Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) "s cieľom zdynamizovať transformačný proces" v piatok (27. 11.) odvolal z funkcie generálneho riaditeľa štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky Mateja Vigodu.

"Ide o poctivého lesníka, ktorého si osobne vážim a ktorý si v minulosti počínal veľmi statočne. Transformácia podniku však pod jeho vedením stagnovala, chýbala jasná vízia, zásadné reformné kroky a očista od nečestných ľudí. Riadiť 3507 zamestnancov pri tak zásadných reformách si vyžaduje ráznejší prístup a rozhodnosť," uviedol v pondelok na brífingu Mičovský.

Úspešný transformačný proces je podľa neho podmienený organizačnými, personálnymi, obchodnými a ekonomickými zmenami podniku. Je nutné nastaviť transparentné dodávateľsko-odberateľské vzťahy a zmeniť organizačnú štruktúru tak, aby lesníci mohli vykonávať svoju prácu priamo v teréne.

Mičovský zdôraznil, že prioritou zostáva postupný prechod k prírode bližším formám hospodárenia na čo najväčšej ploche. To si však vyžaduje budovanie ľudských kapacít, uplatňovanie najnovších vedeckých poznatkov a využívanie moderných technológií. Prírode blízke hospodárenie musí byť podľa neho zosúladené s ekonomickými možnosťami podniku.

Agrominister pripomenul, že štátny podnik Lesy SR momentálne riadi poverený generálny riaditeľ Tomáš Čuka z odštepného závodu Levice. Výberové konanie na post generálneho riaditeľa Lesy SR bude vyhlásené ešte tento týždeň, dodal Mičovský.