Bratislava

K dispozícii má 1 906 nájomných bytov. Asi polovicu z nich spravuje magistrát. Niektoré mestské časti však nemajú ani jeden, v Starom Meste je desiatka bytov neobývateľná. Nové postavili za posledné desaťročie len v roku 2014, a to 48, v roku 2018 ďalších jedenásť. Od vzniku republiky sa na druhej strane lacno „vypredalo“ až 67 817 bytov.

Čakacia lehota je priemerne sedem rokov, evidujú 550 žiadostí.