Slovenskí predstavitelia kontroverznej scientologickej sekty sa intenzívne zapojili do kampane prezidentského kandidáta Andreja Kisku. Vydali mu knihu, venovali mu titulku svojho časopisu a zorganizovali pre neho dve verejné prezentácie.

Andrej Kiska tvrdí, že o tom nemal ani potuchy. V každom prípade predstava, že by po Kiskovom úspechu v prezidentskej voľbe mohli hoc aj z nevedomosti mať na prezidentský úrad vplyv ľudia z nebezpečnej sekty, je trochu nepríjemná.

Sekta v kampani

„Až z vášho e-mailu som sa dozvedel, že ma niekto spája s aktivitami tejto organizácie,“ uvádza vo svojom stanovisku prezidentský kandidát Kiska. Podľa jeho slov sa vždy snažil dostať svoje názory o podnikaní či transparentnosti medzi všetkých ľudí, ktorí sa o to zaujímajú. O rozhovor do časopisu ho vraj požiadal Ladislav Pavlík, prívrženec scientológie a riaditeľ scientologickej Vysokej školy Rona Hubbarda, zakladateľa sekty v USA.

„O pánovi Pavlíkovi som vedel, že pracuje ako manažér v spoločnosti Business Success a na základe žiadosti som poskytol rozhovor časopisu Úspešní manažéri,“ tvrdí Kiska. Následne sa dohodli, že mu Pavlík vydá knihu Vezmi život do svojich rúk.

„Nemám žiadne vedomosti, že by sa pán Pavlík alebo vydavateľstvo Alert hlásili k scientológii, alebo presadzovali jej myšlienky. Ak by som mal o takom niečom čo len najmenšiu informáciu, určite by som na základe svojho svetonázoru a viery v Boha nesúhlasil s rozhovorom a následne s vydaním knihy,“ zareagoval prekvapený prezidentský kandidát Andrej Kiska na otázky týždenníka PLUS 7 DNÍ týkajúce sa jeho vzťahu k scientologickej sekte.

Zrejme mal smolu, že časť jeho kampane sa odohrala v réžii scientológov, ktorí prevádzkujú v Košiciach manažérske školiace stredisko volajúce sa po zakladateľovi scientológie Ronovi Hubbardovi.

Podpora sekty?: Na žiadosť scientológov im Kiska prednášal o podnikaní. Foto: facebook.com

Manažérske mimikry

Scientologická cirkev na Slovensku nemá štatút cirkvi. V princípe však ani o náboženstvo v klasickom zmysle slova nejde. Je to totiž najmä ekonomická sekta. Prostredníctvom dianetických centier, kde školia vo zvyšovaní duševných schopností a testov osobnosti, získava citlivé informácie ekonomickej aj osobnej povahy. Do svojich radov láka úspešných či menej úspešných podnikateľov. Tím na sérii svojich školení, ktoré často stoja tisíce eur, sľubuje, že ich naučí, ako založiť nesmrteľné firmy, ako zlepšiť podnikanie či ako vyťažiť zo svojich zamestnancov maximum.

Nie je teda prekvapujúce, že scientológovia prejavili záujem aj o úspešného biznismena Andreja Kisku. Bol by pre nich rozhodne dobrým reklamným médiom. Divné však je, že kandidát na prezidenta, od ktorého sa očakáva v prvom rade spoločenský rozhľad, vie o rizikách scientológie len toľko, že ju propagujú a financujú hollywoodski herci, ako napríklad Tom Cruise alebo John Travolta.

Prívrženec scientológie Ladislav Pavlík oslovil Andreja Kisku so žiadosťou o rozhovor pre časopis, ktorý vydáva jeho firma hlásiaca sa k sekte. „Pravidlom je, že na titulke časopisu sú podnikatelia nejako spojení so scientológiou alebo takí, ktorí aplikujú jej poznatky vo svojom podnikaní. Preto ma zarazilo, že sa Kiska na titulke vôbec ocitol,“ hovorí nemenovaný podnikateľ, ktorý na to upozornil.

