Viac ako 20-tisíc ľudí prešlo bránou Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave od jeho zriadenia v roku 1992 a liečili sa tu. Vlani mali v centre vyše 116-tisíc návštev pacientov, pričom 75 % klientely tvoria muži. Liečia sa tu alkoholici, závislí od drog, ale i patologickí gambleri.

Alkohol, drogy, gamblerstvo: Metla ľudstva!
Alkohol, drogy, gamblerstvo: Metla ľudstva!
Zdroj: Katarína Oravská

Najmladší a najstarší

Priemerný vek liečených pre závislosť od alkoholu je 42 rokov, ale ako spresnil riaditeľ centra Ľubomír Okruhlica, je to vek, v ktorom sa odhodlajú nastúpiť na liečbu, čiže závislí boli pravdepodobne dávno predtým, ale priznali si to až po rokoch. Čo sa týka drogovo závislých, v priemere majú 30 rokov a približne polovicu z nich tvoria noví pacienti.

Zaujímavý je údaj o najmladšom a najstaršom „závislákovi“. „Najmladší pacient nastúpil na liečbu ako 15-ročný, čo je ale minimálny vek, v ktorom prijímame pacientov, najstarší pacient mal 91 rokov,“ uviedol Okruhlica.

Mixovači

Podľa údajov centra sa zvýšil podiel tých, ktorí kombinujú viacero druhov drog. Do „kokteilu“ si zvyknúť namiešať pervitín s marihuanou, alkoholom či liekmi.

So závislosťou sa spája množstvo zdravotných komplikácií, ktorým sa len málokto vyhne. Najčastejšou duševnou komplikáciou závislosti je depresia, ktorá často vedie k samovražde. Podľa Okruhlicu je ťažké určiť, kto sa predávkoval omylom a koho práve drogy doviedli k samovražde. Depresiou trpí pred vstupom na liečbu až 85 % pacientov. Po roku liečby už len 25 % z nich.

S užívaním drog a depresiou úzko súvisia nielen sexuálne choroby, ale aj sexuálne poruchy. Najčastejšie nimi trpia zneužívatelia liekov. Najmenej naopak tí, ktorí sa liečia na závislosti od kanabinoidov, len tri percentá. „Pravdepodobne to súvisí s tým, že k liečbe pristupujú ako najmladší, v priemere ako 20 až 22-roční,“ povedala Zuzana Alexanderčíková z Centra pre liečbu drogových závislostí.

Čo sa týka krvou prenosných infekčných ochorení, najčastejšie bola u pacientov zistená hepatitída typu C (16 %), hepatitída typu B (5 %) a jedno percento bolo pozitívnych na HIV.

Ľubomír Okruhlica: Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave  sa zvýšil podiel tých, ktorí kombinujú viacero druhov drog.
Ľubomír Okruhlica: Podľa riaditeľa Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave sa zvýšil podiel tých, ktorí kombinujú viacero druhov drog.
Zdroj: TASR

Vysokoškoláci žijú zdravšie

Podľa štatistík centra sú ich najčastejšími pacientmi stredoškolsky vzdelaní ľudia (62 %). Naopak, najmenej je tých s vysokoškolským diplomom (10,2 %). Podľa slov riaditeľa centra žijú vysokoškoláci zdravšie, no napriek tomu hovorí, že číslo liečených je nízke aj preto, že vzdelaní ľudia sa boja predsudkov okolia.

Väčšina závislých je pred vstupom do liečebného procesu nezamestnaných, ale po liečbe problém zamestnať sa prakticky odpadá. Po troch rokoch liečby klesla 50-percentná nezamestnanosť na 19 %. Taktiež priamo úmerne s liečbou klesá aj kriminalita.

Pomoc potrebujú aj deti

Nelichotivé zistenie priniesol Imrich Šteliar z Národného monitorovacieho centra pre drogy. Minulý rok sa od závislosti od drog liečilo v rámci celého Slovenka 3253 ľudí, čo je za desať rokov najviac. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 533 pacientov.

Ako informoval Šteliar, v roku 2015 bolo zadržaných takmer 70 kilogramov marihuany (rastlinný kanabis), 27 kíl hašiša (kanabisová živica), 5,3 kilogramu pervitínu, 2,6 kilogramu heroínu a 2,3 kilogramu kokaínu.

Zo závislosti sa vlani najviac liečili 30- až 34-roční (712). Žiaľ, odbornú pomoc potrebovalo v minulom roku aj sedem detí do 14 rokov a 271 mladistvých vo veku od 15 do 19 rokov. Najviac drogovo závislých pacientov bol v Bratislavskom (989), najmenší v Prešovskom kraji (77).