10. Albena Grozeva Georgieva

Billa

Členka predstavenstva, COO

Tržby: 495,4 mil. EUR

Zisk: 3,6 mil. EUR

Zamestnanci: 4 198

V Bille sa venuje category managementu, space managementu a manažmentu kvality. Menovaná na pozíciu Chief Operating Officer v Bille s.r.o bola v máji 2015. Predtým podľa Forbes pracovala v Bille v Bulharsku, v Metro Cash and Carry Bulharsko.

Albena Grozeva Georgieva
Albena Grozeva Georgieva
Zdroj: Internet