Tip na článok
Kontrola: Ak si myslíte, že dopravný priestupok ste nespáchali, určite neplaťte pokutu v blokovom konaní.

Nepozdáva sa vám pokuta? Na mieste ju neplaťte

Ak si myslíte, že priestupok ste nespáchali, v žiadnom prípade neplaťte pokutu. Ak ju totiž zaplatíte, je to takmer to isté, akoby ste uznali svoju vinu.

Dokonalí nie sú vodiči, no ani policajti. Tak ako sa v prvej skupine nájdu cestní piráti, bezohľadní voči svojmu okoliu, rovnako aj medzi policajtmi možno občas naraziť na prílišnú aroganciu vyplývajúcu z pocitu moci a snahu uložiť pokutu aj za priestupok, ktorý sa možno ani nestal alebo je prinajmenšom sporný. Čo v takej situácii robiť?

Neplaťte

V prvom rade si treba zachovať chladnú hlavu a zostať slušný. Ak si myslíte, že priestupok ste nespáchali, v žiadnom prípade neplaťte pokutu. Ak ju totiž zaplatíte, je to takmer to isté, akoby ste uznali svoju vinu. Neskôr s tým už bude prakticky nemožné niečo spraviť. Proti blokovému konaniu sa totiž nemožno odvolať, nemožno ho obnoviť ani preskúmať. No na druhej strane, ak bude v správnom konaní priestupok preukázaný, riskujete vyššiu pokutu než v blokovom konaní na mieste.

V prípade, že sa rozhodnete nezaplatiť pokutu a myslíte si, že ste sa nijako neprevinili, policajt sa vám nemôže vyhrážať zadržaním vodičského preukazu. Na to je oprávnený, iba ak vás obviní z vážneho priestupku, za ktorý možno uložiť trest zákazu vedenia motorového vozidla.

Bez vodičáku

K takýmto závažným priestupkom patrí napríklad jazda pod vplyvom alkoholu, prejazd križovatkou na červenú, jazda po diaľnici bez diaľničnej známky, nedanie prednosti v jazde, porušenie zákazu predbiehania alebo prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti v obci najmenej o 20 a mimo obce o 30 kilometrov za hodinu.

Pri prekročení rýchlosti policajt na mieste nie je povinný ukázať vám dôkaz, no nič mu v tom ani nebráni. Je to len na jeho dobrej vôli. Ak však tvrdí, že ste prekročili rýchlosť o menej ako uvedené limity, vodičák vám nemôže zobrať.

Ak ide o priestupok, pri ktorom vodičské oprávnenie možno zadržať, prípadne nemáte dosť peňazí na uhradenie pokuty na mieste, čo je tiež dôvod na jeho zadržanie, policajt na mieste vydá potvrdenie o jeho zadržaní, v ktorom povolí ďalšiu jazdu na 15 dní. To však platí len na Slovensku.

Dôležité je, že môžete príslušníka požiadať, aby zadržaný vodičský preukaz kvôli jeho vráteniu postúpil orgánu Policajného zboru v mieste vášho pobytu alebo v mieste, kde sa zdržiavate. Policajt to nesmie odmietnuť.

Zadržanie EČV

Pri neochote zaplatiť pokutu sa možno stretnúť aj s tým, že policajt vám bude chcieť zadržať technický preukaz alebo odobrať tabuľku s EČV. To je však možné tiež len v niektorých prípadoch - napríklad ak je vozidlo technicky nespôsobilé na ďalšiu jazdu, vodič nevie preukázať, že auto bolo v stanovenej lehote podrobené technickej a emisnej kontrole, nevie preukázať zaplatenie povinného poistenia alebo má tabuľky s evidenčným číslom nečitateľné, prípadne zle umiestnené.

Na to posledné treba dať pozor najmä v lete, keď mnohí vodiči využívajú zadné nosiče bicyklov a pozabudnú, že ich musia mať umiestnené tak, aby nezakrývali značku a zadné svetlá. Pri odmontovaní EČV z vozidla nemožno argumentovať, že je to váš súkromný majetok. Policajt tak môže spraviť aj sám v prípade, ak vás na jej odmontovanie vyzval a vy ste to odmietli spraviť.

Ak máte pochybnosti o objektívnosti riešenia priestupku, priebeh policajnej kontroly si môžete nahrať napríklad na mobilný telefón. Ide totiž o vykonávanie verejnej funkcie a nemožno to klasifikovať ako obmedzovanie súkromia. Policajtov by ste mali na to upozorniť, ich výslovný súhlas však nepotrebujete. Pri ďalšom riešení priestupku môže byť takáto nahrávka akceptovaná ako dôkaz, no nemusí.

VIDEO Plus 7 Dní