Tip na článok
„Človek vstupom do sekty zmení svoje správanie, myslenie, prežívanie a stáva sa akoby inou osobou, ktorú nespoznáva vlastná rodina,

Náboženské skupiny, ktoré vás môžu pripraviť o slobodu i peniaze, sú aj na Slovensku!

Viera v najabsurdnejšie bytosti a príbehy, neviazaný či naopak prísne asketický spôsob života, bizarná príprava na apokalypsu, sebazničujúce praktiky, sexuálne zneužívanie, samovraždy aj vraždy - to všetko sa dialo pod rúškom nejakej náboženskej ideológie.

Nie všetky nové náboženské hnutia a komunity sa prejavujú až takým okázalým extrémizmom, napriek tomu v nich môže dochádzať k cielenej manipulácii a akémusi duchovnému zotročeniu.

Zmena identity

„Človek vstupom do sekty zmení svoje správanie, myslenie, prežívanie a stáva sa akoby inou osobou, ktorú nespoznáva vlastná rodina. Blízki s ním nevedia komunikovať a ich vzájomné vzťahy sa narúšajú. Málokto rozumie tomuto fenoménu a je ťažké s tým pracovať," hovorí psychologička Tatiana Rusnáková.

Ako psychologička Tatiana Rusnáková vysvetľuje, čo je základný problém vstupu človeka do sekty?

„Nie každý človek, ktorý sa stáva obeťou sekty a zmení svoju pôvodnú identitu na identitu sektovú musí zároveň aj trpieť nejakou duševnou poruchou. Ale môžu sa pod vplyvom psychomanipulatívnych skupín rozvinúť nejaké psychické problémy," dodáva odborníčka.

V pripravovanom seriáli PLUS 7 DNÍ sa dočítate o sporných náboženských spoločnostiach, ktoré nájdete aj na Slovensku. Mnohé zmenili život ľuďom - často k horšiemu!

Príbehy a výpovede obetí hovoria za všetko. Niektoré sporné cirkvi a spoločnosti sú verejnosti dobre známe, iné pôsobia nenápadne a zrejme ste o nich ani netušili.

VIDEO Plus 7 Dní