Tip na článok
Za humnami: Hanovci bývajú v dome s priamym výhľadom na budúcu diaľnicu. Pokojné vidiecke bývanie si rozhodne predstavovali inak.

Obchvat okolo Bratislavy spraví stovkám ľudí zo života peklo

Hluk z novej diaľnice okolo Bratislavy prekročí všetky prípustné normy, kompetentným to však vôbec nevadí.

Galéria k článku (5 fotografií )
Natesno: Obytná zóna je od diaľnice len 234 metrov.
Stavbár: Minister dopravy Ján Počiatek začal stavať diaľnice vo veľkom. Mnohokrát bez ohľadu na ľudí.
Kolos: Na výstavbu budú potrebné tisíce ton betónu.

Nový diaľničný obchvat D4 okolo hlavného mesta dostáva konkrétnu podobu. Stavbu tejto trasy označujú vládne dokumenty za projekt vyššieho verejného záujmu. Jej potrebnosť nikto nespochybňuje. Je však normálne, ak pláštikom vyššieho verejného záujmu prikryjú kompetentní fakt, že stovky obyvateľov v obciach hraničiacich s obchvatom budú musieť znášať nadmerný hluk?

Podľa existujúcej hlukovej štúdie je totiž už dnes jasné, že hlukové normy sa budú prekračovať pozdĺž celej komunikácie vedúcej cez obytnú zástavbu.

A zrejmé je aj to, že s dôsledkami hluku sa štát mieni podľa tejto štúdie vyrovnávať doslova nehorázne - v horizonte desiatich rokov po dokončení a sprevádzkovaní diaľnice, ktorá povedie v miestach, kde územný plán mesta povoľoval výhradne výstavbu obytných domov.

Neskolaudovaná

Nový obchvat D4 Bratislava Jarovce - Ivanka- sever s novým mostom cez Dunaj povedie nielen cez chránené územia európskeho významu, ale aj okolo obytných štvrtí. Lenže zatiaľ čo vláda chce nezvratné škody na prírode kompenzovať a už teraz rieši s lesníkmi a vodohospodármi, koľko nových stromov vysadí a ako obnoví Biskupické rameno Dunaja, na ľudí zvysoka kašle.

Obchvat D4 sa bude pri Jarovciach pripájať na existujúcu diaľnicu D2. Po nej už dlhé roky jazdia autá bez toho, aby sa jej správca - štátna firma Národná diaľničná spoločnosť - obťažoval skolaudovať ju. Kolaudácii bráni práve absencia protihlukových stien.

Papalášom, ktorí sa po diaľnici vozia s húkačkami na viedenské letisko, predsa nechýbajú. Súčasťou prípravných prác a správnych konaní sprevádzajúcich povoľovanie výstavby obchvatu je aj hluková mapa vypracovaná Alexandrom Krokkerom z firmy Dopravoprojekt. Táto hluková mapa analyzuje súčasný stav a obsahuje aj výpočty hluku, ktorý bude generovať prevádzka obchvatu.

Ľudia ich nezaujímajú

„Hluk spôsobovaný diaľnicou D2 v nulovom stave bude zasahovať nad prípustné limity hlboko do zástavby Jaroviec… z uvedených obrázkov je zrejmé, že k prekračovaniu hluku bude dochádzať pozdĺž celej komunikácie vedúcej cez obytnú zástavbu v Bratislave, ako aj v obci Rovinka…“ konštatuje sa v traktáte z Dopravoprojektu.

Ten obsahuje aj návrh protihlukových opatrení. Pri ich čítaní ostane človeku stáť rozum, pretože je jasné, že žiadne z navrhovaných opatrení neznížia úroveň hluku tak, aby sa vtesnal do limitov stanovených zákonom. „V rámci tejto štúdie sú navrhnuté protihlukové steny chrániace lokality vo výhľadovom období roku 2030."

"Uvedené protihlukové steny nebudú definitívne postačujúcim protihlukovým opatrením, vzhľadom na veľmi vysokú intenzitu dopravy… bude nutné hľadať aj neštandardné riešenia a takisto bude treba zaoberať sa aj individuálnymi sekundárnymi protihlukovými opatreniami (fasádne úpravy),“ konštatuje štúdia.

My len podotýkame, že diaľnicu plánujú sprevádzkovať už v roku 2020. Čiže ak by sme sa držali informácií zo štúdie, autá plánuje pustiť na nový obchvat rovnako, ako ich pustil v prípade neskolaudovanej D2 - bez ochranných protihlukových bariér.

Navyše, experti konštatujú, že ani protihlukové steny nebudú stačiť, a preto bude nutné urobiť na existujúcich, zväčša nových domoch nové protihlukové fasády, prípadne vymeniť okná.

„Treba podotknúť, že tieto opatrenia neznížia hluk vo vonkajšom prostredí - na hraniciach pozemkov prislúchajúcich k obytným domom… v zásade by bolo najkorektnejšie vyčísliť vynútené sekundárne a iné možné opatrenia až na základe meraní hluku po sprevádzkovaní diaľnice,“ píše sa v štúdii.

