Pred vyše dvomi týždňami Najvyšší správny súd potrestal polročnými zrážkami zo mzdy sudcu Špecializovaného trestného súdu Michala Trubana za to, že sa v roku 2020 sám nenamietol z rozhodovania o väzbe pre vplyvného podnikateľa z éry Smeru Norberta Bödöra v kauze Dobytkár o údajnom ovplyvňovaní pôdohospodárskych dotácií, hoci v spise sa už vtedy nachádzalo svedectvo, že Trubanov známy vraj loboval za dotáciu v prospechu penziónu vlastnej dcéry.

Teraz sa toto disciplinárne rozhodnutie dostáva do centra pozornosti v inej sledovanej kauze. Truban preň navrhol svoje vylúčenie z rozhodovania o obžalobe iného vplyvného podnikateľa z éry Smeru Miroslava Výboha. Prokurátor Ondrej Repa ho ešte koncom roka 2021 obžaloval, že vraj prevzal 150-tisíc eur pre Petra Pellegriniho za údajnú podporu a sfinalizovanie legislatívneho procesu k virtuálnej elektronickej registračnej pokladnici.

Disciplinárny senát sa však pred dvomi týždňami obsiahlejšie nevyjadril k najčastejšie opakujúcemu sa argumentu sudcu Trubana, že podľa Trestného poriadku sa musí namietnuť iba v prípade, že by mal pomer k účastníkom konania alebo samotnému prípadu, nie k svedkom. Truban sa preto minulý týždeň z opatrnosti namietol z prípadu podnikateľa Výboha, pretože sa pozná s jedným zo svedkov prípadu. Ide však o odlišnú situáciu než v kauze Dobytkár.

Na prvé prečítanie môže pôsobiť oznámenie Trubanovej zaujatosti dokonca až absurdne. Najvyššiemu súdu totiž navrhol, aby ho z rozhodovania o Výbohovi vylúčil preto, že počas vyšetrovania bol vypočutý lekár, ktorý sudcu v minulosti liečil. Nejde pritom o žiadneho z kľúčových svedkov, prokurátor tohto svedka ani nenavrhol predvolať a vypočuť na pojednávaní, vystačí si s prečítaním zápisnice o jeho výsluchu počas vyšetrovania.

Práve obava, že by sa sudcovia po Trubanovom potrestaní mali namietať pre výpovede rôznych svedkov, ktorí nie sú pre prípad až tak dôležití alebo majú iba okrajové vzťahy so sudcami, bola dôvodom, pre ktorý disciplinárne konanie s Trubanom priťahovalo pozornosť odbornej verejnosti. Ani samotný disciplinárny senát, ktorý ho pred dvomi týždňami potrestal, však nemal na túto tému jednoznačný názor. Rozhodol jediný hlas. Dvaja z piatich členov disciplinárneho senátu hlasovali proti. Ani po dvoch týždňoch nie je známe, či zverejnia dôvody nesúhlasu.

Keď velia obavy z postihu

Zmysluplnosť Trubanovej námietky zaujatosti teraz posúdi Najvyšší súd. Môže rozhodnúť, že je alebo nie je vylúčený z rozhodovania o Výbohovi. Oznámenie prišlo na Najvyšší súd tento týždeň v pondelok (20. marca), potvrdila jeho hovorkyňa Alexandra Važanová.

Zo štvorstranového oznámenia údajnej zaujatosti sudcu Trubana vyplýva, že ani on sám neverí tomu, že takéto oznámenie je správne. Je cítiť, že svoje vylúčenie navrhuje iba formálne. Vyslovene totiž píše, že ho podáva z opatrnosti, aby mu neskôr nehrozila ďalšia disciplinárka.

V dokumente rozsiahlo cituje z vlaňajšieho rozhodnutia Najvyššieho súdu, že sudcovia nemajú podávať takéto námietky z opatrnosti, lebo to brzdí trestné konania, preto trpí spravodlivosť a jediným zmyslom je získanie alibi pre prípadné disciplinárne konanie. „Nezávislosti sudcu v demokratickej spoločnosti nezodpovedá rozhodovanie sudcu pod tlakom strachu z disciplinárneho konania,“ píše Najvyšší súd.

„Uvedené uvádzam preto, aby bolo zrejmé, že sa síce dôsledne riadim rozhodovacou činnosťou nadriadeného Najvyššieho súdu, avšak rozhodnutie disciplinárneho súdu ju ‚prelamuje‘,“ píše Truban.

„Zjednodušene povedané, z rozhodnutia disciplinárneho súdu vyplýva, že sudca je povinný oznámiť zaujatosť aj keď sa necíti byť osobne zaujatý, ale ‚z opatrnosti‘ vždy, keď ide o akúkoľvek skutočnosť, ktorá by mohla svedčiť pre prípadné pochybnosti o nestrannosti, inak sa do budúcnosti vystavuje nebezpečenstvu disciplinárneho konania,“ dodal.

