Tip na článok

Muži si môžu otestovať, aké je to byť ženou: Stav účtu ich, ale nepoteší

Asi každý by si rád vyskúšal, aké je to byť v koži opačného pohlavia. Muži môžu získať reálnu predstavu, aspoň, čo sa týka oblasti príjmu.

Ak by dnešným dňom muži prestali pracovať, zarobili by rovnako ako ženy. Konštatuje Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (SNSLP) vychádzajúc zo štatistiky ministerstva práce, podľa ktorej bol v roku 2015 rozdiel v príjmoch medzi mužmi a ženami viac ako 18 % a pri výpočte hrubej mzdy 22,33 %.

„V praxi to znamená, že ak by muži prestali pracovať 25. októbra 2016, mali by rovnaké príjmy ako ženy pracujúce po celý rok,“ povedal výkonný riaditeľ SNSLP Marian Mesároš.

Ako ďalej vysvetľuje, v našich podmienkach k rozdielnemu odmeňovaniu prispieva aj to, že ženy častejšie pracujú na čiastočnom úväzku. Vo viacerých prípadoch sú slabo ohodnotené pracovné pozície obsadené práve ženami. Ich kariérny rast je spomalený už od začiatku z dôvodu tehotenstva a materstva, pričom tento deficit sa so ženami spája aj stereotypne už od čias priemyselnej revolúcie.

„Starostlivosť o deti a iné závislé osoby je jedným z dôvodov, prečo majú ženy nižší príjem. Spoločenská hodnota takejto starostlivosti na Slovensku je nedocenená, a tým trpí aj celkový spoločenský status žien. Tento rozdiel sa napokon odzrkadľuje aj v podobe nižšieho starobného dôchodku, čím znevýhodnenie žien pretrváva rovnako v staršom veku,“ dodal Mesároš.

VIDEO Plus 7 Dní