Holý uviedol, že došlo k názorovej zhode pri všetkých zásadných pripomienkach NBS, a tiež k pochopeniu zámeru a prijatiu argumentov v prospech nájomných bytov.

"Konštruktívny dialóg je cesta k úspechu. NBS vyjadrila spokojnosť s navrhovanými zmenami a zároveň nevzniesla žiadne požiadavky v tejto oblasti. Sme radi, že v tomto konštruktívnom a odbornom tóne sme opäť o krok bližšie k riešeniu problému, na ktorý si netrúfla žiadna vláda za posledných 30 rokov," zdôraznil Holý.

Holého úrad predložil na žiadosť NBS argumentáciu k témam, ktoré boli podľa národnej banky problematické. Išlo najmä o dáta a podklady k právnemu základu pre založenie agentúry, jej zloženiu zo zástupcov zakladateľov (Úrad vlády, ministerstvo práce a ministerstvo dopravy) a investičných partnerov, ich postaveniu a právomociam a najmä viaczdrojovému financovaniu činnosti agentúry. Takisto predstaviteľom centrálnej banky predostreli podklady o daňových stimuloch a možnostiach nakladania s bytmi nájomného bývania, pričom návrh zákona nepočíta s možnosťou predaja nájomného bytu nájomcovi.

"V rámci zásadnej pripomienky k navrhovaným úpravám zákona o kolektívnom investovaní došlo k dohode, že tieto nebudú súčasťou predkladanej legislatívy a dôjde k ich vypusteniu. NBS nemá žiadne zásadné pripomienky k navrhovanému balíku legislatívnych úprav v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania," dodal Holý.

Poslanecký návrh zákona o výstavbe nájomných bytov je aktuálne v parlamente v druhom čítaní. Holý verí, že si získa podporu poslancov. "NBS je jednou z najvyšších autorít v oblasti verejných financií. Ak táto inštitúcia akceptuje naše argumenty a riešenie, zjavne nie sú na vode a majú reálny základ," uzavrel vicepremiér.