Technickú a emisnú kontrolu (TK/EK) sú povinné absolvovať v dvojročných intervaloch všetky autá staršie ako štyri roky. V špecifických prípadoch, napríklad pri taxíkoch a sanitkách, platí dokonca ročný interval. Mnohí motoristi však na to zabúdajú a riskujú pomerne vysokú pokutu.

Vysoká pokuta

V súčasnosti je jej výška stanovená na 165 eur za každú chýbajúcu kontrolu zvlášť. A keďže vo väčšine prípadov sa emisná kontrola vykonáva súčasne s technickou, znamená to dvojnásobnú sumu, teda 330 eur. A to rozhodne nie je málo. Ak ju uhradíte do 15 dní od doručenia platobného rozkazu, stačí z nej zaplatiť dve tretiny, čo je v tomto prípade 220 eur, a považuje sa za uhradenú.

Ak ste práve zistili, že patríte medzi zábudlivcov, ktorí si túto povinnosť nesplnili, netreba podliehať panike. Ešte do konca februára totiž platí takzvaný generálny pardon. Keď si v tejto lehote svoje resty týkajúce sa TK a EK vyrovnáte, neriskujete žiadne sankcie.

Mnohí vodiči si však myslia, že počas tohto „pokutového moratória“ môžu so svojím autom bez rizika jazdiť bez platnej emisnej a technickej kontroly.

To je však veľký omyl. Je tu totiž ešte zákon o cestnej premávke, konkrétne § 4 odsek 1 písmeno a, kde sa hovorí, že vodič vozidla je povinný mať pri sebe platné doklady, ku ktorým, samozrejme, patrí potvrdenie o absolvovaní emisnej a technickej kontroly. A na túto situáciu sa generálny pardon nevzťahuje.

V praxi to znamená, že za chýbajúce doklady môžete dostať v blokovom konaní pokutu do výšky 50 eur alebo v správnom konaní do výšky 100 eur. Odpustené budú výlučne zmienené 165-eurové pokuty.

Generálny pardon sa netýka ani konaní, ktoré boli na odboroch cestnej dopravy a pozemných komunikácií okresných úradov už právoplatne rozhodnuté. V takomto prípade je prevádzkovateľ vozidla povinný pokutu uhradiť.

Čítajte viac:

Prečo je benzín taký lacný? Netešme sa predčasne

Automatický systém

Tí, ktorí platobný rozkaz zatiaľ nedostali a s TK a EK meškajú, by ich rozhodne mali do konca februára absolvovať. Po tomto termíne totiž štát prejde na prísnejší a plne automatizovaný systém vyhľadávania hriešnikov, ktorým sa budú pokuty zasielať tiež automaticky.

Nepredpokladáme, že vám príde pokuta na druhý deň po omeškaní, avšak podceňovať situáciu nemožno, maximálna lehota, dokedy vám ju štát môže zaslať, je päť rokov.

Ak nechcete nič riskovať, môžete TK a EK absolvovať aj v predstihu, no treba rátať s tým, že dvojročný interval vám potom začne plynúť odo dňa, keď ste ňou prešli. Inými slovami, ak vám platnosť súčasnej kontroly vyprší napríklad 1. marca a vy ďalšiu absolvujete v predstihu už 15. februára, tak ďalšia 24-mesačná lehota vám začína plynúť od tohto dátumu a nie od 1. marca.

Suma, ktorú za obe kontroly zaplatíte, sa pohybuje okolo 50-60 eur, v porovnaní s 330 eurami za pokutu to naozaj nie je veľa. Ak chcete znížiť riziko na minimum, stačí sa zaregistrovať na portáli Jednotný informačný systém v cestnej doprave (www.jiscd.sk), tam kliknúť na sekciu Previerky vozidiel a potom na bočný link Notifikácia o platnosti TK/EK.

Tam vyplníte základné údaje o vozidle a svoje kontaktné údaje, na ktoré vám príde upozornenie o blížiacom sa konci platnosti technickej a emisnej kontroly. Podobnú službu poskytujú aj niektoré stanice technickej kontroly, treba sa informovať priamo tam.