Evanjelická fara v Turanoch už niekoľko týždňov zíva prázdnotou. Kaplána Jakuba Pavlúsa, ktorý v tamojšom cirkevnom zbore úspešne pôsobil, sa v auguste tohto roka jeho nadriadení z predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) zbavili spôsobom, ktorý zarazil aj jeho priamych nadriadených.

Nepredĺžili mu pracovnú zmluvu na lehotu určitú. Dôvodom bol tolerantný súkromný postoj kaplána k manželstvám homosexuálov. Fara je dodnes prázdna, nedávno sa však v jej okolí údajne objavila osoba blízka málinskému farárovi Ivanovi Muchovi. Tomu Ivanovi Muchovi, ktorý rozvíril pokojné vody v cirkevných kruhoch svojím, nazvime to diplomaticky, extrémne liberálnym postojom k mimomanželskému sexu, keď sa dostali na verejnosť jeho pornografické správy milenkám.

Farár Mucha sa po prepuknutí aféry v tichosti druhýkrát oženil. A zhodou okolností druhá pani Muchová pochádza zo Sučian, dediny susediacej s Turanmi.

Mucha nie!

„V týchto dňoch sa vraj neznáma žena pohybovala okolo kostola a fary v Turanoch. Pokúšala sa dostať dnu a pozrieť si priestory. Keď sa jej okoloidúci pýtali, kto je, povedala, že sa volá Muchová a manžel by rád prišiel robiť farára do Turian,“ napísal na sociálnej sieti aktivista Ľubo Bechný. „To hádam nie! Farára Muchu v Turanoch nechceme!“ reagovala na to spolu s ďalšími vydesenými cirkevníkmi jedna z miestnych žien a dodala, že v zbore pracuje už dvadsaťpäť rokov a to, čo sa okolo nich deje, nie je s kostolným poriadkom.

„Ešte pred kauzou Pavlús sme dostali informáciu, že naša vrchnosť chce dostať farára Muchu k nám do zboru. Bolo to po prevalení jeho počínania v Málinci,“ napísala pani Mirka. Fakt je, že na faru v Turanoch tamojší evanjelický cirkevný zbor hľadá farársky manželský pár, pre ktorý sú vytvorené dve tabuľkové miesta. Na fare až do augusta pôsobil kaplán Jakub Pavlús. Jeho vynútený odchod evanjelikov z Turian zarmútil, mladý kaplán bol totiž veľmi obľúbený.

Mal však smolu, že si ako súkromná osoba dovolil mať odlišný názor ako vedenie ECAV.

Kauza Pavlús

Jakub Pavlús je mladý kaplán, ktorý v Turanoch pôsobil na základe pracovnej zmluvy na lehotu určitú. Ľudia v cirkevnom zbore si ho obľúbili, dokázal s nimi komunikovať, oživil záujem o vieru aj u mladých ľudí. Navyše, mladý muž mal progresívne názory, odlišné od názorov svojich najvyšších nadriadených na Generálnom biskupstve v Bratislave.

Počas referenda o rodine na jar roku 2015 kaplán na stretnutí s biskupmi odmietol vyjadriť sa, že manželstvo je iba zväzok muža a ženy. Podľa neho je manželstvo zväzkom dvoch dospelých svojprávnych osôb a netrval na tom, že musia mať iné pohlavie. Cirkev a jej biskupi však v tom čase potrebovali podporné vyhlásenia pre referendum, ktorého cieľom bolo dosiahnuť, aby sa homosexuálne páry nemohli považovať za rodiny a nesmeli si adoptovať deti. Tento názor však kaplán nepovedal ani v chráme, ani pred svojimi veriacimi.

Trvalo ešte viac ako rok, než si nadriadení kaplána Pavlúsa na jeho revoltu spomenuli. Keď v auguste tohto roku mali rozhodnúť o predĺžení zmluvy, opäť ho oslovili s otázkou, či trvá na svojom súkromnom názore na manželstvo. Pavlús názor nezmenil. A tak 14. augusta dostal list o skončení pracovného pomeru. Na vysťahovanie z fary dostal iba niekoľko dní.

