Po Nežnej revolúcii 12. decembra 1989 vznikla v slovenskej časti federácia vláda národného porozumenia z predstaviteľov Verejnosti proti násiliu (VPN) a členov KSS. Začiatkom roku 1990 urobila VPN „konkurz“ na ministra vnútra, keďže sa na ňom predstavitelia VPN nevedeli zhodnúť. Napriek odporúčanému Alexandrovi Dubčekovi zvíťazil práve Vladimír Mečiar, vtedy neznámy právnik z Nemšovej a nič nebránilo tomu, aby nastúpil do funkcie ministra vnútra a životného prostredia Slovenska.

1991: Rokovanie celoslovenského snemu Verejnosti proti násiliu, zľava predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda vlády SSR, poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR za VPN Vladimír Mečiar.
1991: Rokovanie celoslovenského snemu Verejnosti proti násiliu, zľava predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda vlády SSR, poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR za VPN Vladimír Mečiar.
Zdroj: TASR

1991: Rokovanie celoslovenského snemu Verejnosti proti násiliu, zľava predseda Federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda vlády SSR, poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR za VPN Vladimír Mečiar. Foto: TASR

Pokračovanie na ďalšej strane