Uviedol to počas hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR. Poznamenal ale, že rámcové zmluvy vyjednávala Európska únia, preto je zverejnenie zmlúv v gescii Európskej komisie (EK). "Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR k zmluvám prístup má a pokiaľ bude dostatočný tlak vyvinutý aj na EK, tak si myslím, že zmluvy môžu byť zverejnené," dodal.

Lengvarský ozrejmil, že nákup a kontrahovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19 prebieha formou spoločného obstarávania EÚ, ktorá v mene členských štátov všetky predmetné zmluvy negociovala a podpísala. "Z tohto dôvodu zverejnenie akýchkoľvek zmlúv s jednotlivými producentmi vakcín proti ochoreniu COVID-19 vyrokovaných pomocou spoločného obstarávania EÚ je plne v gescii samotnej EK," vysvetlil s tým, že špecifické podmienky vyrokovala komisia v režime utajenia, preto boli špecifiká komisiou označené za dôverné. Dodal, že výnimkou je zmluva na nákup vakcín od spoločnosti AstraZeneca, pri ktorej došlo k čiastočnému zverejneniu a text je dostupný na stránke EK.

Ozrejmil tiež, že v prípade Slovenskej republiky celkové obmedzenie sprístupnenia informácií o rámcových zmluvách EK vyplýva zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám. "Zo strany MZ SR boli špecifiká ako aj rámcové zmluvy označené za zmluvy, ktorým účelom je hospodárska mobilizácia, a teda neboli zverejnené," skonštatoval a odvolal sa na príslušný paragraf v zákone.