Tip na článok
Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.

Nový obchodný komplex by mal byť hotový už v decembri, na novú stavbu ešte nemajú povolenie

Nový obchodný komplex by mal byť hotový už v decembri, zatiaľ vraj robia iba archeologický prieskum a spevňujú okolie. Na novú stavbu ešte nemajú povolenie

Galéria k článku (5 fotografií )
Vizualizácia: Táto je z roku 2016. Ako bude vyzerať reálne, zatiaľ nevieme.
Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.
Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.

Vcentre Prešova je čulý stavebný ruch. Domiešavače s betónom vídať v južnom cípe historického centra presne oproti divadlu. Na mieste, kde len pred pár mesiacmi stála doslova ikonická budova starého Prioru. Dnes tam nájdete kopu stavebných strojov a obrovský kráter. Nový investor, ktorý tu v blízkom čase plánuje vybudovať obchodné centrum Forum, tvrdí, že ide len o archeologický prieskum a spevňovanie okraja staveniska kvôli bezpečnosti. Mnohí Prešovčania však hovoria, že tu už vo veľkom stavajú, a to bez platného stavebného povolenia, a vznikla tu azda najväčšia stavebná čierna diera (po šarišsky džura) na Slovensku. Na stavenisku sa tak striedajú kontroly s domiešavačmi plnými betónu. Najbližšie tam má namierené i štátny stavebný dozor, aby skontroloval, čo sa v historickom centre mesta vlastne deje a či je to v súlade so zákonom.

Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.
Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.
Rudolf Felšoci

Perličkou celej stavby je totiž to, že v roku 2017 stavebný úrad posudzoval odlišnú urbanistickú štúdiu než tú, z ktorej vychádzalo mestské zastupiteľstvo pri jej schvaľovaní. Tá síce rátala s novým obchodným centrom, no jeho súčasťou malo byť pôvodné malé Tesco. Hotové malo byť v decembri 2018. Lenže majiteľ nehnuteľnosti a stavebnej plochy sa zmenil, a tak sa zmenil i stavebný zámer. Obchodné centrum to byť má, ale bude úplne nové. Bez jediného kvádra z pôvodnej budovy. „Tým, že investor odkúpil stavbu od pôvodného vlastníka, ja mu nemôžem nadiktovať, aký účel má zachovať. On sa rozhodol odstrániť túto stavbu a kompozíciu - hmotovo-architektonické riešenie dotvoril tak, že na celých dvoch pozemkoch, to znamená na nezastavanej časti a pozemku, kde sa nachádzalo Tesco, vytvoril jednu, dá sa povedať homogénnu, zástavbu,“ upresnil Jozef Tuka, vedúci Stavebného úradu v Prešove.

Zabudnutá história

Stavenisko sa nachádza na začiatku pamiatkovej mestskej zóny v Prešove. Ak sa Prešovčania chcú dostať do centra, musia prejsť okolo. Málokto vie, že prvou budovou, ktorá stála na mieste, kde predtým bol starý Prior a neskôr malé Tesco, bol slávny fotoateliér DIVALD. Nepatril nikomu inému ako známemu lekárnikovi a fotografovi Karolovi Divaldovi, ktorý ako jeden z prvých fotil Vysoké Tatry. Známy bol po celom Uhorsku. Veď fotoateliér mal aj v Budapešti. Zomrel v roku 1897 a pochovali ho v Prešove. Na jeho slávu i na ateliér sa však zabudlo. Dokonca aj jeho hrob v Prešove bol zničený.

Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.
Stavebný ruch: Toto je podľa investora stále archeologický prieskum a spevňovanie svahu kvôli bezpečnosti okolia. Betónové spevňovanie okolia a plné domiešavače betónu mnohým Prešovčanom pripomínajú skôr stavbu ako archeologický prieskum.
Rudolf Felšoci