Aj Kiskova kniha Vezmi život do svojich rúk vznikla formou riadeného rozhovoru, kde otázky zostavil a kládol scientológ Pavlík. A aby toho nebolo málo, scientológovia zorganizovali s Kiskom aj prednášky pre „svojich“ podnikateľov v Bratislave a Banskej Bystrici a propagovali ich vo veľkom na sociálnej sieti.

„Neviem o tom, že túto diskusiu mali organizovať scientológovia. Na prednáške sa zúčastnilo asi päťdesiat manažérov, riaditeľov firiem, živnostníkov, podnikateľov. Hovoril som o mojom podnikaní v minulosti, charite a aktuálnych problémoch podnikateľov,“ reagoval na prepojenie so scientológmi prezidentský kandidát Kiska.

V prospech sekty?

Ešte vo februári 2008 hlavný správny súd v nemeckom Münsteri potvrdil rozsudok súdu v Kolíne nad Rýnom, že nemecký Spolkový úrad na ochranu ústavy (BfV) - obdoba kontrarozviedky Slovenskej informačej služby - môže spravodajsky rozpracovávať, monitorovať a dokumentovať činnosť scientologickej organizácie v Nemecku. Scientológovia totiž žalovali nemeckých kontrášov, že sú predmetom ich záujmu.

Podľa nemeckého súdu scientológovia obmedzujú alebo potláčajú slobodu, rovnosť práv a dôstojnosť človeka. Preto ich tajní sledujú oprávnene. Týždenník PLUS 7 DNÍ sa teda Kisku opýtal, či mu neprekáža, že aj on sám pomáha vytvárať pozitívny obraz organizácii podozrivej z potláčania slobody, práv a dôstojnosti človeka. Navyše, vo viacerých krajinách Európy boli vedúci scientológovia odsúdení za spreneveru členských peňazí.

„Odmietam moje spájanie s týmto hnutím,“ dôrazne sa ohradil Kiska. Škoda len, že si to neuvedomil, keď tomuto hnutiu, hoci aj nevedome, prepožičal svoju tvár.

Čo je to scientológia

Scientológovia sa označujú za nové náboženstvo, ktoré v USA pred päťdesiatimi rokmi založil Lafayette Ronald Hubbard na princípoch dianetiky - sebazlepšovania. Ich najznámejším predstaviteľom je Tom Cruise, na snímke, a John Travolta. Scientológia stojí na troch dogmách: 1. Človek je nesmrteľná bytosť. 2. Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za jeden život. 3. Jeho schopnosti sú neobmedzené, i keď si ich momentálne nie je vedomý.

Scientológovia cez drahé školenia postupujú v hierarchii a nakoniec sa môžu dostať až k najvyššiemu poznaniu pôvodu sveta, ktoré je, mimochodom, už vyzradené na internete. Podľa Hubbarda pred 75 miliónmi rokov krutovládca Xenu ovládal desiatky planét v našej galaxii. Tie boli preplnené, a tak Xenu zobral bilióny bytostí, nasypal ich do sopiek na planéte Zem a zahádzal bombami.

Ich rádioaktívne duše sa v súčasnosti majú pripájať k ľudským bytostiam a sú pôvodcami všetkých problémov. Scientológovia na školeniach sebaovládania využívajú aj nekontrolovanú hypnózu, ktorá môže narušiť psychické zdravie školených. Ich praktiky kritizujú pre možné porušenie ľudských práv, vymývanie mozgov a zneužívanie členov na vlastný prospech.

Členov nútia úplne sa odstrihnúť od rodiny a neraz sa to končí prepísaním celého majetku na „cirkev“. Poplatky za školenia sú pomerne vysoké a vyberajú sa pod nátlakom, čo dosvedčili viacerí bývalí členovia. Vysokí funkcionári sekty boli vo Francúzsku, v Španielsku alebo Belgicku súdení pre spreneveru v miliónoch eur.

Nemecko patrí medzi najostrejších kritikov scientológie, čo viedlo k malej diplomatickej vojne s USA na začiatku 90. rokov. Austrália dokonca scientológov dočasne zakázala a označila za organizovanú zločineckú skupinu. (lm)