Zatiaľ nevedno, či takto opatrne začnú k prípadom pristupovať aj ďalší sudcovia. Asi v tom teraz zohrá dôležitú úlohu aj Najvyšší súd. V rozhodnutí o Trubanovi totiž môže ostať verný svojej doterajšej rozhodovacej praxi, že námietky z opatrnosti sú neprijateľné. Alebo sa môže prikloniť k najnovšiemu rozhodnutiu disciplinárneho senátu proti Trubanovi.

Svedok Baláž

To, že ide o námietku z opatrnosti dobre ilustruje samotný dôvod, pre ktorý sa Truban namietol. Na prvé prečítanie totiž nepôsobí presvedčivo, že toto by mal byť dôvod na vylúčenie sudcu z prípadu.

V spise k Výbohovmu prípadu totiž Truban našiel výpoveď banskobystrického lekára Vladimíra Baláža, ktorý je prednostom II. urologickej kliniky SZU Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta. Baláž v minulosti Trubana liečil.

Čo však má spoločné Baláž s prípadom obžaloby na Výboha za údajnú korupciu pri presadzovaní virtuálnej registračnej pokladnice? Počas vyšetrovania vypovedal o vzťahu medzi Výbohom a podnikateľom s informačno-komunikačnými technológiami Michalom Suchobom, ktorý je jedným z dvoch spolupracujúcich svedkov, takzvaných kajúcnikov, proti Výbohovi. Druhým je bývalý prezident finančnej správy František Imrecze.

Baláž však bol a dodnes je poslancom Smeru. V ére jednofarebnej vlády Roberta Fica viedol banskobystrickú nemocnicu a poznal vzťahy medzi činovníkmi Smeru.

Z vyjadrení sudcu Trubana vyplýva, že s Balážom sa síce poznajú, tykajú si, ale ich vzťah je pravdepodobne postavený na vzťahu lekár-pacient. „Osobne ho poznám asi desať rokov. Ide o lekára špecialistu, u ktorého som v minulosti absolvoval odborné vyšetrenie. Tykám si s ním a som s ním v priateľskom vzťahu. Súkromne sme sa nestretávali a ani nestretávame, a okrem odborného vyšetrenia neudržiavame žiadne styky,“ napísal Truban.

Balážove svedectvo nevyzerá tak, že by bolo kľúčové. Prokurátor ho dokonca nenavrhol predvolať na súd, iba prečítať zápisnicu o jeho výsluchu počas vyšetrovania, čo samo osebe tiež môže ukazovať na nezmyselnosť námietky – Truban by totiž s Balážom ani nemal prísť do kontaktu.

Senát 5T

Či je vzťah sudcu k lekárovi, ktorý vystupuje ako svedok v prípade, ktorý má tento sudca rozhodnúť, dostatočným dôvodom na vylúčenie sudcu pre zaujatosť, odpovie v najbližších dňoch alebo týždňoch práve Najvyšší súd.

Niekoho môže prekvapiť, že elektronická podateľňa Najvyššieho súdu na vyriešenie tohto problému opäť náhodne určila senát 5T, ktorému predsedá sudca Juraj Kliment a jeho členmi sú sudcovia Peter Hatala a Peter Štift. Sudca Kliment je strýkom prokurátora Ondreja Repu, ktorý dozoroval vyšetrovanie Výboha a nakoniec na neho podal obžalobu.

V minulosti už v kauzách bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika aj expolicajta Mariána Kučerku Ústavný súd konštatoval, že pokrvné rodinné väzby medzi Repom a Klimentom sú dôvodom na to, aby bol sudca Kliment vylúčený z rozhodovania v prípadoch, ktoré na prokuratúre riešil Repa.

Už koncom roka 2021 Najvyšší súd rozhodoval o vylúčení prvého sudcu z Výbohovho prípadu. Elektronická podateľňa Špecializovaného trestného súdu totiž náhodne vybrala najprv sudcu Romana Púchovského. Ten však podal oznámenie o zaujatosti, pretože sa pozná priamo s Výbohom. Najvyšší súd ho preto z prípadu vylúčil.

Aj vtedy elektronická podateľňa Najvyššieho súdu náhodne pridelila Púchovského oznámenie senátu 5T. Sudca Kliment sa však z rozhodovania o Púchovského zaujatosti namietal práve preto, že vyšetrovanie Výboha dozoroval Repa. Kolegovia ho nakoniec vylúčili. Je pravdepodobné, že tak učiní opäť aj pri Trubanovej námietke.

Hovorkyňa Najvyššieho súdu to však nekomentovala. „Tento typ neverejných procesných úkonov vo všeobecnosti nekomentujeme,“ vysvetlila.

Ak by Najvyšší súd Trubana z prípadu vylúčil, znamenalo by to, že spis k Výbohovej obžalobe by si musel naštudovať už v poradí štvrtý sudca Špecializovaného trestného súdu. Medzi Púchovským a Trubanom mal prípad ešte jedného sudcu – Jozefa Šutku, ten však bol medzičasom povýšený na Najvyšší súd.