Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR chce upraviť súčasný systém nakladania so zdravotnými odvodmi. Zaviesť chce tzv. optimálny výsledok hospodárenia, ktorý má zabezpečiť reguláciu zisku zdravotných poisťovní. Zmeny má priniesť novela zákona o zdravotnom poistení, ktorú rezort predložil do medzirezortného pripomienkového konania.

"Regulácia spočíva v skutočnosti, že v prípade dosiahnutia zisku vyššieho ako je optimálny hospodársky výsledok, bude musieť byť suma, o ktorú skutočný zisk presahuje optimálny hospodársky výsledok, použitá iba na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre poistencov zdravotnej poisťovne," uvádza ministerstvo v materiáli. Presiahnutá suma má slúžiť na vytvorenie fondu kvality zdravia. "Ten je určený v prospech poistencov, a to na úhradu tzv. liekov na výnimku alebo na realizáciu skríningov zameraných na včasné zachytenie onkologických chorôb v prospech poistencov," dodal rezort.

Optimálny výsledok hospodárenia má predstavovať sumu, s ktorou bude vlastník zdravotnej poisťovne (ZP) narábať podľa vlastného uváženia. "Novela zisk nezakazuje, iba ho reguluje. Regulácia je tým podstatnejšia, že v SR pôsobia len tri zdravotné poisťovne," konštatuje ministerstvo.

Rezort priblížil, že v období rokov 2008 až 2020 súkromná ZP Dôvera dosiahla celkový zisk 679 milióna eur, čo predstavuje 4,71 percenta z prijatého poistného. Popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,84 percenta a na zdravotnú starostlivosť vynaložila 92,45 percenta. Súkromná Union ZP dosiahla v tomto období zisk 15 miliónov eur, čo predstavuje 0,34 percenta z prijatého poistného, na prevádzku vynaložila 5,22 percenta a na zdravotnú starostlivosť 94,44 percenta. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dosiahla podľa MZ v týchto rokoch celkovú stratu 153 miliónov eur, čo predstavuje 0,41 percent z prijatého poistného, popri tom vynaložila v priemere na prevádzku 2,83 percenta a na zdravotnú starostlivosť 97,58 percenta.

Zámer už skôr kritizovala Dôvera. Snaha o ďalšiu reguláciu zisku zdravotných poisťovní podľa nej neprinesie nič pacientom, zdravotnému systému ani zdravotníkom. VšZP zámer uvítala s tým, že má priniesť transparentnosť v prerozdeľovaní verejných zdrojov tak, aby boli všetky od poistencov použité na zdravotnú starostlivosť.

Analytik INESS Martin Vlachynský v tejto súvislosti skonštatoval, že pacienta nezaujíma zisk zdravotnej poisťovne, ale kvalita a rozsah služieb, ktoré mu nakúpi. Podotkol, že namiesto toho, aby ministerstvo vytvorilo kvalitné prostredie na súperenie zdravotných poisťovní, vyťahuje zástupné témy, ako zákaz zisku, obmedzenie zisku či primeraný zisk.