúra z dediny pri Domaši hľadá dodávateľa na geodetické práce a letecké fotky za 40 miliónov eur. To isté hľadá minister Ľubomír Jahnátek.

Galéria k článku (3 fotografie )
Pôdne mapy: Aj Slovenská Kajňa je na mape z roku 2013. Letecké snímky nestáli 35 miliónov, ale iba 350-tisíc eur.
Minister Jahnátek: Dva pokusy o dva tendre, spolu takmer za 70 miliónov eur, zlyhali. Príde aj tretí pokus?
Lietadlo: Bez neho nemali geodeti šancu zúčastniť sa na tendri za 150 miliónov eur.

Len nedávno pôdohospodársky rezort ministra Ľubomíra Jahnátka oznámil zámer vyhlásiť tender na letecké snímkovanie a pozemné geodetické práce za 35 miliónov eur. Po medializácii však všetko zrušili. Vraj išlo o svojvoľné a chybné rozhodnutie ministerských úradníkov, ktorí spojili dve vzájomne nesúvisiace obstarávania.

Nebol to prvý podobný tender. Jedno verejné obstarávanie na dodanie pozemkových úprav za viac ako 33 miliónov eur vyhlásili Jahnátkovi úradníci ešte v januári 2013. Zhodou okolností práve v tom čase bolo vyhlásené aj ďalšie verejné obstarávanie na rovnaký druh činností, pôvodne až v sume 150 miliónov eur.

Tento tender sa dial v réžii obstarávacej agentúry Obstarávateľ SK, ktorá sídli v malej dedine Slovenská Kajňa neďaleko východoslovenskej priehrady Domaša. Pátrali sme po tom, kto a prečo by potreboval zememeračské práce a letecké snímky trojmo a, navyše, prečo by na to míňal desiatky miliónov eur.

Diskriminačné kritériá

„Je to stonásobok sumy, ktorú zaplatil rezort pôdohospodárstva za letecké fotografie určené na rovnaký účel z posledného leteckého snímkovania Slovenska,“ komentuje 35-miliónový pokus o tender z februára 2014 na ministerstve pôdohospodárstva expert pre oblasť leteckej fotogrammetrie.

Letecké snímkovanie Slovenska na účely kontroly priamych platieb pre poľnohospodárov sa vykonáva raz za tri roky už od roku 2004. Posledná aktualizácia leteckých snímok je z roku 2013 a stála približne 350-tisíc eur. Čo také sa zrazu stalo, že Jahnátkovi ľudia chceli za obstaranie leteckých snímok a pozemných geodetických prác zaplatiť až 35 miliónov eur?

Lepšie povedané, čo sa stalo, že tento zámer okamžite po jeho prevalení v médiách zrušili? Časť zadania pripravovaného tendra predstavovali geodetické práce - lenže zememerači by boli znevýhodnení tým, že by nedokázali dodať letecké snímky. Bežne totiž geodeti nemajú lietadlo so špeciálnou technikou.

Spojenie pozemných a leteckých prác znamenalo jedno - uchádzať o zákazku sa mohla iba firma spĺňajúca obe kritériá. A takých je na Slovensku len niekoľko. A tí, ktorí podobný typ prác robia, vedia, že suma 35 miliónov eur je mierne povedané, značne nadsadená.

Zrušený tender číslo jeden

Ministerstvo pôdohospodárstva cez krajské pozemkové úrady vyhlásilo v januári 2013 sedem samostatných tendrov. Išlo o pozemkové úpravy pre 94 katastrálnych území. Týchto sedem samostatných obstarávaní bolo spolu za 33,5 milióna eur. Platiť sa to malo z eurofondov na rozvoj vidieka. Išlo iba o samostatné pozemkové úpravy, teda geodetické práce bez leteckého snímkovania.