Jeho nadriadeným figu záležalo na tom, že kaplán má mladú rodinu a práve v tom čase sa jeho manželke predčasne narodili dvojčatá. Rozhodnutie generálneho biskupa šokovalo nielen farníkov. Prekvapení boli aj kaplánovi priami nadriadení, odvolanie nečakal ani jeho senior. Veriaci z Turian napísali aj podporný list, odpovede sa však nedočkali. Cirkev škandalózne vyhodenie kaplána odbila mlčaním.

Dvojaký meter

Vedenie evanjelickej cirkvi sa na jednej strane tvrdo porátalo s kaplánom, ktorý síce žil v súlade so svojou vierou, ale nemal správny názor. Zhodou okolností, pár mesiacov pred kauzou Pavlús riešila cirkev problémy iného farára. Novohradský senior, málinský farár a v tom čase ešte aj šéf synody - najvyššieho orgánu ECAV - Ivan Mucha mal problém s pornografickou korešpondenciou s milenkami.

Ženám z erotickej internetovej zoznamky posielal horúce správy aj fotografie obnaženého prirodzenia. Okrem toho farár Mucha bol rozvedený, mal milenku a plánoval ďalší sobáš. Farára Muchu sa na jeho správanie pýtali farníci, informácie o jeho vyčíňaní na sociálnych sieťach sa dostali aj k jeho nadriadeným, biskupovi Západného dištriktu Milanovi Krivdovi aj ku generálnemu biskupovi Milošovi Klátikovi. Neudialo sa však nič.

Cirkevní hodnostári odmietali konať. Tvrdili, že nemajú relevantné dôkazy. Detaily o divokom súkromnom živote farára Muchu však obsahoval aj súdny spis vedený na Okresnom súde v Lučenci. Ivan Mucha sa totiž žalobou dožadoval, aby súd prikázal jeho dcére stretávať sa s otcom. Ani to biskupom nestačilo. Dôležité zrejme bolo, že farár dokázal mať ten správny názor zhodný s názorom nadriadených.

Problémy farára Muchu

Cirkevníci z Málinca boli na konci jari zúfalí. Ich sťažnostiam na farára nikto nepripisoval váhu, odpoveďou im bol iba výsmech. Farár si na faru vodil milenku, cirkevníci mu faru platili. Prvý vážny dôsledok jeho správania sa ukázal až po synode, ktorá sa konala v júni v Prešove. Synodáli hlasovali a odvolali Ivana Muchu z pozície predsedu synody. Jeho nadriadení mu za rozvod uložili disciplinárny trest.

Podľa viacerých znalcov pomerov v ECAV to bol mimoriadne mierny trest, pretože vedenie vyzlieklo iných farárov a farárky z kamže za oveľa menšie pochybenia. Ivan Mucha zostal naďalej v Málinci aj novohradským seniorom. Rešpekt všetkých svojich ovečiek vo farnosti si však nezískal. Pomery v obci sa neupokojili. Navyše, v lete sa Ivan Mucha druhýkrát oženil.

Za manželku si vzal pani Denisu, ktorá podľa kuloárnych zdrojov nebola evanjelička a potrebné cirkevné náležitosti si obstarala v cirkevnom zbore v Sučanoch.

Kto zaujme miesto na fare?

Ľudia v Turanoch sa rozhodli, že si nového farára nájdu sami. Po tom, čo sa stalo kaplánovi Pavlúsovi, sa však boja, aby im niekto zhora neurobil podobný podraz a rozhodol o nich bez nich. „Jakub Pavlús sa každopádne zachoval veľmi profesionálne, keď pri rozlúčke vyzval cirkevníkov, aby mali radi aj jeho nástupcu. Na druhej strane aj vedenie ECAV by si malo vážiť toto jeho gesto a malo by sa vyvarovať pokušenia doručiť zboru takého kaplána alebo námestného farára, ktorého by Turanci vnímali ako pokus o provokáciu, pomstu. Ktorého by vnímali v tom zmysle, že im vedenie posiela nejakého ,čističa‘, pre-vychovávateľa, ,úderníka‘, čo má za úlohu ,deprogramovať‘ cirkevníkov, kontrolóra, čo má za úlohu ,monitorovať‘ situáciu a ,potlačiť rebéliu‘. Vybrať správnu osobu je pre zbor v danej situácii omnoho namáhavejšie než obyčajne. Vedenie cirkvi dobre vie, že ak by Muchu poslali do Turian, urobili by kardinálnu chybu a že by to dopadlo vzťahovou katastrofou,“ napísal v evanjelickej diskusnej skupine na Facebooku diskutér Jozef Jankovic.

