V krajinách, kde cenovo dostupné bývanie spravujú okrem miest, mestských častí, či mestských firiem aj neziskové organizácie, väčšinou tzv. bytové asociácie, je sektor sociálneho bývania veľmi rozvinutý. Etnologička Nina Beňová, ktorá sa problémom dostupného bývania zaoberá 20 rokov, vysvetľuje, že tieto asociácie spravujú nezanedbateľný bytový fond. "Fungujú tak, že poskytujú tzv. “nákladové bývanie” - to znamená, že poskytujú bývanie bez zisku za nízky nájom s takou výškou, aby pokryl len náklady spojené s bývaním (opravy, správu a priebežnú údržbu). Väčšinou úzko spolupracujú so samosprávami, ktoré po preskúmaní určujú, komu cenovo zvýhodnené bývanie môže byť poskytnuté. Štáty na ich podporu využívajú rôzne legislatívne a finančné rámce - výhodné pôžičky, dotácie, výhodnú daňovú politiku a podobne," objasňuje odborníčka na program bývanie združenia Proti prúdu, Nina Beňová.

Nápad výstavby desaťtistícov nájomných bytov v gescii štátu, ako to počas kampane hlásal Boris Kollár, bude podľa nej viac ako problematické. Parlament síce nedávno zmenil zákon o Štátnom fonde na rozvoj bývania, avšak doteraz nebol postavený, ani naprojektovaný ani jeden štátny byt pre ľudí, ktorí sa nazývajú pracujúcou chudobou, prípadne pre tých najzraniteľnejších. Vláda by podľa odborníkov z neziskového sektora, ale aj podľa vlastných analytikov z Inštitútu finančnej politiky mala problém s bývaním Slovákov riešiť komplexne. Prinášame pár nápadov, ako sa s nájomným bývaním pasujú v zahraničí.

Ako riešia sociálne bývanie v zahraničí?

V Rakúsku až 20 percent bytového fondu pre nízkopríjmové domácnosti

V Rakúsku neziskové bytové družstvo vlastní až  20 % všetkých bytov. Vo Veľkej Británii takéto asociácie spravujú až 442 tisíc domovov pre starých ľudí alebo ľudí v núdzi, ktorí majú špeciálne potreby. Okrem toho spravujú aj ďalšie byty pre ďalšie nízkopríjmové skupiny, spolu približne 2,2 milióna bytov.

V Austrálii fungujú "sociálni developeri"

Niektoré štáty, napr. Austrália, USA alebo Nemecko využívajú na podporu sociálneho bývania aj motiváciu súkromného trhu. V Austrálii poskytujú podporu súkromným investorom, ktorí sa na oplátku zaviažu poskytovať vybudované bývanie určitú dobu ako sociálne (tzv. Floor space incentives for developments containing affordable housing). Cenovo dostupné bývanie sa stáva súčasťou developerských projektov - takto postavené bytové jednotky však musia zostať cenovo dostupné po dobu najmenej 10 rokov a musia byť riadené registrovaným poskytovateľom komunitného bývania. Cenovo dostupné bývanie je v Austrálii určené domácnostiam, ktoré dajú viac ako 30 % príjmu na bývanie. Ďalšie finančné stimuly tam poskytuje štát tzv. “non profit developerom”, ktorí sa zaviažu poskytovať nájomné bývanie o 20% lacnejšie ako je bežné komerčné nájomné na trhu - tzv. “cenovo dostupné komerčné bývanie”. Tým sprístupňujú kvalitné nájomné bývanie aj širšej vrstve obyvateľstva so strednými až nižšími príjmami.

Len polovica Nemcov žije vo vlastnom

Na podobnom princípe funguje podpora dostupného bývania v súkromnom nájomnej sektore aj v Nemecku. Tam dostanú súkromní investori zvýhodnenú pôžičku či dotáciu od štátu a zaviažu sa poskytovať ubytovanie za znížené nájomné určitý čas alebo kým nesplatia pôžičku. V Nemecku žije v nájomných bytoch viac ako 50 % obyvateľstva.

V USA platia developeri mastné poplatky

V niektorých mestách USA (Washington, Los Angeles, Seattle, Brisbane) zas existuje poplatok pre developerov, ktorý odvádzajú do fondov mesta určených na budovanie cenovo dostupného bývania (tzv “linkage fee affordable housing” alebo “impact fee”). V Los Angeles odvádzajú developeri 5 dolárov za každý meter štvorcový bežného komerčného a 12 dolárov za meter štvorcový rezidenčného bývania. Podpora sociálneho bývania z komerčného sektoru má rôzne obmeny. V meste Seattle umožnili developerom, že nemusia odviesť poplatok na podporu cenovo dostupného bývania, ale postavia takéto bývanie sami. Pre tento účel umožnia developerom postaviť jedno alebo dve nadzemné podlažia navyše oproti projektovému zámeru developera.

Zdroj: Nina Beňová, Proti prúdu