Do tendra sa prihlásilo niekoľko desiatok menších geodetických firiem. Rezort pôdohospodárstva vybral okolo 50 uchádzačov, s ktorými začali preberať detaily vrátane cien. Keď už mali potrebné údaje pokope, tender v júli 2013 zrušili. Podľa oznamu vo vestníku „sa zmenili okolnosti na ministerstve“.

Museli to byť naozaj dramatické zmeny. „Podobalo by sa to na akýsi prieskum trhu. Zistilo sa, aké sú ceny za daný typ prác. Následne začali úradníci pracovať na novom tendri s novou špecifikáciou, vďaka ktorej by sa vylúčili desiatky potenciálnych dodávateľov a nahradil by ich iba jeden dodávateľ. Ten by si neskôr najal napríklad aj malé firmy, ktoré predbežne uspeli v zrušenom tendri."

"Práve podmienka leteckého snímkovania by výrazne zúžila počet uchádzačov. Firiem, ktoré majú snímkovacie lietadlo a potrebnú techniku, je na Slovensku len niekoľko."

"Myslíme si, že pri zrušenom tendri na pozemkové úpravy išlo iba o divadielko na odpútanie pozornosti od stále aktuálneho veľkého tendra na geodetické práce a letecké snímkovanie, ktorý vyhlásila spoločnosť Obstarávateľ SK,“ vysvetľuje podnikateľ z geodetickej brandže.

Služby za 150 miliónov

Firma Obstarávateľ SK aktuálne obstaráva iba jedinú vec. Ide o tender na komplexné inžinierske služby pre inštitúcie verejnej správy, ktoré zahŕňajú digitálne mapovanie, letecké mapovanie, katastrálne vymeriavanie, fotogrammetrické služby, topografické a kartografické merania, letecké fotografické služby a ďalšie podobné činnosti. Teda to isté, čo hľadalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Aj okolo tohto obstarávania sa vynorilo hneď niekoľko zaujímavých momentov. V európskom vestníku bola predpokladaná hodnota zákazky uvedená do 130-tisíc eur. Malo to však niekoľko háčikov. Firma, ktorá sa chcela prihlásiť, musela mať obrat za podobné služby minimálne tri milióny eur.

„Podmienka výšky obratu musí byť adekvátna hodnote zákazky. V tomto prípade - stotridsaťtisíc verzus tri milióny - sa mi to zdá diskriminačné až účelové,“ hovorí odborníčka na verejné obstarávanie Helena Polónyi.

To však nebolo všetko. Samozrejmosťou boli aj rôzne potvrdenia o odbornej spôsobilosti, že firma nie je v debete, potvrdenia o zazmluvnených dodávateľoch a podobne. Samozrejme, všetko úradne potvrdené. „Zákazka v hodnote do 130-tisíc eur nie je zaujímavá pre žiadneho uchádzača z Európskej únie. O podobné veci sa zvyknú uchádzať iba lokálne firmy. O mesiac neskôr, 14. marca 2013, vyšla v európskom vestníku oprava - chybne uvedenej sumy. A zrazu tam svietil tender od 130 do 150 miliónov eur."

"To už bolo zaujímavé aj pre veľké európske firmy. Ibaže 14. marca bol štvrtok. A uzávierka súťaže - termín posledného doručenia poštou či kuriérom - bola v pondelok 18. marca. Ak by záujemca opravu aj zaznamenal, mal na prípravu a odoslanie množstva požadovaných dokladov iba jeden jediný pracovný deň,“ vysvetľuje ďalší náš zdroj z prostredia verejného obstarávania.

Podľa neho nič z toho nevyzerá ako neúmyselná technická chyba. Nedá sa teda vylúčiť, že ministerstvo dalo do vestníka nízku sumu, aby nevzbudilo pozornosť, a potom krátko pred uzávierkou sumu „akože“ opravilo. Navyše, podrobné podmienky tendra nebolo možné získať. Nedali ich totiž ani geodetom bez lietadla.

