Tip na článok
Odpad: V súčasnosti skládku prevádzkuje súkromná firma. Kontroluje aj rozbory chrániace životné prostredie.

Nebezpečné smetisko. Skládku upravili za 3 milióny, je toxická ešte viac ako predtým

Za viac ako tri milióny ju sanovali, no podľa aktivistu Mariána Macha skládka v obci Lednické Rovne znečisťuje viac ako predtým. Prevádzkovateľ však tvrdí, že stanovené limity neboli prekročené, inak by zasiahol.

Galéria k článku (3 fotografie )
Nahnevaný urbariát: Mária Chodúrová tvrdí, že časť pozemkov pod skládkou patrila spoločenstvu vlastníkov.
Skládka: Podľa inšpekcie životného prostredia je v poriadku a revitalizácia starého smetiska prostredie ochránila.
Marián Mach: Skládka podľa neho nie je sanovaná tak, ako by mala byť.

Začali spormi

Skládka v obci ležiacej v Trenčianskom kraji robí niektorým ľuďom vrásky na čele už dlhšie. Miestni urbárnici sa dokonca s obcou, ktorá rekultiváciu skládky vybavovala, sporili o pozemky. V roku 2011 starú časť smetiska sanovali aj z eurofondov. Obec dostala od ministerstva životného prostredia nenávratný finančný príspevok 3,2 milióna eur na to, aby bola stará skládka bezpečná. Podľa aktivistu Mariána Macha sa to však nestalo.

„Zobral som do rúk správu o monitorovaní životného prostredia od firmy Sensor, ktorá tam od roku 2012 monitoruje životné prostredie. Z tejto správy vyplýva, že všetky hodnoty, ktoré sa od toho času namerali, prekračujú intervenčné kritériá ministerstva životného prostredia, to znamená prekročenie, pri ktorom sa predpokladá vysoká pravdepodobnosť ohrozenia ľudského zdravia a životného prostredia,“ hovorí Mach, ktorý v minulosti prevádzkoval skládky.

Ako dlho hnije podprsenka? Bratislava sa topí v smetiach

Úniky

Ukazuje tabuľku s porovnanými nameranými hodnotami, kde TOC, AOX, olovo aj čpavok zaznamenali vysoký nárast. Najmä čpavok, ktorý mal vyše 2 500-násobný nárast. „Podľa chemického zloženia priesakových kvapalín sa domnievam, že kazeta novej skládky a tesniaca stena nie sú vybudované podľa projektu a nie sú tesné,“ hovorí Mach a dodáva, že podľa neho je skládka sanovaná nesprávne.

Zvýšený obsah čpavku priznáva aj inšpekcia životného prostredia, podľa nej však kontaminovaná voda pochádzala z novej kazety skládky. „Uvedené drenážne vody sa z tejto čerpacej šachty odčerpávajú a v prípade, že sú znečistené, odovzdávajú sa na čistenie na vhodnú čističku odpadových vôd,“ vysvetľuje hlavný inšpektor Slovenskej inšpekcie životného prostredia Peter Šimurka. Dodáva, že na základe tohto zistenia trhlinu v izolácii opravili.

Viacero podaní

Marián Mach sa v prípade skládky obrátil na ministerstvo životného prostredia, políciu aj inšpekciu životného prostredia. „Ministerstvo napísalo o mojich podozreniach, že nie sú pravdivé. Zároveň mi odpovedali, že jedna časť skládky sa sanovala z finančnej rezervy, potom sa robilo uzatvorenie skládky, ale finančná rezerva sa vyčerpala, a ešte raz sa uvedené práce financovali z európskych fondov. Pritom je preukázateľné, že práce sa ešte nespravili. Čiže financie išli trikrát,“ krúti hlavou Mach.

VIDEO Z panenského ostrova smetisko: Takto si znečisťujeme svet

Skládka: Podľa inšpekcie životného prostredia je v poriadku a revitalizácia starého smetiska prostredie ochránila.
Skládka: Podľa inšpekcie životného prostredia je v poriadku a revitalizácia starého smetiska prostredie ochránila.
Matej Jankovič

Spomína napríklad rigol na odvádzanie dažďových vôd, ktorý podľa neho mal byť po celom obvode skládky. Inšpekcia priznáva, že v minulosti riešila viacero jeho podnetov. „Žiadne jeho tvrdenia a spochybňovania sa zatiaľ nepotvrdili. Prevádzkovateľ monitoruje skládku odpadov v súlade s legislatívou. Inšpekcia vykonáva na skládke odpadov pravidelné kontroly,“ tvrdí však Šimurka. Dodáva, že inšpekcia nie je oprávnená prešetrovať financovanie z fondov. V priestore pôvodnej skládky odpadov sa vykonávalo skládkovanie dlhodobo už pred rokom 1993.

