Poslanec Košického samosprávneho kraja Štefan Duč je známy zemplínsky podnikateľ. Vybavil si peniaze z eurofondov a postavil si nie jedno, ale rovno dve vinárstva. A obe majú problém.

Úrady mu totiž prišli na to, že ceny za práce na výstavbe vinárstiev boli do značnej miery nadhodnotené a fakturovali si ich navzájom spriaznené firmy.

Jeho neštandardné podnikanie už v jednom prípade riešia orgány činné v trestnom konaní. Avšak aj tam sa udiali neštandardné veci. Prípad, ktorý patrí na stôl špeciálneho prokurátora, sa totiž - nevedno ako a prečo - dostal k nepríslušnému okresnému prokurátorovi do Košíc.

Nezrovnalosti v čerpaní

Štefan Duč ešte v roku 2008 požiadal Poľnohospodársku platobnú agentúru o nenávratný finančný príspevok. Z neho chcel dofinancovať schválený projekt Skladovanie, technické a technologické zabezpečenie výroby v dedine Viničky v okrese Trebišov.

Konečným prijímateľom štátnej podpory bola firma Tokajská spoločnosť Viničky, ktorej štatutárnym zástupcom bol on. Celkovo na účet firmy prišlo 2,56 milióna eur.

V decembri 2012 však slovenská Poľnohospodárska platobná agentúra dostala od Európskeho úradu pre boj proti podvodom, známeho ako OLAF, záverečnú správu. Podľa nej pracovníci OLAF-u odhalili závažné nezrovnalosti a možný podvod, ktorý sa týkal až deväťdesiatich percent rozpočtu na projekt Tokajskej spoločnosti Viničky.

Vzhľadom na povahu a závažnosť veci a na výšku finančnej škody, ktorú čerpaním euromiliónov utrpel Európsky fond pre rozvoj vidieka, OLAF odporúčal vymáhať vyplatenú sumu v plnej výške.

„OLAF vykonal kontrolu v spoločnosti Baník, s. r. o. Pri uvedenej kontrole bolo zistené, že štatutárny zástupca prijímateľa Tokajská spoločnosť Viničky, s. r. o., Štefan Duč prijal ponuku spoločnosti Baník a podpísali zmluvu o stavebných prácach. Spoločnosť Baník uzatvorila subdodávateľskú zmluvu so stavebnou spoločnosťou Stavivá Plus Trebišov, s. r. o., ktorú zastupoval Štefan Duč.

Neskôr sa majiteľom a konateľom spoločnosti Stavivá Plus Trebišov stal Mikuláš Vareha, ktorý sa tiež stal štatutárnym zástupcom konečného prijímateľa Tokajská spoločnosť Viničky."

"Podľa názoru OLAF faktúry, ktoré vystavila spoločnosť Stavivá Plus Trebišov, umelo zvýšili sumu nákladov účtovaných za práce, na vykonanie ktorých spoločnosť nemala žiadne oprávnenie,“ píše sa v správe.

Zjednodušene, Duč si objednal stavebné práce u inej firmy, ktorá si ich dala urobiť ďalšej, pôvodne Dučovej firme. OLAF konštatuje, že práce a tovar by nemali byť preplatené z eurofondov.

„V tomto prípade došlo k jasnému konfliktu záujmov medzi konečným prijímateľom a subdodávateľom prác,“ konštatuje OLAF. Stručne a jasne - firmy, v ktorých Duč figuroval ako štatutár, si účtovali a fakturovali navzájom podľa cien, ktoré si samy stanovili. V reťazci bola zapojená aj ďalšia spoločnosť - Logistic Zemplín.

Táto firma, podľa zistení OLAF-u, nemala žiadnu kanceláriu, nevykonávala činnosť a sídlila v bytovom dome. Z jej účtovných záznamov sa však ukázalo, že obchodovala výlučne so spoločnosťami, ktorých vlastníkom bol košický samosprávny poslanec Štefan Duč. Logistic Zemplín zároveň nakupoval tovary od iných firiem, aby ich mohol predať Dučovým spoločnostiam.

„Konečný prijímateľ uzatvoril s touto spoločnosťou zmluvu o dodaní rôzneho technologického vybavenia na spracovanie vína a zmluvu o dodaní laboratórneho vybavenia,“ zistil OLAF.

Dučova firma Tokajská spoločnosť Viničky tak podľa neho porušila zásady riadneho finančného hospodárenia Európskych spoločenstiev, pretože evidentne, s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne, nenakúpila vybavenie tak, aby dosiahla najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou.

