Variácia na už zľudovené slová predsedu Smeru Roberta Fica z roku 2016 sa hodí ako popis tichej zmeny vládnych legislatívnych pravidiel, na ktorú minulý týždeň upozornila VIA IURIS spoločne s ďalšími 84 organizáciami.

Kabinet Eduarda Hegera (vtedy OĽaNO, teraz Demokrati) ešte 14. decembra bez akejkoľvek verejnej diskusie rozhodol, že verejnosť nebude príliš otravovať v pripomienkovom konaní k návrhom právnych predpisov takzvanými občianskymi hromadnými pripomienkami

Ide pravdepodobne o bezprecedentnú kritiku, dokopy sa totiž dalo 85 mimovládnych organizácií naprieč rôznymi spektrami záujmov a vyzvali vládu, aby od zmeny upustila.

Populárnejšie sú iné weby

Ak ste už niekedy podporili akúkoľvek pripomienku k návrhu zákona, urobili ste to pravdepodobne cez portál changenet.sk, peticie.com alebo najnovšie mojapeticia.sk. Dokonca sa mohlo stať, že ste vypĺňali svoje údaje do obyčajného Google alebo 365 online formulára, ktorý vytvorili organizátori pripomienky.

Z pohľadu organizátorov to fungovalo tak, že z konkrétneho webu alebo formulára si stiahli zoznam podporovateľov a poslali ho elektronicky alebo papierovou poštou predkladateľovi, čo je výraz pre ministerstvo alebo iný úrad, ktorý návrh predpisu poslal do pripomienkového konania.

Je to dôležitá súčasť občianskej účasti v legislatívnom procese. Ak totiž pripomienku takto podporí aspoň päťsto ľudí, ministerstvá a úrady sa ňou musia riadne zaoberať. Ak ju neakceptujú, dôvody musia vysvetliť.

Fungovanie hromadných pripomienok cez voľne dostupné weby ako changenet.sk či peticie.com má oporu v Legislatívnych pravidlách vlády SR. Vysvetlenie tohto stavu je jednoduché a platí dodnes.

Štát historicky nemal web na pripomienkovanie, ktorý by bol používateľsky prívetivý pre masy (ani teraz používaný Slov-lex ním nie je). Funkčnú špecifikáciu webu vymýšľali najmä legislatívci, teda právnici, ktorí sa na profesionálnej úrovni venujú tvorbe právnych predpisov.

Neprívetivá štátna stránka

V legislatívnych pravidlách ide o túto jedinú vetu: „Zoznam osôb, ktoré sa stotožnili s hromadnou pripomienkou, je možné predkladateľovi zaslať aj iným spôsobom ako prostredníctvom elektronického systému tvorby právnych predpisov (štátny portál Slov-lex, pozn. autora).“ Vláda Eduarda Hegera ju z dokumentu vymazala.

V praxi to znamená, že pripomienky už nebude možné podpisovať cez changenet.sk či mojapeticia.sk, ale bude sa treba registrovať na štátnom webe Slov-lex (na voľne dostupných weboch sa netreba pred podporou pripomienky registrovať, stačí vyplniť základné údaje a prípadne následne kliknúť na overovací odkaz, ktorý príde e-mailom). Registrácia na Slov-lex je možná aj použitím eID karty – čipového občianskeho preukazu.

„Už len táto skutočnosť diskvalifikuje značnú časť obyvateľstva, ktorá nie je dostatočne technicky zručná, pri uplatňovaní svojho práva zapojiť sa do legislatívneho procesu,“ upozorňuje VIA IURIS. 

Druhý moment je, že portál Slov-lex je veľmi neprehľadný, organizátori hromadných pripomienok by tak museli potencionálnym podporovateľom najprv vysvetliť registračný proces, potom ich nasmerovať na konkrétny pripomienkovaný predpis a vysvetliť, kde majú kliknúť, aby podporili práve ich pripomienku. „Slov-lex je komplikovaný a ťažko prehľadný aj pre skúseného užívateľa portálu, nieto pre bežnú verejnosť, ktorá ho za bežných okolností nevyužíva,“ potvrdzje VIA IURIS.

Treba povedať, že to nie je úplne nemožné, ale chce to veľmi zapáleného používateľa pre agendu, ktorú pripomienka rieši, aby bol dostatočne motivovaný sa tým predrať. Dobre to ilustruje fakt, že k najúspešnejším občianskym iniciatívam podporeným výhradne cez Slov-lex patria pripomienky vlastníkov zbraní, čo je veľmi dobre organizovaná a motivovaná komunita (napr. tu niekoľko tisíc podporovateľov cez Slov-lex).

Riziko zmeny, ktorú prijala Hegerova vláda, teda tkvie v tom, že ľudia, ktorí sú pre konkrétne riešenú tému menej zapálení, si radšej podporu pripomienky rozmyslia než by mali tento používateľsky neprívetivý postup absolvovať. Vo výsledku to znamená menej občianskej participácie na tvorbe právnych predpisov.

Debatuje sa o spiatočke

Vláda zatiaľ na výzvu nereagovala. K zmene má dôjsť od 1. júla. Dovtedy platia doterajšie pravidlá.

Ak sa zmenu nepodarí zvrátiť, vznikne paradoxná situácia, že hromadné pripomienky bude treba podporovať cez štátny web, ale klasické petície bude možné podporovať naďalej cez voľne dostupné nástroje ako changenet.sk alebo mojapeticia.sk.

Vládny splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač pre TASR reagoval, že on je za zachovanie súčasnej podoby zbierania podpisov pod občianske pripomienky. Jeho úrad dokonca vlani dával k návrhu zmien legislatívnych pravidiel aj pripomienku, aby sa tieto podmienky nemenili. „Vtedy táto zásadná pripomienka nebola akceptovaná a jedine čo sa mi podarilo vyrokovať, bol odklad tejto podstatnej zmeny od 1. júla 2023,“ uviedol pre TASR.

Dodal, že ešte 14. marca Rada vlády pre mimovládne neziskové organizácie vyzvala vládu nech od zmeny legislatívnych pravidiel upustí. „Priamo na zasadnutí sa k tomu vyjadril aj premiér Eduard Heger, ktorý potvrdil ochotu rokovať o tomto návrhu,“ dodal Vagač. Podľa vlastných slov už pripravuje návrh znenia zmien.

Pôvodná správa je súčasťou tohto newslettra, ktorý vyšiel na trend.sk.