Slovensko má desiatky geodetických firiem, avšak spoločnosti aj so snímkovacím lietadlom by ste zrátali na prstoch jednej ruky. „Keďže uvedený rozsah obstarávania inžinierskych prác od Obstarávateľa SK prekračuje náklady na snímkovanie a fotogrammetrické produkty celého územia Slovenska desať- až dvadsaťnásobne, dá sa usudzovať, že hlavným rozsahom sú služby pozemnej geodézie."

"Ale práve geodeti sú pre absenciu lietadla vylúčení z obstarávania,“ vysvetľuje Jahnátkovu hlavu 22 geodet, ktorý z pochopiteľných dôvodov chcel zostať v anonymite.

Tender zo Slovenskej Kajne sa zámerom aj spôsobom predvedenia podobá na medializovaný tender Regionálnej obstarávacej agentúry z Horných Plachtiniec na reklamné služby za 130 miliónov eur. Zaujímavá je aj skutočnosť v oznámení, že Obstarávateľ SK nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov, ale nie je možné zistiť, ktorí to presne sú.

Sobotňajší termín

V priebehu roka sa upravila aj cena megatendra zo Slovenskej Kajne. Horná hranica zákazky sa na konci roka 2013 znížila zo sumy 150 miliónov eur na štyridsať miliónov eur. Zrejme iba zhodou okolností sa tak suma začala podobať na Jahnátkove tendre na geodetické práce za 33,5 milióna, respektíve 35 miliónov eur v druhom pokuse.

Podľa informácií z agentúry Obstarávateľ SK do piatka 7. marca, keď bol tender uzavretý, svoje ponuky predložili tri konzorciá. V prvom bol štátny Geodetický a kartografický ústav Bratislava spolu s firmami Geodis Slovakia, Geodézia Žilina a Progres CAD Engineering Prešov. Členmi druhého konzorcia sú košické firmy GEODETICA VISION a GEODETICCA, bratislavský Geo-Kod, Dopravoprojekt a Prodex a banskobystrický SGS Holding.

Tretím uchádzačom o zákazku za 40 miliónov je GEOsys Bratislava. Obálky s ponukami uchádzačov sa otvárali v sobotu 8. marca v priestoroch košického hotela Ambassador.

„Dôvodom na vyhodnocovanie ponúk počas víkendového dňa je skutočnosť, že členmi komisie na vyhodnocovanie ponúk sú zamestnaní, pracovne vyťažení odborníci zo Slovenska,“ vysvetľovala nezvyčajný termín konateľka Obstarávateľa SK Iveta Beslerová. Na otázku, čiu ponuku vyhodnotili ako víťaznú, sme však odpoveď nedostali.

„Spôsob postupu verejného obstarávania je užšia súťaž a s víťazmi súťaže bude podpísaná rámcová zmluva. Rámcová zmluva sa uzatvára s viacerými účastníkmi. Úspešnými účastníkmi môžu byť v tomto tendri všetci traja uchádzači a so všetkými by v tom prípade bola uzavretá rámcová zmluva,“ napísala nám Iveta Beslerová s tým, že zákon jej neumožňuje zverejniť výsledky súťaže až do momentu, kým bude ukončená.

Až po ukončení súťaže a zverejnení všetkých zákonom stanovených dokumentov a informácií sa zrejme dozvieme pozadie celého tendra. A takisto, ktorí odborníci vyhodnocovali ponuky a aká je konečná vysúťažená cena a kto nakoniec bude lukratívnu zákazku realizovať.

Dnes vieme iba to, kto to všetko zaplatí. Daňoví poplatníci, teda my všetci. No vôbec nie je jasné, kto si tieto služby zvláštnym spôsobom objednal. Možno napríklad ministerstvo školstva alebo aj rezort kultúry. Ktovie, kto všetko potrebuje mať na Slovensku podrobne zmapovanú pôdu za neuveriteľných 40 miliónov eur.

VIDEO Plus 7 Dní