Aká prezumpcia neviny?

Názory sudkyne Záleskej na sudcov v kauze Búrka boli vyhranené už v roku 2020, keď si cez email písala na túto tému s členmi Združenia sudcov Slovenska:  “...aká prezumpcia neviny?” pýtala sa. “... ukážeme, aký priepastný rozdiel je medzi sviňami, ktoré na celé roky zašpinili justíciu a dlhé roky ju systematicky krivili a tými ostatnými.”

Kauza Búrka je akciou, pri ktorej policajti zadržali viacerých sudcov.

Deklarovala presvedčenie o vine

Medzi obvinenými je aj bývalý sudca, dnes advokát David Lindtner. Teda mal by spadať do kategórie “svíň” v ponímaní sudkyne Záleskej. A aby sme výrok doplnili, sudcovia z Búrky sú podľa Záleskej svine, o ktorých vine “pochybuje už ozaj len ten, kto bol posledných niekoľko mesiacov na Mesiaci.” 

V momente, keď Lindtnerova trestná vec skončila na Špecializovanom trestnom súde práve u sudkyne Záleskej, sa on ostro ohradil a podal námietku zaujatosti.
“Je nepredstaviteľné, aby ona rozhodovala o mojom prípade,” skonštatoval Lindtner pre PLUS 7 DNÍ. Opovrhujúce výroky Záleskej podľa Lindtnera ”hrubo porušujú prezumpciu neviny a deklarujú zaujaté presvedčenie o vine.” 

Sviňami nie sú jednotlivciJeho námietky však na špecializovanom súde úspešné neboli, sudkyňa Záleská sa necíti zaujatá a preto nebude vylúčená z rozhodovania - je uvedené v rozhodnutí súdu. Výroky sa totiž podľa rozhodnutia Špecializovaného trestného súdu, ktoré vydala sudkyňa Záleská “týkali výlučne konkrétnej potreby zaujať stanovisko k udalosti, ktorá sa bezprostredne vzťahovala k vtedy aktuálnemu dianiu v slovenskej justícii, ktorú treba chrániť. Výroky neboli mierené na jednotlivcov, ale na systémovú chybu.”

Lindtner sa obrátil so sťažnosťou na Najvyšší súd SR.

Vlani v lete už Najvyšší súd SR Pamelu Záleskú v inom prípade upozornil, že nie je vhodné dehumanizovať ľudí. Obžalovaného totiž prirovnala ku psovi, čo nadriadený súd označil za nevhodné, neúctivé a nerešpektujúce vážnosť inštitúcie, v ktorej predsedníčka senátu pôsobí.