Začiatkom júna sa v odbornom časopise Virology Journal objavil článok z pera japonského lekára Kendžiho Jamamota. S odkazom na niektoré doterajšie publikácie autor apeluje na zastavenie podávania posilňujúcich dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19.

Dostupné vakcíny totiž podľa tohto lekára znižujú imunitu proti SARS-CoV-2 a môžu viesť k ďalším doteraz nešpecifikovaným ochoreniam. Čo sa doteraz prezentovalo ako kľúč na zvládnutie pandémie, má byť zrazu rizikom. Odborníci sa na takomto doteraz nepreukázanom vplyve vakcín nezhodujú.

„Keďže denne vychádza na tému očkovania proti covidu asi tisíc publikácií, odoberám len päť, ktoré majú impakt faktor nad 20 – Lancet, New England Journal of Medicine a Lancet Infectious Diseases a k tomu ešte dva časopisy zo Spojených štátov s impaktom päť až desať – Clinical Infectious Diseases a Journal of Infectious Diseases. Tam sa tieto informácie, našťastie, neobjavili,“ hovorí pre Štandard infektológ Vladimír Krčméry.

Takzvaný impakt faktor je číslo, ktoré meria kvalitu časopisu. Počíta sa ako pomer počtu citácií všetkých textov uverejnených v časopise za určité časové obdobie k celkovému počtu publikovaných článkov. Na porovnanie, časopis Virology Journal, v ktorom sa objavil článok o tom, že z bezpečnostných dôvodov by sa mali posilňujúce dávky očkovania prerušiť, má impakt faktor 3,969.

Krčméry dodáva, že tým nechce spochybniť vedeckosť citovanej publikácie ani autora, len naznačuje, že indikácie či kontraindikácie hromadného očkovania chorôb, ktoré sa vplyvom očkovania dostali pod určitú kontrolu, ako chrípka, pneumokoky, ebola, žltá zimnica či covid, formulujú panely expertov.

„Nie je to žiadna originálna vedecká práca, iba komentár jedného autora, ktorý má a bude mať nulový dosah na praktické využitie,“ poznamenáva o Jamamotovom článku pre denník Echo24 predseda Českej vakcinologickej spoločnosti Roman Chlíbek. Ide podľa neho iba o nepodložený názor autora a o dátach potvrdzujúcich jeho tézy nevie. „Žiadnu štúdiu potvrdzujúcu názor autora v komentári som zatiaľ nenašiel,“ dodal Chlíbek.

Či môžu časté posilňujúce dávky znížiť imunitnú odpoveď proti SARS-CoV-2 alebo spôsobiť náchylnosť na iné infekcie? Odborníci pripúšťajú, že v medicíne je všetko možné, ale z predchádzajúcich vakcinačných kampaní zatiaľ nemáme údaj, ktorý by toto riziko potvrdil alebo vyvrátil.

„Očkujeme len rok a pol, a na sledovanie vplyvu na imunogenetiku potrebujeme celú generáciu. Dosahov na našu imunitu v zmysle negatívneho rizika sa nebojím. Skôr sa bojím selekcie nových mutantov, ako sme to videli pred 25 rokmi, keď sme v USA a Kanade začali plošne očkovať proti pneumokokom. Sérotypy vo vakcíne sa z populácie výrazne redukovali, prišli ďalšie, trvalo to však, našťastie, desať rokov a stihli sme expandovať vakcínu zo šesť na dvanásť do 18-valentnej,“ opisuje člen konzília odborníkov.

Článok pokračuje na ďalšej strane →→→