V roku 2011 skládku uzavreli a rekultivovali. Podľa inšpekcie sa znížila tvorba priesakovej kvapaliny, čo nasvedčuje tomu, že uzatvorenie skládky bolo správne a účinné. Závery viacerých kontrol inšpekcie však Mach spochybňuje a uvádza, že napríklad namiesto rekultivačnej zeminy na starú skládku naviezli zahlinené štrky, ktoré sú o 70 percent lacnejšie.

Smeti pod kontrolou: Konečné máme pozitívny európsky unikát

Sklamaní majitelia

Skládka okrem neho trápi miestnych urbárnikov, ktorí tvrdia, že obec im zobrala pod starú aj novú kazetu skládky ich pozemky. „Spor trval 6 rokov a súd nám povedal, že sme nepreukázali naliehavý právny dôvod,“ hovorí predsedníčka urbariátu Mária Chodúrová.

„Nemáme vedomosť, že by stavba skládky v Podstrání v Lednických Rovniach akokoľvek zasahovala do majetkových práv iných osôb. Priestor je jasne vymedzený parcelami s pridelenými číslami a myslím, že ak by bol akýkoľvek preukázateľný a potvrdený majetkový nárok tretích osôb, boli by sme o tejto situácii ako prevádzkovateľ upovedomení,“ reaguje Róbert Bušfy, konateľ firmy, ktorá smetisko prevádzkuje.

Dodáva, že treba rozlišovať, o ktorú skládku ide. „Pretože stará, uzatvorená časť skládky je vo vlastníctve obce Lednické Rovne a nová časť - kazeta, ktorá sa aktuálne prevádzkuje - je vlastníctvom spoločnosti Megawaste Podstránie, s. r. o. V minulosti sa predložilo niekoľko nárokov v tejto lokalite, definitívnu právomoc rozhodnúť o zmene majetkových práv na pôdu v tejto lokalite má až súd,“ dopĺňa Bušfy.

Podľa Chodúrovej obec do ich pozemkov zasahuje stále. „Dala cez ne vytýčiť cestu, na list vlastníctva nám dala vecné bremeno právo vstupu, prejazdu a prechodu. Má to slúžiť ako príjazdová cesta. Idú robiť aj ďalšiu kazetu,“ dopĺňa Chodúrová.

Správame sa ako primitívi. Čierne skládky úradom nevadia

Nahnevaný urbariát: Mária Chodúrová tvrdí, že časť pozemkov pod skládkou patrila spoločenstvu vlastníkov.
Nahnevaný urbariát: Mária Chodúrová tvrdí, že časť pozemkov pod skládkou patrila spoločenstvu vlastníkov.
Matej Jankovič

Nebezpečné toxíny

Látky, ktorých koncentrácia podľa Mariána Macha v prostredí narastá, sú najmä TOC, AOX, olovo a čpavok.

TOC je celkový organický uhlík, ktorý indikuje celkové množstvo uhlíka viazaného v organických látkach vo vode. Môžu mať prírodný pôvod, ale patria medzi ne aj rozpúšťadlá a pesticídy. Niektore z týchto chemikálií sa označujú ako POP, v tele sa ťažko rozkladajú a akumulujú. Niektoré majú toxické účinky na nervový systém, poškodzujú pečeň a môžu byť karcinogénne.

Do kategórie AOX patria halogénové organické zlúčeniny, môžu to byť jednoduché látky ako chloroform, ale aj dioxíny. V prírode sa obvykle prirodzene nevyskytujú. Všeobecne sa dajú považovať za toxické pre vodné živočíchy.

Olovo patrí medzi ťažké kovy. Tie sú pri istých koncentráciách v organizme toxické. Olovo patrí medzi najškodlivejšie pre ľudí.

Čpavok je toxický pre vodné organizmy, najmä ryby. Môže meniť pH vodných ekosystémov. Pre ľudí je nebezpečný, ak sa nachádza v ovzduší vo vyššej koncentrácii, keď leptá oči, dýchacie cesty aj kožu.

VIDEO Plus 7 Dní