Dvestoštyridsaťpäť odborníkov z oblasti chirurgie, cievnej chirurgie a dermatovenerológie. Dôvera sa s podozrením, že dochádza k rozsiahlemu a dobre organizovanému podvodu, obrátila na políciu. Tá po niekoľkoročnom vyšetrovaní obvinila päťdesiatdeväť lekárov. Len päťdesiatdeväť z dvestoštyridsiatich piatich. Prešlo sotva pár mesiacov a trestné stíhanie je vedené už iba proti dvadsiatim šiestim lekárom. Čo sa to v chúlostivej kauze deje?

Drahšie náplasti, väčší bonus

Pripomeňme si dnes už slávny výrok zachytený pri policajnom odpočúvaní banskobystrického podnikateľa Petra Kiselyho: „Hovorím, som sviňa a idem proti tomu, čo normálne hovoríme pacientovi. Ale mňa pacient a jeho hojenie rany nezaujíma. Mňa zaujíma ziskovosť. To znamená, že on to vyhojí čímkoľvek a u nás ide predovšetkým o to, aby sme na tom zarobili nejaké peniaze.“Kisely bol konateľom spoločnosti QuadraCare, ktorá sa zaoberala propagovaním špecializovaných zdravotníckych produktov na terapiu akútnych a chronických rán. Na predaj takzvaných vlhkých náplastí nemala licenciu, tie na trh dodávala firma Med-Art z Nitry. Úlohou Kiselyho spoločnosti bolo iba informovať lekárov a pracovníkov lekární o konkrétnych produktoch.

Medicínski reprezentanti firmy, teda tí, ktorí obiehali lekárov po celom Slovensku a mali ich o vlhkých náplastiach informovať, prezradili, že v skutočnosti robili oveľa viac. Ak lekár nimi propagované náplasti predpísal nejakému pacientovi, odmenili ho. Odmena či „vďaka za lekárov čas“ - ako tomu hovorili oficiálne - mala rôzne formy. Niekomu zabezpečili prevádzkové potreby pre jeho ambulanciu, napríklad toner do tlačiarne. Alebo fotoaparát, údajne na dokumentovanie rán. Niekomu sa poďakovali bankovkami. Výška finančnej vďaky bola viazaná na množstvo odobratých náplastí. A takisto od ich hodnoty. Čím drahšie náplasti lekár predpísal, tým vyššiu odmenu si vyslúžil. Kto koľko dostane, určoval zásadne Kisely. Aspoň tak to tvrdia viacerí mandatári. Jednorazovo vraj lekárom vyplácali aj štyristo eur.

„Liečili“ zdravých

Takto motivovaní lekári predpisovali špeciálne náplasti s veľkou chuťou. Aj pacientom, ktorí to vôbec nepotrebovali, ba aj takým, ktorí pacientmi vlastne ani neboli. Istý dlhodobo chorý muž dostal počas jediného mesiaca dvadsať úplne odlišných typov náplastí vo veľkostiach od výmyslu sveta, rôznych značiek, pričom niektoré boli určené na vlhké krytie, niektoré nie. Počas predchádzajúceho pol roka mal asi dvadsaťpercentnú spotrebu, za tento mesiac mu lekár predpísal náplasti za tritisícsedemsto eur. Ďalší muž nemal žiadne zdravotné problémy, k lekárovi ani nechodil, objavoval sa u neho len ako manželkin sprievod. Práve na neho lekár vykázal náplasti za sedemsto eur. Prípady vykazovania náplastí na zdravého sprievodcu chorých príbuzných sa v tejto kauze vyskytovali často.
Iný pacient absolvoval dve návštevy ambulancie a priamo v nej dostal vždy po desať náplastí, ale lekárka na neho vypísala zakaždým po päťdesiat kusov.

Podozrenia ostávajú: Tridsaťtri lekárov sa vďaka premlčaniu skutku zbavilo obvinenia.
Podozrenia ostávajú: Tridsaťtri lekárov sa vďaka premlčaniu skutku zbavilo obvinenia.
Zdroj: JÁN KROŠĽÁK