„Je to zvláštna situácia. Ak je stanica neobsadená, biskup by ho mohol menovať ako námestného farára a nebrať ohľad na farníkov. Ale v rámci slušnosti by mal brať ohľad na to, čo si cirkevný zbor myslí. Súkromne si však myslím, že farníci by Ivana Muchu neprijali a nemali by ho radi. V Turanoch sa rozhodli, že si to chcú vyriešiť sami,“ odpovedal na otázku, aká je teoretická možnosť, že by sa na faru do Turian dostal bývalý kaplán Jakub Pavlús.

„V našich predpisoch má cirkevný zbor právnu subjektivitu a právo voliť si farára sám. Ak ho nezoženie, dá si súbeh alebo požiada biskupa o menovanie. Cirkevný predpis neurčuje, dokedy sa tak má stať,“ vysvetlil biskup Východného dištriktu Slavomír Sabol. Dodal, že keď si cirkevný zbor zvolí farára, kandiduje ho na svojom presbyterstve a požiada o súhlas príslušného biskupa.

„Vždy je to rozhodnutie príslušného presbyterstva. Biskup môže menovať námestného farára, ale ak si zbor nájde iného, námestného musíme odtiaľ zobrať a presunúť inde. Ak by sa tam teoreticky mal stať farárom novohradský senior, musel by sa vzdať funkcie seniora, pretože odchádza zo seniorátu aj z dištriktu,“ povedal Slavomír Sabol. Obrátili sme sa aj na Ivana Muchu.

Položili sme mu otázku, či uvažuje o odchode z Málinca a či by pre neho bolo zaujímavé uchádzať sa o faru v Turanoch - aj vzhľadom na skutočnosť, že jeho nová manželka pracuje v Martine. Odpovede sme sa však nedočkali. Paradoxne podobne sa zachovala aj štatutárka cirkevného zboru v Turanoch, presbyterka Viera Jarošová.

Položila telefón skôr, ako sme stihli dopovedať otázku o voľbe nového farára.

Pornofarár Mucha

Erotické SMS, nahé fotky, milenky na fare. To všetko v kombinácii so suverénnym správaním farára Muchu spôsobilo rozvrat vo farnosti v dedine Málinec pri Lučenci. Na jeho excesy upozornili cirkevnú vrchnosť anonymné listy, ktoré obsahovali prefotené správy aj nahé fotografie farárovho prirodzenia.

Na internetových zoznamkách vystupoval pod menom Gordon. Farár Mucha namiesto toho, aby sa chlapsky priznal, podal trestné oznámenie pre ohováranie. Klamal aj na súde v Lučenci, kde sa domáhal súdnej úpravy styku s maloletou dcérou, ktorá po rozvode ostala žiť so svojou mamou. Tam najprv poprel, že by podobné správy a fotografie existovali, sudkyňa si však vyžiadala informácie z trestného spisu vedeného na polícii vo veci ohovárania.

Farár Mucha napokon priznal, že súdu klamal. Vinu za svoje správanie však zhodil na svoju milenku, tá ho vraj do šteklivej konverzácie vyprovokovala. „V našom cirkevnom zbore už dlhšie nie je všetko v poriadku. Nás mrzela a mrzí situácia vnútri zboru, pretože sme sa dostali do bodu, keď náš zbor začal byť pomaly mŕtvy... informovali sme o tom brata biskupa osobnou návštevou dozorcu, poddozorcu a kurátora. Písomne sme mu výhrady proti nášmu duchovnému pastierovi odovzdali, čo on svojím podpisom potvrdil. Sľúbil nápravu, ale nič sa nedialo, a situácia sa zhoršovala, až sami vidíte, kam dospela. Dedina, rodiny sú rozdelené. Nás jeho príbuzní napádajú slovne aj na sociálnej sieti. Dokonca sa opovážil vyhnať kurátora z kostola so slovami, že už dávno mal odísť, pretože robí len rozbroje. Vrchol všetkého je, že od každého, kto sa mu odváži oponovať, žiada ospravedlnenie,“ komentovala pomery v Málinci tamojšia presbyterka Elena Melichová. Vedenie ECAV Ivana Muchu nepotrestalo.