V máji zverila vláda svojmu podpredsedovi pre legislatívu  Štefanovi Holému do rúk dohľad na právnymi a konzultačnými služby všetkých orgánov štátu. Holý v rozhovore pre Plus 7 dní vtedy vysvetlil, že jeho misia je hlavne "o nastavení správneho pomeru medzi tým, čo si štát robí sám v právnej oblasti a medzi tým, čo nakupuje v externom prostredí." Neprešli ani tri mesiace a už sa Kollárovmu človeku opäť pridávajú kompetencie.

V stredu 19. augusta vláda rokuje o ďalšej zemne a doplnení Štatútu podpredsedu vlády. Vkladá do neho aj vytvorenie vlastného aparátu: "Na úrade vlády sa zriadi kancelária podpredsedu vlády, ktorá pomáha svojou činnosťou plniť úlohy, ktoré vyplývajú pre podpredsedu vlády z jeho funkcie vo vláde, ako aj sekretariát štátneho tajomníka.“ Štátneho tajomníka si vybral Holý ešte v máji. Stal sa ním Martin Hypký, ktorý bol do januára 2020 konateľom firmy Torma sorting, s. r. o.

Z približne 450 zamestnancov Úradu vlády podlieha Holému podľa jeho vlastných slov "rádovo 50 zamestnancov".  "Všetko sú to zamestnanci ÚV. Útvar právnych a analytických služieb bude mať v prvej fáze nejakých 15 právnikov, ktorí budú v zásade robiť posúdenia jestvujúcich zmlúv," vysvetlil svoje fungovanie predčasom. Zdá sa, že po novom mu pribudne vlastný aparát a sekretariát zriadi vláda aj jeho štátnemu tajomníkovi.