Kašľali na chorých

Najsmutnejšie sú príbehy pacientov, ktorým by vlhké náplasti naozaj pomohli, pretože ich trápili veľmi bolestivé rany, ale hoci poisťovňa za zdravotnícky materiál pre nich platila, oni ho nedostali. „Ranu mi umývali peroxidom vodíka, potom mi na ňu dali gázu poliatu žltou vodičkou a celé mi to omotali obväzom,“ spomína na spôsob skutočného ošetrenia žena, ktorá náplasti vypísané na svoje meno ani nevidela, ani o nich nepočula. Imobilný pacient s ranami na miestach používania plienok dostal na ošetrenie len krém, ale papierovo na neho minuli kvantum vlhkého krytia. Na meno ďalšej pacientky vypísal lekár vlhké krytie za viac ako sedemtisíc eur, hoci reálne dostávala iba obyčajné štvorce gázy a pod ne gél. Tak si rany preväzovala dvakrát denne. Ťažko chorému mužovi trpiacemu na diabetes a ešte k tomu odkázanému na dialýzu pridelili na nehojacu sa ranu jednu náplasť denne, ale lekár na jeho meno vykazoval dve náplasti denne počas viac ako dvoch rokov.

Pozor na bezdomovcov a mŕtvych

Našlo sa aj zopár takých chamtivých lekárov, že sa im nehnusilo vypísať hojivé náplasti na mŕtvych ľudí. To už si aj partia okolo Kiselyho uvedomila, že podobné „chyby“ sa im môžu škaredo vypomstiť. Dokazujú to snímky lekárskych poukazov zaistených políciou pri domových prehliadkach. Na niektorých je poznámka o exite pacienta spolu s cynickou požiadavkou, aby boli spracované s dátumom pred jeho smrťou. Zaujímavo tiež pôsobili poukazy s poznámkou - Pozor, bezdomovec!

Dvetisícdvesto svedkov

Kauza s náplasťami je kdesi uprostred vyšetrovania, ale už dnes je jasné, že nemá ani len šancu na spravodlivé ukončenie. Všeobecná zdravotná poisťovňa patriaca štátu sa k trestnému konaniu nepripojila, hoci má najviac poistencov a logicky možno predpokladať, že podvodmi utrpela najväčšiu škodu. To, čo prokuratúra považuje za podvod, uzavreli potichu v rámci interných záležitostí pokutami pre lekárov v celkovej sume štyri­stopäťdesiatjedentisíc eur. Hrozba trestného stíhania nevisí dokonca ani nad všetkými dvestoštyridsiatimi piatimi lekármi, ktorí predpisovali poukazy na fiktívne náplasti pre pacientov poisťovne Dôvera. Policajti by sa najprv museli opýtať všetkých dvetisícdvesto pacientov, na ktorých lekári spomínané zdravotnícke pomôcky vypísali, či ich skutočne nedostali. To možné nie je z objektívnych dôvodov. Až sedemstodeväťdesiat z nich už zomrelo. Sto nemožno vypočuť, lebo ide o dementné osoby alebo o ľudí dlhodobo sa zdržujúcich v zahraničí. Vyšetrovateľ mohol obviniť len tých lekárov, ktorých pacienti na polícii jednoznačne potvrdili, že konkrétne náplasti v konkrétnom období a v deklarovanom množstve nedostali a na lekárskom poukaze nie je ich podpis. Takto sa vyselektovalo päťdesiatdeväť mien.

Podnikateľ Kisely: Mandatári vypovedali, že výhradne on určoval výšku „odmeny“ pre lekárov.
Podnikateľ Kisely: Mandatári vypovedali, že výhradne on určoval výšku „odmeny“ pre lekárov.
Zdroj: FACEBOOK P.K.

Čas hrá v ich prospech

Trestnému stíhaniu sa vážené lekárske kapacity začali okamžite brániť. „Proti uzneseniam o vznesení obvinenia bolo podaných 42 sťažností, z toho dozorujúci prokurátor vyhovel dvadsiatim piatim sťažnostiam a uznesenia o vznesení obvinenia zrušil. Zvyšných sedemnásť sťažností zamietol, pretože boli nedôvodné,“informuje hovorca Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Ivan Vozár. Od neho sa tiež dozvedáme, že ôsmim sťažnostiam vyhovel vyšetrovateľ tohto prípadu. V súčasnosti je teda vedené trestné stíhanie proti tridsaťjeden osobám v rámci celej kauzy, z toho lekárov je momentálne obvinených už „len“ dvadsaťšesť.  „K zrušeniu uznesení o vznesení obvinenia došlo z dôvodu, že trestnosť činu zanikla uplynutím premlčacej lehoty,“vysvetľuje Vozár a dodáva, že väčšina lekárov už pre podvody s náplasťami na rany nemôže byť braná na zodpovednosť. Nie preto, že by voči nim nemali orgány činné v trestnom konaní vážne dôkazy. Niežeby sa skutok nestal. Ale čas hrá v ich prospech.