Čiže, inak povedané, panstvo vo vláde rozkáže vetru, dažďu, za desať miliónov presadí lužné lesy, „presťahuje“ vzácne vtáctvo a ľuďom ukáže vztýčený prostredník. V lepšom prípade v rámci protihlukových opatrení nafasujú občania štuple do uší, aby vôbec mohli vyjsť do záhrady.

Už dnes je teda vopred jasné, že hluk bude vysoko prekračovať zákonom stanovenú maximálnu hranicu, napriek tomu to nikomu zo zodpovedných a dokonca ani hygienikom neprekáža.

Škody na majetku

Nová zástavba na okraji Jaroviec začala vznikať zhruba pred ôsmimi rokmi. Jej súčasťou sú desiatky rodinných domov a niekoľko bytových domov. Ich majitelia si nakúpili drahé pozemky vo viere, že územný plán v lokalite počíta iba s rodinnou zástavbou, a tešili sa na pokojné bývanie na vidieku.

Mnohí z nich sa zadlžili hypotékami na celý život. Lenže, územný plán je jedna vec a štátne plánovanie druhá. A tak vo vzdialenosti menej ako tristo metrov od nových rodinných domov pôjde hlučná diaľnica, hoci by nebol žiadny problém posunúť jej trasu o niekoľko stoviek metrov ďalej.

Obyvatelia Jaroviec adresovali okresnému úradu v Bratislave svoje pripomienky k územnému konaniu. Žiadajú, aby sa zaoberal prekračovaním hluku, odmietajú na svojich domoch konštrukčné úpravy a nesúhlasia s riešeniami, ktoré sa zmieria s faktom, že hlukové normy budú prekročené.

Zároveň očakávajú nové návrhy protihlukových riešení a ak problém nie je riešiteľný, žiadajú zmeniť trasu diaľnice, prípadne zmenu technického riešenia. Napríklad tak, ako to vymysleli v Klagenfurte, kde diaľničné obchvaty vedú v podzemí. Okresný úrad však už územné rozhodnutie vydal. Na diaľnicu vedúcu nad terénom.

„V takejto situácii možno zažalovať štát a požadovať od neho vyplatenie nemajetkovej ujmy, prípadne aj náhradu škody spôsobenej poklesom ceny majetku,“ vysvetľuje advokát Dalibor Kiselica, ktorý zároveň dodáva, že podobné súdne spory sú vždy behom na dlhú trať.

Paradoxné je, že územné rozhodnutie okresného úradu Bratislava má dátum 29. októbra 2014. Lenže hlavné mesto schválilo zmenu územného plánu týkajúceho sa aj tejto stavby, ktorá nadobudla účinnosť až 10. novembra. Čiže územné rozhodnutie, ktoré umiestňuje diaľnicu do lokality, v ktorej územný plán povoľuje iba rodinnú zástavbu, je protizákonné.

„Ak ide o záujem občana, úrady robia vedu z každej bodky. Ak ide o záujmy loby, vydajú si čokoľvek, pokojne aj v rozpore so zákonom,“ konštatuje stavebný expert Ján Mráz. Otázku, čo na danú situáciu hovorí premiér, sme zaslali aj hovorcovi vlády Erikovi Tomášovi.

Zaujímalo nás, či vie premiér o tomto negatívnom dosahu na ľudí, z čoho a ako sa budú kompenzovať škody na zdraví a majetku občanov. Zaujímalo nás aj to, aké kroky by podnikol právnik Robert Fico, ak by sa podobná situácia týkala jeho bývania.

Odpoveď z Úradu vlády sme nedostali, hovorca iba zareagoval protiotázkou, či autorka býva v Jarovciach. Nuž nebýva. Našťastie. A šťastie má aj pán premiér, pretože popod okná jeho superluxusného bytu v komplexe Bonaparte žiadna diaľnica nepovedie.

D4 v číslach

Predpokladané stavebné náklady na výstavbu diaľničného obchvatu D4 a R7 sú 1,271 miliardy eur.

Úsek D4 Jarovce - Ivanka pri Dunaji - Rača v dĺžke 27,3 kilometra by mal stáť 800 miliónov eur, šesťapolkilometrový úsek R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec 226,5 milióna eur, osemkilometrová rýchlostná cesta R7 Bratislava, Ketelec - Dunajská Lužná 84,3 milióna eur a R7 Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 17,4 kilometra 160,6 milióna eur. Výstavba D4 sa začne v júni 2015.

Obchvat bude mať spolu 56 mostov, osem križovatiek, 471 stavebných objektov a 25 kilometrov protihlukových stien. Má sa budovať formou PPP projektu, podobne ako mimoriadne predražená rýchlostná komunikácia R1. Možno aj blížiace sa voľby sú dôvod, prečo sa ministerstvo dopravy tak veľmi ponáhľa so začatím výstavby.

VIDEO Plus 7 Dní