Dohoda o vine a treste, ktorú uzavrel prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry s obžalovanými v prípade podplácania štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva bola odobrená samosudkyňou Špecializovaného trestného súdu(ŠTS) v Pezinku Pamelou Záleskou. Obžalovaní dostali podmienečný trest vo výmere troch rokov s päť ročným odkladom.

„Súd nemá žiadne výhrady a nemá dôvod rozporovať závery, ku ktorým dospel prokurátor, keď protiprávne konanie obžalovaných kvalifikoval ako korupčnú trestnú činnosť,“ povedala počas odôvodnenia rozsudku samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská. Obžalovaným zdôraznila, že podmienečným trestom nič nevyhrali.„Päť rokov bude nad vami visieť Damoklov meč, lebo budú striktne sledované dodržiavanie právnych predpisov a právneho poriadku platného na území SR,“ pokračovala striktne samosudkyňa ŠTS Pamela Záleská.

Obžalovaný Peter Chrašč v prípade podplácania štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Martina Fecka do vezenia nepôjde Prikývol na trojročnú podmienku.
Zdroj: Karol Farkaš

„Ja sa nazdávam, že každá dohoda o vine a treste, v tomto prípade to nie je výnimkou, je určitým prienikom medzi predstavami obhajoby a obžaloby. Za svojho klienta môžem vysloviť spokojnosť aj pre to, že došlo k modifikácii právnej kvalifikácie skutku, pre ktorý bol stíhaný,“ uviedol advokát Petra Chrašča po rozsudku.

Peter Chrašč a Miroslav Sedlák boli obvinení z prečinu podplácania a z prípravy zločinu legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Obaja chceli podplatiť štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva Martina Fecka. Ten však úplatok neprijal. Pokus o podplácanie oznámil polícii.

Viac FOTO z pojednávania v GALÉRII

Polícia oboch mužov zadržala minulý rok 16. septembra počas akcie Contract. Dva dni po zadržaní rozhodol sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu o ich väzobnom stíhaní. Úplatok mal byť za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke o vytvorení a zavádzaní informačného systému. Martinovi Feckovi mali sľúbiť päť percent z hodnoty projektu alebo 60-tisíc eur v hotovosti.