Osobnosť s narcistickými rysmi v prípade Ruska, problémy s udržiavaním vzťahov s inými u Mikuláša Černáka a vysoká miera „sociálnej odkázanosti“ pri Milošovi Kaštanovi. Takéto pikantnosti sa nachádzajú v obžalobe na spomínanú štvoricu v prípade prípravy vraždy Ruskovej obchodnej partnerky Sylvie Volzovej.

V problémoch

Bývalý minister hospodárstva a exšéf Markízy má momentálne veľa problémov. Čelí nielen obvineniu z vraždy, ale aj obvineniu z falšovania zmenky spolu s Mariánom Kočnerom. Ten je pre tento prípad vo väzbe. Polícia ho viní z objednávky vraždy Jána Kuciaka. Dávni nepriatelia a nedávni priatelia spolu okrem zmeniek riešili Maják nádeje, krízové centrum pre ženy a deti. Obvinenie z vraždy v prípade Ruska šokovalo mnohých. Prokurátor však na Ruska, sériového vraha Černáka, jeho pobočníka Kaštana a bosa sýkorovcov Lališa podal obžalobu. 

Zaujatie vlastnou osobou

Súčasťou obžaloby je krátke zhrnutie záverov znaleckého dokazovania psychológom. Ten sa venoval len trom obvineným, Lališ odmietol spolupracovať. Zaujímavá je najmä časť s Ruskom. „U obvineného môže dochádzať k zlyhaniam v kvalite rozhodovania a zvládania záťaže, napriek primeraným a nadštandardným zdrojom, hlavne na úrovni kognitívnej, ktorá je preferovaná pri týchto procesoch. Tieto zlyhania sú spojené s neharmonickou kompozíciou osobnostnej štruktúry, kde dochádza ku kolísaniu kvality regulačných mechanizmov vo vzťahu k sebaobrazu s narcistickými rysmi,“ opisuje znalec. Ako dodáva, je to zvýraznené zvýšenou hypervigilanciou. V ľudskej reči, ľudia s hypervigilanciou mávajú podvedomé pocity hroziaceho nebezpečenstva. Majú nabudené zmysly, aby mohli nebezpečenstvu čeliť. Väčšinou sú tieto pocity neopodstatnené, ich mozog zle vyhodnocuje situácie. Podľa obžaloby má Rusko aj zvýšené zaujatie vlastnou osobou. „U obvi­neného PhDr. Ruska ako možného iniciátora páchania skutku (prípravy, ak sa preukáže) je možné okrem zištnosti (materiálny prospech) uvažovať o možnom motivačnom faktore vyplývajúcom z čŕt osobnos­­­ti vyžadujúcich si kompen­záciu extrémne vysokých nárokov na sebaobraz, na čo mohlo slúžiť i ovládnutie firmy bez nutnosti prispôsobovať sa v spoločnom riade­ní,“ píše sa v obžalobe.

Pavol Rusko: Exminister nie je vo väzbe, má však sledovací náramok.
Zdroj: MATEJ KALINA

Na ulicu

Pavol Rusko čelí, ako sme spomínali, obvineniu aj za falšova nie zmeniek. Tohto skutku sa údajne dopustil spolu s Mariánom Koč­nerom. Obaja figurovali aj v prípade, ktorý mnohých šokoval svojou bezcitnosťou. Išlo o Maják nádeje, krízové centrum pre týrané ženy a deti, ktoré zaniklo po tom, ako sa mu títo dvaja venovali. Budova, ktorú v minulosti na neziskovú organizáciu prepísalo mesto, sa dostala do dražby. „Mohol by mať aj dvojnásobnú kapacitu, veľkú záhradu, sad, kvety, skleník, detské ihrisko, malý bazén či pracovné dielne. Jednoducho všetko, čo na úspešnú terapiu potrebujeme. Viete, čo by pre týranú ženu znamenala veta : Tu je záhon ruží, o ktoré sa môžeš starať a ktoré ťa potrebujú?“ sugestívne opisoval svoje plány Rusko po tom, čo prebral šéfovanie Majáka. Onedlho však s firmou, ktorej šéfoval Marián Kočner, dohodol výmenu budovy Majáka za priestory v luxusnej bytovke Five Star Residence. Tá však padla, podľa Ruska vraj vinou mestskej časti Staré Mesto. V zmluve s firmou bola pokuta pol milióna eur, ak zámena nevyjde. Rusko ju uznal spolu s ďalšími záväzkami a Maják sa razom stal dlžníkom Kočnerových firiem. Tie pohľadávky postúpili a budova sa dostala do dražby. Zatiaľ ju síce nepredali, ale Maják ako krízové centrum pre ženy a deti už nefunguje.

Nerozvitá empatia

Posúdením psychológa prešiel aj Mikuláš Černák a Miloš Kaštan. Na začiatku obžaloby je k osobe „bosa“ Černáka napísaný dlhý zoznam. Ide o 26 mien ľudí, na ktorých usmrtení sa buď podieľal, organizoval ich, alebo ich vykonal pred skutkom, ktorý mu kladú za vinu. Plus pokus o zabitie Petra Steinhübela, alias Žaluďa. Kaštanov zoznam má šesť mien a Lališov sedem obetí. Podľa záverov znalca je u Černáka „nižšia ochota vstupovať do náročných, diferencovaných a intenzívnych emočných sociálnych interakcií, ktorá vedie k problémom s udržiavaním vzťahov s inými vzhľadom na nižšiu toleranciu voči rutinným kompromisom“. To ho vraj vytlačilo zo sociálneho priestoru a znemožnilo mu rozvíjať primerané sociálne zručnosti a empatiu. Teraz po rokoch v base však vraj nemá kam ujsť pred svojím vnútrom a musí sa zaoberať tým, čo zažil v minulosti. Súd v týchto dňoch rozhoduje o tom, či obžalobu na spomínanú štvoricu prijme. Ak áno, je pravdepodobné, že vypovedať bude aj súdny znalec a dozvieme sa o obvinených ešte oveľa viac.