Štiavnické Bane sú obcou s jedným z najvýznamnejších baníckych dedičstiev v celom banskoštiavnickom banskom revíre. Zatiaľ čo v Banskej Štiavnici bývali bohatí ťažiari, vysokopostavení banskí úradníci a sústredil sa mestský život, Štiavnické Bane boli centrom technickej vzdelanosti s celoeurópskym významom.

Na šachte Karol v tejto obci vznikla nedávno lávka, ktorá sprístupňuje pozostatky základov banského závodu a konského gáplu - zvieracej ťažnej sily, verejnosti. Nezisková organizácia Berg Schola chce postupne budovať zážitkovo – edukačnú expozíciu pre celú rodinu.

Tajchy, čerpacie stroje a iné klenoty

V dnešných Štiavnických Baniach leží Horná Bíberova štôlňa, v ktorej bolo po prvý raz zdokumentované použitie pušného prachu pre civilné účely v histórii. Sídlila tu banská správa, pracovali tu Hellovci a Mikovíni, ktorí navrhli a vybudovali systém tajchov a čerpacích strojov, vznikali tu vynálezy, ktoré sa odtiaľto šírili do celého sveta.

V samotnej obci však na prvý pohľad o jej bohatej histórii svedčí iba zopár objektov. Pôvodné budovy zanikli, alebo sa prestavbou zmenili.

Kompletné základy celého závodu šachty Karol a jediného zachovaného konského gáplu svojho druhu na Slovensku sú však klenotom, vďaka ktorému môže verejnosti spoznať bohatú banícku históriu a jej poklady. „Verím, že táto zaujímavosť prinesie širokej verejnosti, domácim, ale aj turistom lepší obraz o tom, akou významnou obcou boli a sú Štiavnické Bane,“ teší sa primátorka mesta Banská Štiavnica a predsedníčka predstavenstva OOCR Nadežda Babiaková.

Veľkolepé plány

Nezisková organizácia Berg Schola sa zaoberá výskumom a prezentovaním histórie tunajšieho baníctva a pracuje na revitalizácií objektov a okolia šachty od roku 2020. Jej cieľom je obnovenie objektov celého závodu, charakteristického skĺbením ťažby za pomoci zvieracej sily - konský gápel a vody z tajchov - vodné koleso. Dokonca plánujú vytvoriť zážitkovo – vzdelávací areál, ktorý bude jedinečný nielen v kraji, ale na celom Slovensku. „Pôvodné technické zariadenia v autentickom prevedení a veľkosti doplnia interaktívne prvky, sprevádzanie a workshopy pre širokú verejnosť. Publiku chceme sprostredkovať odkaz baníckej a umelecko-remeselnej kultúry a celú škálu tradičných metód dobývania rúd, špecifických pre túto lokalitu,“ priblížil výkonný riaditeľ organizácie Berg Schola, Dávid Augustín.

FOTO V GALÉRII

Projekt je rozsiahly, preto je potrebné rozdeliť ho do menších, čiastkových úloh. Berg Schola sa ako prvé rozhodla zrealizovať oddychovú lávku s pohľadom na banskú lokalitu Windšachta. Táto je dokončená a pripravená pre širokú verejnosť. Nájdete tu lavičky na sedenie, horizontálnu informačnú tabuľu, zmenšený model komplexu Karol šachty a dve parkovacie miesta vysypané štrkom. Z terasy uvidia návštevníci pozostatky pôvodných stavieb šachty Karol a priebeh prác.