Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) otvorila pre študentov dve nové laboratóriá, ďalšie je vo výstavbe. TASR o tom informoval PR manažér FEI STU Peter Turi Nagy.

3D vizualizácie

Na Ústave robotiky a kybernetiky otvorili pre študentov Laboratórium Schneider Electric a Laboratórium 3D tlače a CAD/CAM. Laboratórium dronov plánuje univerzita spustiť v priebehu mesiaca.

"Laboratórium je okrem hardvéru vybavené aj softvérom špeciálne určeným na pedagogické účely. Vďaka tomu budú študenti FEI STU môcť v laboratóriu modelovať virtuálne 3D vizualizácie komplexných výrobných systémov pre priemysel, ktoré budú môcť testovať na reálnom riadiacom systéme,"priblížil Turi Nagy Laboratórium Schneider Electric. Po absolvovaní potrebných predmetov budú podľa neho študenti zaškolení na prácu s moderným riadiacim systémom a v rámci skúšky môžu získať certifikát od Schneider Electric.

Nový robot

Súčasťou Laboratória 3D tlače a CAD/CAM je aj robot, ktorý vie s človekom spolupracovať na úrovni prirodzenej ľudskej komunikácie prostredníctvom reči a giest. "Nový robot ponúka široké spektrum tém pre bakalárske a diplomové práce, napríklad riadenie robota gestami, analýzu a syntézu reči či bezpečnosť zaobchádzania s týmto typom robota," doplnil Turi Nagy.

V súčasnosti je podľa PR manažéra fakulty vo finálnej fáze výstavby aj nové laboratórium zamerané špeciálne na drony s veľkým priestorom na lietanie. "Budú sa v ňom skúmať spôsoby inšpekcie výrobných hál prostredníctvom dronov, o ktoré je na Slovensku veľký záujem, či už v oblasti energetiky alebo v klasických továrňach,"uzavrel.