Policajné vyšetrovanie

Závery OLAF-u boli závažné aj pre slovenské orgány činné v trestnom konaní. Štefana Duča v októbri 2012 obvinili z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo subvenčného podvodu. V prípade odsúdenia by mu hrozilo desať až pätnásť rokov za mrežami.

Dučov prípad sa dostal na stôl špeciálneho prokurátora, pretože išlo o trestný čin poškodzujúci európske spoločenstvo a o škodu veľkého rozsahu. Lenže, stalo sa niečo, čo nikto nečakal.

Špeciálny prokurátor „prehodil“ tento závažný ekonomický prípad na stôl okresného prokurátora v druhom košickom okrese a z právnej kvalifikácie sa akosi stratila pasáž o poškodzovaní záujmov Európskych spoločenstiev. Tento zjavne neštandardný počin, keď špeciálny prokurátor prekvalifikoval čin na menej závažný a zbavil sa prípadu tým, že ho hodil kolegovi na okres, nezostal bez povšimnutia.

V Trebišove majú ľudia k sebe akosi bližšie, a tak sa veľmi rýchlo začali šíriť otázky a domnienky, ako sa to asi mohlo stať. Spomínalo sa aj meno istého okresného prokurátora v Trebišove. Viacero podaní a podnetov naznačujúcich „neštandardné správanie“ prokurátora sa dostalo až na stôl šéfa ekonomickej kriminality na špeciálnej prokuratúre.

Vec následne vrátil späť špeciálnemu prokurátorovi. Teraz však už inému. „Tento prípad poznáme veľmi dôverne. Aj nás zaskočilo, ako sa niečo podobné mohlo prihodiť, nie je nám to úplne jasné. Nech sú však už podozrenia akokoľvek silné, za prejavený právny názor kolegu potrestať nemôžeme,“ prezradil nám dobre informovaný zdroj z prostredia prokuratúry.

Raz nestačí?

Štefan Duč podobný scenár s použitím európskych peňazí použil aj v ďalšom prípade. Po tom, ako predal svoj podiel v Tokajskej spoločnosti Viničky zemplínskemu kráľovi v odpisoch dane z pridanej hodnoty Mikulášovi Varehovi, začal s výstavbou nového vinárstva. Tentoraz pod hlavičkou firmy Vinárstvo Viničky, s. r. o. Tam získal od Poľnohospodárskej platobnej agentúry ďalšie 2,8 milióna eur.

Aj tam úradníci zistili podobné nezrovnalosti a začali správne konanie. Jeho cieľom je vymôcť všetky finančné prostriedky späť. Aj vy sa pýtate, ako sa niečo podobné môže stať?

Ako je možné, že človek obvinený z podvodu požíva de facto priazeň inštitúcií poskytujúcich finančnú pomoc a priklepnú mu ďalšie milióny? Odpoveď by sme mohli hľadať v zisteniach týždenníka Trend. Podľa neho sa biznis s vinohradmi naštartoval ešte pod hlavičkou Vinohradníckej spoločnosti. V nej boli štatutármi Mikuláš Vareha, Štefan Duč i podnikateľ z Rimavskej Soboty Matej Greisinger.

Firma získala na výsadbu vinohradov dotáciu 2,59 milióna eur. Jej sesterská Tokajská spoločnosť Viničky, o ktorej je tu reč, zasa získala dotácie na výstavbu závodu. Do stavby mala investovať aj lichtenštajnská firma Estazur Anstalt, za ktorou mali byť vplyvní ľudia z politickej sféry.

Možno aj to by vysvetľovalo, ako sa vyšetrovanie dostalo na stôl nepríslušného prokurátora, prečo sa prípad ťahá už druhý rok bez výsledku a prečo dostávajú ďalšie firmy spojené s Dučom dotácie. Podľa informácií od lokálneho informátora sa poslanec Duč postupne zbavuje majetku. Jednu z jeho firiem - Tokaj Crown - kúpil napríklad bývalý minister vnútra, rodák z Michaloviec Martin Pado.

„Niekedy je lepšie nevedieť. Pre mňa je to obchodný vzťah,“ odpovedal na otázku, čo vie o problémoch poslanca Duča kupec Martin Pado. Kúpnu cenu nezverejnil, ale potvrdil, že vo vinohradníctve a vinárstve nikdy predtým nepodnikal. Až teraz. Viac ako týždeň sme sa snažili získať stanovisko Štefana Duča, no jeden mobilný telefón nedvíhal a druhý mal vypnutý.