Jeho povestný fotoateliér zmizol z povrchu zemského ešte skôr. Na jeho mieste v 80. rokoch v rámci moderných obchodných domov po celej vtedajšej Československej socialistickej republike postavili Prior aj v historickom centre Prešova. Podľa historických análov jeho vzhľad vytvorili architekti Fedor Minárik a František Kalesný. Aj keď podľa architektov to bol v podstate moderný a odvážny počin modernej výstavby v Prešove, bežným Prešovčanom sa skutočne tak nevidel. „No boli tam prvé pohyblivé schody v Prešove. Na to sa pamätám. Vozil som na nich svoje deti. Bola to rarita,“ spomína si dnes už dôchodca Jozef z Prešova. Vraj tam bolo viac prázdnych regálov ako tovaru. Ale to bola realita socializmu. Všetko sa zmenilo po Nežnej revolúcii a v období, keď sa tam presťahovala značka Tesco. „Či to teraz bude Forum, alebo Hviezda, to je jedno. Je to miesto, kde ľudia budú míňať peniaze. Nie vyrábať a to je škoda,“ dodáva čiperný dôchodca.

Obrovská diera

Súčasná situácia je taká, že bývalá budova Prioru je zrovnaná so zemou a za oplotením celého stavebného priestoru sa horúčkovito pracuje. „Robíme archeologický prieskum na základe platného rozhodnutia krajského pamiatkového úradu (KPÚ). Chceme vylúčiť prípadné nálezy, ktoré by mohli ohroziť budúcu stavbu, a teda aj stavebné povolenie,“ vysvetlil čulý ruch a domiešavače na stavbe stavbyvedúci Václav a dodáva: „Pri týchto archeologických prácach musím zaistiť bezpečnosť práce. Na tomto zastavanom území sme nemali inú možnosť, ako využiť a urobiť paženie. Pohybujeme sa totiž v značných hĺbkach. Ide o to, že nálezy, ktoré KPÚ predpokladal, sú v takej blízkosti zastavaných plôch frekventovaných komunikácií, že iným spôsobom sa nedajú zabezpečiť ako týmto dočasným pažením.“ A tak hlboké betónové stojky nepovažujú za súčasť stavby budúceho nákupného centra a odmietajú tvrdenia, že stavajú bez stavebného povolenia.

Vizualizácia: Táto je z roku 2016. Ako bude vyzerať reálne, zatiaľ nevieme.
Vizualizácia: Táto je z roku 2016. Ako bude vyzerať reálne, zatiaľ nevieme.
Rudolf Felšoci

Chybu nepripúšťa ani mesto Prešov, konkrétne stavebný úrad. Vydal totiž zatiaľ len rozhodnutie na sanáciu starej budovy. „Búracie práce sa budú robiť vo dvoch etapách. Medzi búraním prvej a druhej etapy sa musia okolité komunikácie vystužiť - preto toto paženie. Až keď bude paženie hotové, môže investor začať druhú etapu,“ vysvetľuje Jozef Tuka, šéf stavebného úradu, podľa ktorého čulý stavebný ruch v meste rozhodne nesúvisí so založením budúcej stavby. „Ja som si to bol pozrieť na stavenisku, je to klasické paženie, oceľové valcované Y nosiče sa vkladajú do vyvŕtaných otvorov,“ tvrdil ďalej. Pripúšťa, že časť paženia v ďalšej etape výstavby sa môže použiť aj ako skryté debnenie. „Bude slúžiť na to, aby stavebník mohol robiť budúce stavebné práce, respektíve podzemné obvodové steny,“ vysvetlil ďalej.

A tak sa na pozemku robí archeologický prieskum. Lenže archeológovia predpokladali, že možné nálezy budú až 1,5 metra pod pôvodnou zeminou a tá je tiež do hĺbky 1,5 metra. Teda laicky, archeológovia hľadajú možné nálezy v hĺbke troch metrov. A tak vraj nik z investorov nechce, aby niekoho zavalilo alebo sa, nedaj boh, prepadli časti okolitých frekventovaných ulíc.

Stavebné povolenie na výstavbu nového obchodného centra ešte na svete nie je. Na jeho vydanie totiž musia svoju prácu ukončiť archeológovia. Až potom sa môže začať schvaľovací proces. „Archeologický prieskum má byť vykonaný pred podaním žiadosti o stavebné povolenie. Majú tam byť zaznačené všetky náleziská,“ upresňuje Tuka.

Mohlo by vás zaujímať:

VIDEO Plus 7 Dní